Бібліотеки у формуванні інформаційного ресурсу стратегічних комунікацій українського суспільства : монографія / В. Горовий, С. Горова, М. Закіров [та ін.] ; наук. ред. В. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2021. – 252 с.

ISBN 978-966-02-9759-3

У монографії розглядається зростаюче значення стратегічних інформаційних комунікацій в організації національного інформаційного простору, розкривається їхній зміст, особливості розвитку в процесі еволюції суспільства, досліджується джерельна база забезпечення їх функціонування, у якій особлива увага приділяється системі наукових бібліотек. Розглянуто перспективи розвитку цієї соціальної інформаційної системи.

Видання орієнтовано на науковців, практиків у сфері інформатизації, широкий загал читачів, які цікавляться цією проблемою.

Ключові слова: бібліотеки, стратегічні комунікації, політика пам’яті, інститут президентства, інформаційно-аналітична діяльність бібліотек, наукометричні дослідження, бібліометрика української науки.