Ольга Пестрецова,

молодший науковий співробітник,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Голосіївський просп., 3, Київ, 03039, Україна

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Досвід правового інформування в глобалізованому світі на прикладі публічних юридичних бібліотек США

У статті розглянуто досвід діяльності публічних юридичних бібліотек США. Продемонстровано системний характер діяльності публічних юридичних бібліотек США. Основною метою їхньої роботи є надання допомоги фізичним особам, які самостійно представляють себе в суді та у вирішенні побутових правових питань. Наголошено на тому, що ефективність вітчизняної практики правового обслуговування в бібліотеках може бути значно підвищена із запровадженням накопиченого в світі досвіду, зокрема досвіду роботи публічних юридичних бібліотек США, та формуванням відповідних демократичному процесу практик правової комунікації.

Ключові слова: бібліотека, юридична бібліотека, публічна юридична бібліотека США, інформаційно-правове обслуговування бібліотек.

Поява публічних бібліотек на території Сполучених Штатів Америки датується практично тим самим періодом, що й утворення цієї країни, а саме XVIII ст. Як відомо, Конституція США 1787 р. закріпила багато фундаментальних демократичних свобод, серед яких гарантія справедливості, забезпечення процвітання населення та захист свобод, а вже у 1791 р. набрав чинності Білль про права, який містив основні права та свободи громадян, зокрема свободу слова і друку, та гарантії їх реалізації.

Величезний досвід бібліотечної системи США у сфері правового інформування актуалізує вивчення досвіду інформаційно-правового обслуговування бібліотек та його інтеграцію в діяльність вітчизняних бібліотек.

Питання розвитку інформаційно-правової діяльності розглядали вітчизняні дослідники В. Горовий [1], Т. Гранчак [2], Н. Іванова [3], Ю. Половинчак [4]. У своїх працях вони акцентували увагу на проблемах розширення бібліотечної діяльності, зокрема активізації інформаційного забезпечення суспільних, політичних, правових та освітніх процесів. Порушувалися питання особливостей роботи зарубіжних бібліотек у забезпеченні доступу до правової інформації з різних джерел.

Для розкриття значення інформаційно-правового обслуговування бібліотек, а також функціонування юридичних бібліотек у західному світі базовими стали висновки, зроблені в працях зарубіжних авторів, присвячених юридичній бібліотечній справі. Звернення до результатів  розробок Е. Айкок [5], Р. Баллесте [6], Л. Селвyн [7],
М. Гармон [8], Е. Кроскі [9] та інших дало змогу зробити висновки стосовно масштабності цієї діяльності та сучасних форм роботи.

Зокрема, варто звернутися до історичного підґрунтя зростання соціального запиту на правову інформацію в Сполучених Штатах Америки. Це, в першу чергу, пояснюється бурхливим процесом становлення демократичного суспільства зі складною соціальною структурою, чисельність якого збільшилася за сто років, з 1790 по 1890 р., майже на 60 млн осіб [10], та активним розвитком і ускладненням економічних відносин. Таким чином, дотримання рівності перед законом та забезпечення правосуддя досягалося, зокрема, і створенням рівного доступу до законів і матеріалів, які роз’яснюють правила процедури і взаємозв’язок законів з іншими нормативно-правовими актами, що стало соціально значущою функцією суспільства. Такий підхід у загальноісторичному вимірі сприяє передачі від покоління до покоління досягнень правової культури як складової загальних цінностей у суспільстві, що в підсумку забезпечує фундаментальні принципи правової держави.

Наочним прикладом є перша юридична бібліотека, яка з’явилася в США у 1802 р. у місті Філадельфія. Сьогодні ми знаємо її як юридичну бібліотеку Дженкінса (Jenkins Law Library) [11]. Наприкінці ХІХ ст. вона була у трійці кращих юридичних бібліотек країни за розміром колекції. Сьогодні юридична бібліотека Дженкінса продовжує свою діяльність як юридична бібліотека з членським доступом, проте зараз, за законом, вона також функціонує як юридична бібліотека для міста й округу Філадельфія, відкрита для широкої публіки. По суті це гібридна юридична бібліотека, як із членським доступом, так і публічна бібліотека для населення Філадельфії [12].

Протягом одного століття розгорнулася ціла система публічних юридичних бібліотек, багато з яких з’явилися завдяки пожертвам приватних благодійників, а їхні фонди брали свій старт від великих колекцій книг, які жертвували колекціонери. За останні 200 років публічні юридичні бібліотеки перетворилися на організації, що фінансуються державою.

Безкоштовні публічні бібліотеки в США від свого початку й до сьогодні мають широку громадську підтримку. Розвиток соціальних комунікацій та сучасних інформаційних технологій лише посилили популярність бібліотек у населення, що пояснюється доступністю та відкритістю цих установ для широкого кола користувачів, незалежно від того, чи це громадянин країни, емігрант чи особа, яка перебуває в місцях відбування покарання.

Законодавство усіх штатів містить закони щодо створення, організації, обслуговування та фінансування окружних публічних юридичних бібліотек у США [13], крім того, нерідко є місцеві нормативні документи, правила або постанови, що стосуються питань функціонування місцевої публічної юридичної бібліотеки.

Тут треба згадати і про освіту, адже перша бібліотечна школа (вищий навчальний заклад, що спеціалізується на професійній підготовці бібліотекарів) у Сполучених Штатах Америки була заснована в
1887 р. в Колумбійському університеті М. Дьюї (творцем десяткової системи класифікації Дьюї (ДКД), яка згодом стала основою для розробки універсальної десяткової класифікації (УДК). Пізніше, після другої світової війни, Вища бібліотечна школа Чиказького університету (University of Chicago Graduate Library School) першою стала надавати ступінь магістра в галузі бібліотечної справи, що нині є стандартним професійним ступенем, а потім і докторський ступінь у цій галузі.

Сьогодні в системі бібліотечної освіти США діють окремі програми підготовки фахівців юридичних бібліотек, зокрема програми для випускників. Бібліотечна юридична програма Школи інформації Вашингтонського університету (The University of Washington Information School (iSchool) [14], згідно з рейтингом U.S News & World Report, посідає  перше місце в США, тому що вона забезпечує високий рівень підготовки у юридичній бібліотечній справі. Навчальний план поєднує в собі міцну теоретичну основу принципів інформатики зі спеціальними знаннями в галузі правових досліджень та адмініструванні. Також передбачається стажування –  з метою набуттянових навичок використання інформації для підтримки судів, федерального уряду й уряду штату, юридичних шкіл, корпорацій тощо [15].

Треба наголосити на тому, що прийом до юридичної бібліотечної програми потребує завершення JD (Juris Doctorate degree), тобто ступеня  доктора юриспруденції або доктора права (вища юридична освіта, доступна в Сполучених Штатах Америки), що вважається професійним ступенем.

Зареєстровані в програмі отримають ступінь MLIS (Master of Library and Information Science) зі спеціалізацією в галузі бібліотечної юридичної справи після успішного завершення річної програми. MLIS – це ступінь магістра, обов’язковий для більшості професійних посад бібліотекаря в Сполучених Штатах Америки та Канаді. Навчальна програма Law MLIS реалізується в традиційному форматі і недоступна для студентів в онлайн-форматі.

У квітні 2015 р. Американська асоціація юридичних бібліотек (American Association of Law Libraries, AALL) затвердила стандарти для окружних публічних юридичних бібліотек (County public law library standards [16]), де містяться керівні принципи функціонування таких бібліотек щодо управління та адміністрації; бюджету; персоналу; розташування та зручності; технічного забезпечення та колекцій.

Зокрема, в документі зазначається, що бібліотека повинна надавати доступ до друкованих та електронних ресурсів, які є основою колекції окружної публічної юридичної бібліотеки та пропонується список джерел, які мають бути в наявності. Вибір формату має відповідати передусім  потребам користувача. Серед джерел, доступ до яких має обов’язково надаватися, вказані надійні вебсайти, які надають вільний доступ до матеріалів з основних юрисдикцій, що обслуговують спільноту користувачів бібліотеки. Також колекція має містити в електронному та друкованому вигляді в належному поєднанні: повну правову базу рідного штату бібліотеки; федеральне законодавство; загальні публікації Сполучених Штатів Америки, зокрема юридичні періодичні видання та юридичні довідкові інструменти, включаючи словники, тезауруси, матеріали для самодопомоги та із загальних юридичних питань, що становлять інтерес для громадськості та осіб, які самостійно представляють себе в суді, ресурси для людей з обмеженим знанням англійської мови та матеріали іншими мовами, крім англійської, відповідно до потреб користувачів.

Розглянемо детальніше напрями роботи сучасних публічних юридичних бібліотек Сполучених Штатів Америки на прикладі штату Каліфорнія.

Публічна юридична бібліотека округу Сакраменто (Sacramento County Public Law Library, SCPLL) [17] розташована в столиці штату Каліфорнія. З моменту свого заснування SCPLL надає безкоштовний публічний доступ до правової інформації.

Система юридичних бібліотек штату Каліфорнія була заснована в 1891 р., і SCPLL є шостою за величиною з 58 юридичних бібліотек штату із фондом понад 65 000 найменувань. Бібліотека спеціалізується на практичних матеріалах для адвокатів і громадськості. Команда висококваліфікованих фахівців, технічних і канцелярських спеціалістів постійно працюють над тим, щоб надавати необхідні ресурси для проведення юридичних досліджень і задоволення інформаційних потреб користувачів бібліотеки загалом. Бібліотека володіє та управляє інтегрованою системою, яка містить інформацію про книги, онлайнові бази даних і підписки, а також включає в себе інформацію про вартість, дату оновлення та отримання матеріалів і про те, скільки разів друковані матеріали надавалися.

Місія SCPLL полягає в наданні вільного доступу до правової інформації судовим органам, посадовцям штатів та округів, членам колегії адвокатів штату Каліфорнія, а також усім жителям округу. Сьогодні основними користувачами юридичної бібліотеки SCPLL є члени юридичного співтовариства округу Сакраменто та його жителі. SCPLL надає допомогу у вирішенні правових питань, зокрема тим, хто самостійно представляє себе у судах. Ця послуга діє у багатьох публічних юридичних бібліотеках США і являє собою ресурс «Цивільний Центр Самопомочі» (Civil Self-Help Center), який надає обмежену юридичну допомогу в кваліфікаційних цивільних справах особам, які не мають адвокатів.

SCPLL пропонує таку допомогу тим, хто перебуває в процесі судового розгляду цивільної справи в суді округу Сакраменто або проживає в окрузі Сакраменто. Також бібліотека проводить безкоштовні семінари (Free Self-Help Workshops) із самодопомоги для жителів Сакраменто або сторін в судовому процесі з питань встановлення опіки, відкриття цивільної справи тощо. Бібліотека надає безкоштовні онлайн-довідки щодо загальних  юридичних процедур, тем і питань та доступ до Self-Help Videos та Self-Help Books, що також покликані допомогти людям у вирішенні юридичних питань. Крім того, користувачі можуть отримати доступ до електронних версій юридичних книг із самодопомоги із дому чи офісу. Також бібліотека пропонує програму «Адвокати в бібліотеці» (Lawyers in the Library), що передбачає безкоштовні 20-хвилинні консультації в публічній юридичній бібліотеці округу Сакраменто раз на тиждень.

SCPLL надає безкоштовний доступ до ряду юридичних баз даних і онлайн-ресурсів, доступних у межах бібліотеки та сховища публікацій, які розповсюджуються урядом Сполучених Штатів Америки у рамках Федеральної програми депозитарних бібліотек і урядом Каліфорнії відповідно до Закону про депозитарні бібліотеки Каліфорнії.  Бібліотека надає послугу міжбібліотечного абонемента (Inter library Loan, ILL), тобто може організувати запозичення матеріалів з інших бібліотек для своїх користувачів або надати матеріали іншим бібліотекам.

Слід зауважити, що публічна юридична бібліотека округу Сакраменто пропонує таку послугу як приймання та видача паспортів, тобто є платформою для надання певних адміністративних послуг. Також в бібліотеці функціонує комп’ютерна станція ADA (ADA Computer Station) для задоволення потреб людей з вадами зору. Ця комп’ютерна станція оснащена дуже великим екраном комп’ютера та має програмне забезпечення «Zoom Text».

Бібліотека надає послугу Ask Now Law Librarian (запитайте зараз юридичного бібліотекаря): можна ставити запитання бібліотекарям по всьому штату за допомогою функції інтерактивного чату на сайті та CD для самонавчання. Пропонуються класи безперервної освіти (Continuing Education Classes): різні курси в Навчальному центрі юридичної бібліотеки з кваліфікованими доповідачами, а також деякі програми за допомогою відео на вебсайті.

Для членів каліфорнійської Асоціації адвокатів штату та юристів, що перебувають в процесі MCLE (minimum continuing legal education) є можливість скористатися аудіовізуальними ресурсами, тобто заробляти акредитаційні бали для підтвердження своєї ліцензії. Останнім часом багато юрисдикцій дозволяють адвокатам робити це в рамках курсів дистанційного навчання, що проводяться в режимі онлайн або шляхом прослуховування аудіозаписів.

Публічна юридична бібліотека округу Контра Коста штату Каліфорнія США (Contra Costa County Public Law Library) [18] булазаснована в 1893 р. і своєю місією декларує забезпечення усім членам спільноти доступ до дослідницьких матеріалів, допомагаючи розуміти закон та дотримуватися його.

Юридична бібліотека має сучасну збалансовану колекцію із понад 35 000 найменувань первинних і вторинних федеральних джерел та загальних трактатів, які представляють більшість галузей права, та надає доступ до баз даних Westlaw і HeinOnline. Колекція організована відповідно до системи класифікації Бібліотеки Конгресу, вона доступна для пошуку через онлайн-каталог, який рубрикований за такими темами: банкрутство; опікунство; кримінальне право; трудове право; екологічне право; сімейне право; еміграція; інтелектуальна власність; оподаткування і т. под.

Окружна публічна юридична бібліотека округу Контра Коста обслуговує колегію адвокатів та громадськість. Адвокатська спільнота зазвичай має запит на наукову літературу, судові документи та законодавчі акти. Інші користувачі, як правило, потребують матеріалів, у яких роз’яснюються закони. Багато ресурсів регулярно використовуються як громадськістю, так і адвокатами. Бібліотекарі надають допомогу у пошуку законодавчих актів, постанов, справ і трактатів із будь-яких правових питань.

Програма «Адвокат у бібліотеці» пропонує особам, які самостійно представляють себе в суді або намагаються вирішити інші правові проблеми, можливість зустрітися з адвокатом-добровольцем, щоб перевірити документи, отримати відповіді на запитання або інформацію про правову проблему.

Публічна юридична бібліотека округу Джефферсон, що розташована в місті Луїсвілл штату Кентукі (Jefferson County Public Law Library, JCPLL) [19], була заснована в 1839 р. і стала надбанням як місцевої юридичної спільноти, так і суспільства в цілому. Місія юридичної бібліотеки заснована на переконанні, що доступ до знань та інформації має важливе значення для забезпечення справедливості та поваги до закону і полягає в тому, щоб надати спільноті актуальну колекцію юридичних довідкових матеріалів.

Публічна юридична бібліотека округу Джефферсон працює спільно з різними навчальними закладами, юридичними фірмами, судовими системами і т. д., які зацікавлені в отриманні додаткової інформації про те, які послуги пропонує JCPLL.

Бібліотека пропонує різноманітні програми правової підтримки місцевої спільноти. Наприклад, спільно з міською радою Луїсвіллу JCPLL запустила програму, яка була спрямована на допомогу в юридичному представництві малозабезпечених жителів округу Джефферсон для ліквідації запису про погашену судимість, тобто видалення із публічного реєстру записів, що стосувалися кримінальної справи. Усім жителям округу Джефферсон, які вважають, що вони можуть мати право на вилучення запису про стару кримінальну справу, було запропоновано прийти до юридичної бібліотеки та написати відповідну заяву. Адвокати програми розглядали заяви та повідомляли заявникам, чи прийнятне їхнє питання для розгляду.

Публічна юридична бібліотека округу Олмстед штат Міннесота (Public Law Library County Olmsted) [20] обслуговує судову владу, місцеву колегію адвокатів, місцеві органи влади й усіх жителів округу Олмстед.

У бібліотеці працює юридична клініка, що дає  змогу жителям округу Олмстед або особам, які не проживають на цій території, проте мають юридичні справи, подані в окрузі Олмстед, зустрітися з адвокатом-волонтером і отримати юридичну консультацію щодо своїх питань. Зазвичай це стосується питань сімейного права, фінансів та ліквідації запису про погашену судимість. Крім того, проводяться лекції з правової просвіти.

Бібліотека надає доступ до безкоштовних програм безперервної юридичної освіти (Continuing Legal Education, CLE) для місцевих суддів, клерків і адвокатів. Варто зазначити, що CLE є складовою професійного навчання адвокатів, що відбувається після їх вступу до колегії адвокатів. У юрисдикціях США із обов’язковими вимогами CLE адвокати повинні зазвичай отримувати мінімальну кількість кредитів CLE (вимірюються у годинах) протягом встановленого періоду років. Частина цих кредитів може бути отримана через читання та інше самостійне вивчення. Останніми роками багато юрисдикцій дозволяють адвокатам отримувати кредити CLE як частину дистанційних курсів, що приймаються в режимі онлайн.

Бібліотека надає доступ до матеріалів правових досліджень щодо Міннесоти і Федерального 8-го округу. Електронні ресурси включають бази даних WestlawNext, HeinOnline і NCLC.

Аналіз діяльності публічних юридичних бібліотек США дає підстави для висновку, що робота таких установ відбувається за типовим алгоритмом, і має незначні розбіжності, спричинені особливостями територій розташування. Основною метою їхньої роботи є надання користувачам вільного доступу до правової інформації та допомоги у задоволенні інформаційно-правових потреб шляхом забезпечення розвинутої інфраструктури всередині бібліотеки, включаючи підтримку надійних, сучасних технологій, та відповідної інтегрованої, збалансованої колекції матеріалів у різних форматах.

Традиційно публічні юридичні бібліотеки пропонують безкоштовні консультації з юристами, надання певних адміністративних послуг на базі публічних юридичних бібліотек. Завдяки проведеному аналізу цієї діяльності з’ясовано, що ефективність вітчизняної практики правового обслуговування в бібліотеках може бути значно підвищена із запровадженням накопиченого досвіду роботи публічних юридичних бібліотек США.

 

Список бібліографічних посилань

1. Горовий В. М. Національні інформаційні процеси в умовах глобалізації : монографія. Київ, 2015. 284 с.

2. Гранчак Т. Бібліотека в інформаційному супроводі управління суспільними процесами: політико-комунікаційний аспект : монографія.  Київ, 2014. 184 c.

3. Іванова Н. Удосконалення експертно-правового супроводу демократичних трансформацій в умовах розвитку електронних технологій.  Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського.  Київ, 2009.  Вип. 23. С. 164–172.

4. Половинчак Ю. Зарубіжний досвід представлення бібліотеками досягнень національної правової думки. Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2012. Вип. 33. С. 170–179.

5. Aycock A.The Accidental Law Librarian. Information Today, Inc.
(May 20, 2013).  256 p.

6. Balleste R., Luna-Lamas S.,  Smith-Butler  L. Law Librarianship in the Twenty-First Century. 2nd ed. Scarecrow Press, 2013. URL: https://www.stu.edu/law/faculty-staff/faculty/roy-balleste/ (last accessed: 05.01.2020).

7. Selwyn L., Eldridge V.  Public law librarianship: Objectives, challenges and solutions. Hershey : Information Science Reference, 2013. 343 p.

8. Harmon M. G., Grzybowski S., Thompson B., et al. Remaking the Public Law Library into a Twenty-First Century Legal Resource Center. Law Library Journal. Vol. 110:1. May 2018.

9. Kroski E. Law Librarianship in the Digital Age. Scarecrow Press, 2013. 532 p.

10. U.S. Population, 1790–2000: Always Growing. United States history. URL: https://www.u-s-history.com/pages/h980.html (last accessed: 08.12.2019).

11. About the Law Library. Jenkins Law Library. URL: https://www.jenkinslaw.org/ (last accessed: 05.12.2019). 

12. Adams L.,Smith R. The Evolution of Public Law Libraries. AALL Spectrum.  March 2006. pp. 17–33.

13. State laws about county law libraries. URL: https://www.aallnet.org/gllsis/wp-content/uploads/sites/9/2018/01/laws-about-county-law-libraries.pdf (last accessed: 05.12.2019).

14. UW iSchool. URL: https://ischool.uw.edu/ (last accessed: 05.12.2019).

15. Law librarianship. UW iSchool. URL: https://ischool.uw.edu/programs/mlis/degree-options/law-librarianship (last accessed: 27.12.2019).

16. County public law library standards. AALL. URL: https://www.aallnet.org/about-us/what-we-do/policies/public-policies/county-public-law-library-standards/ (last accessed: 07.12.2019).

17. About the Law Library. Sacramento County Public Law Library. URL: https://saclaw.org/about-the-law-library/ (last accessed: 09.01.2020).

18. Contra Costa Country Public Law Library. URL: http://www.cccpllib.org/ (last accessed: 09.11.2019).

19. Jefferson County Public Law Library. URL: http://www.jcpll.net/ (last accessed: 09.12.2019).

20. Olmsted CountyLaw Library. URL: https://www.olmstedlawlibrary.com/ (last accessed: 11.01.2020).

 

References

1. Horovyi, V.  M. (2015). Natsionalni informatsiini protsesy v umovakh hlobalizatsii [National information processes in the conditions of globalization]. Kyiv. 284 p. [in Ukrainian].

2. Hranchak, T. (2014). Biblioteka v informatsiinomu suprovodi upravlinnia suspilnymy protsesamy: polityko-komunikatsiinyi aspekt [The Library in Information Support of Public Process Management: Political and Communication Aspect]. Kyiv. 184 p. [in Ukrainian].

3. Ivanova,  N. (2009). Udoskonalennia ekspertno-pravovoho suprovodu demokratychnykh transformatsii v umovakh rozvytku elektronnykh tekhnolohii [Improvement of expert and legal support of democratic transformations in the conditions of development of electronic technologies]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy
imeni V. I. Vernadskoho – Transactions of V. I. Vernadsky National Library of Ukraine,
issue 23, pp. 164–172. Kyiv [in Ukrainian].

4. Polovynchak, Yu. (2012). Zarubizhnyi dosvid predstavlennia bibliotekamy dosiahnen natsionalnoi pravovoi dumky [Foreign experience in presenting the achievements of national legal opinion to libraries]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy
imeni V. I. Vernadskoho – Transactions of V. I. Vernadsky National Library of Ukraine,
issue 33, pp. 170–179. Kyiv [in Ukrainian].

5. Aycock, A. (2013). The Accidental Law Librarian. Information Today, Inc. 256 p. [in English].

6. Balleste, R., Luna-Lamas, S.,  Smith-Butler,  L. (2013).  Law Librarianship in the Twenty-First Century. 2nd ed. Scarecrow Press. Retrieved from  https://www.stu.edu/law/faculty-staff/faculty/roy-balleste/ (last accessed: 05.01.2020).  [in English].

7. Selwyn, L., Eldridge, V.  (2013). Public law librarianship: Objectives, challenges and solutions. Hershey: Information Science Reference. 343 p. [in English].

8. Harmon, M. G., Grzybowski, S., Thompson, B., et al. (2018). Remaking the Public Law Library into a Twenty-First Century Legal Resource Center. Law Library Journal, Vol. 110, p. 1 [in English].

9. Kroski, E. (2013). Law Librarianship in the Digital Age. Scarecrow Press. 532 p. [in English].

10. U.S. Population, 1790–2000: Always Growing. United States history. Retrieved from https://www.u-s-history.com/pages/h980.html
[in English].

11. About the Law Library. Jenkins Law Library. Retrieved from https://www.jenkinslaw.org/ [in English].

12. Adams, L., Smith, R.  (2006). The Evolution of Public Law Libraries. AALL Spectrum, pp. 17–33 [in English].

13.  State laws about county law libraries. www.aallnet.org. Retrieved from https://www.aallnet.org/gllsis/wp-content/uploads/sites/9/2018/01/
laws-about-county-law-libraries.pdf
[in English].

14. UW iSchool. Retrieved from https://ischool.uw.edu/ [in English].  

15. Law librarianship. UW iSchool. Retrieved from https://ischool.uw.edu/programs/mlis/degree-options/law-librarianship
[in English].

16. County public law library standards. AALL. Retrieved from https://www.aallnet.org/about-us/what-we-do/policies/public-policies/county-public-law-library-standards/ [in English].

17. About the Law Library. SacramentoCounty Public Law Library. saclaw.org. Retrieved from https://saclaw.org/about-the-law-library/
[in English].

18. Contra Costa Country Public Law Library. www.cccpllib.org. Retrieved from http://www.cccpllib.org/ (last accessed: 09.11.2019)
[in English].

19. JeffersonCounty Public Law Library. www.jcpll.net. Retrieved from http://www.jcpll.net/ (last accessed: 09.11.2019) [in English].

20. Olmsted CountyLaw Library. www.olmstedlawlibrary.com. Retrieved from https://www.olmstedlawlibrary.com/ (last accessed: 11.01.2020)
[in English].

Стаття надійшла до редакції 10.01.2020.

 

Olga Pestretsova,

Junior Research Associate,

V. I. Vernadsky National Library of Ukraine

3 Holosiivskyi Аve., Kyiv 03039, Ukraine

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.    

https://orcid.org/0000-0002-0102-9134

The Experience of Legal Informing in the Globalized World (Case of US Public Law Libraries)

The article examines the experience of US public law libraries. The systematic nature of the activities of US public law libraries has been demonstrated. The main purpose of their work is to assist individuals who self-represent themselves in court and try to resolve domestic legal issues. It is emphasized that the effectiveness of legal service practices in the Ukrainian libraries could be greatly enhanced with the introduction of world-wide experience of the United States public law libraries and the formation of own legal communication practices appropriate to the democratic process.

The activities of US public law libraries have a deep historical tradition. Public law libraries have been found to operate according to a typical algorithm and have minor differences due to the peculiarities of their location. Traditionally, public law libraries offer free consultation with lawyers, providing certain administrative services based on public law libraries.

The overall mission of US legal public libraries is to provide free access to legal information to the judiciary, state and county officials, and members of the State Bar Association. The main users of public law libraries are members of the county legal community and its residents. Almost all public law libraries in the United States provide assistance to legal users, including those who represent themselves in the courts. This service is a self-help resource in the civil library, the Civil Self-Help Center, which provides limited legal assistance in qualifying civil cases to non-lawyers.

The experience of large foreign library institutions in the field of information and legal services has shown that today the activity of public law libraries keeps up with the deepening of the content of legal relations in modern society as a whole and is a link in addressing the existing objective to operate a powerful legal system.

Keywords: library, law library, US public law library, information-legal services for libraries.

 

Пестрецова О. Досвід правового інформування в глобалізованому світі на прикладі публічних юридичних бібліотек США. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2020. Вип. 57. C. 81–95. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/naukprazi/57.pdf.