Електронні інформаційні ресурси як складова сучасного міждержавного  протистояння

В умовах війни на території України особливої актуальності набуває врахування основоположних закономірностей, пов’язаних із усвідомленням  існуючих інформаційних загроз для захисту та збереження національного інформаційного простору нашої держави. При використанні противником системи наявних в глобальному інформаційному просторі ресурсів, цей процес маскується під градацію рівнів суспільних інтересів. В арсеналі інформаційних впливів можуть використовуватись загальноцивілізаційні, загальнодержавні, національні, ресурси, що продукуються в інтересах певних соціальних об’єднань, та ресурси, необхідні для задоволення потреб окремого індивіда. Про електронні інформаційні ресурси як складову сучасного міждержавного протистояння читайте у статті С. Горової в № 3 інформаційно-аналітичного бюлетеня «Шляхи розвитку української науки: суспільний дискурс» (с. 53–57).

Ключові слова: електронні інформаційні ресурси, національний інформаційний простір, інформаційні загрози

Ключові слова: міжнародна наукова спільнота, українські вчені, вчені-переселенці, наукова діяльність