Огляд електронних ресурсів про організацію допомоги громадянам України в боротьбі зі стресовими ситуаціями № 3 червень 2022 Інформаційно-аналітичний бюлетень на базі оперативної інформації (Додаток до журналу «Україна: події, факти, коментарі» Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 5358 від 03.08.2001 р.) Заснований у 2022 р. Видається щомісяця.

Науковий консультант проєкту – психолог, доктор наук із соціальних комунікацій Горова С. В. Укладач: кандидат наук із соціальних комунікацій Чуприна Л. А. Бюлетень орієнтований на можливості використання акумульованої бібліотечними установами електронної інформації, зміст якої пов’язаний із доведенням до свідомості громадян найбільш ефективних технологій боротьби із гострими проявами масових стресів, пов’язаних із війною в Україні.
Номер 3