Галина Булахова,

молодший науковий співробітник,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Голосіївський просп., 3, Київ, 03039, Україна

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://orcid.org/0000-0002-4223-1646

Сучасні тенденції розвитку інтернет-представництва бібліотеки конгресу США

У статті узагальнено сучасний зарубіжний досвід представлення інтернет-представництва в інформаційно-комунікаційному просторі на прикладі Бібліотеки Конгресу США. У результаті дослідження виявлено, що бібліотекам необхідно зосереджуватися в інтерактивному медіасередовищі, використовуючи різноманітні канали комунікації. Визначено перспективи розвитку інтернет-представництва в інформаційно-комунікаційному просторі.

Ключові слова: Бібліотека Конгресу США, вебсайт, інтернет-представництво, мобільні додатки, чат-боти, підкасти, блоги.

Сьогодні з розвитком інформаційно-комунікаційних технологій бібліотеки нарощують представлення своєї діяльності в інтерактивному вебсередовищі як за допомогою різноманітних вебсайтів, так і різних комунікаційних каналів. Нові технологічні досягнення сприяють у налагодження ефективного дистанційного обслуговування, спілкування та взаємодії з користувачами. Застосування різних засобів інтерактивної комунікації зближує їх із читачами, тобто в такому форматі бібліотека «йде» до читача, формуючи при цьому імідж сучасної установи, яка відповідає запитам інформаційного суспільства.

Проблема використання бібліотеками вебсайтів перебуває в полі зору наукового бібліотечного співтовариства. На сучасному етапі досліджень розроблено теоретичні узагальнення. В. Горовий розглядає національний рівень розвитку інформатизаційних процесів як об’єднуючий елемент глобальних, загальноцивілізаційних і національних інтересів у сучасному інфотворенні [1]. Питання формування, упорядкування та управління бібліотечними інформаційними ресурсами в контексті соціокомунікаційних процесів та формування суспільства знань розглядає К. Лобузіна [2]. Г. Шемаєва висвітлює питання створення корпоративних електронних каталогів, шляхи вдосконалення їхнього довідково-пошукового апарату, формування електронних бібліотек на основі повнотекстового розширення електронних каталогів [3]. Явище медіаконвергенції як процесу злиття засобів традиційних масової інформації та комунікації в єдиний інформаційний ресурс досліджує Ю. Половинчак [4].

Дослідники також активно напрацьовують емпіричний матеріал.
В. Бондаренко висвітлює досвід використання форм інтернет-обслуговування користувачів у діяльності провідних бібліотек світу й України на сучасному етапі [7]. Розробку наукових засад диференціації мережевих ресурсів бібліотеки та поглибленого розкриття їх інформаційно-аналітичної складової на виокремленому порталі пропонує А. Струнгар [5]. Зв’язок функціональних можливостей та еволюції порталу інформаційно-аналітичних структур на різних етапах його функціонування досліджує
В. Струнгар [6].

Проте варто зауважити, що досі за межами наукового інтересу залишається діяльність зарубіжних бібліотек зі створення інтернет-представництв із виявленням новітніх технологічних рішень. Актуальним є питання, як саме бібліотеки використовують технологічні можливості для реалізації своїх завдань та функцій.

Мета статті – узагальнити сучасний зарубіжний досвід представлення інтернет-представництва в інформаційно-комунікаційному просторі на прикладі Бібліотеки Конгресу США, охарактеризувати основні сучасні тенденції розвитку.

На сьогодні одним з ефективних комунікаційних каналів бібліотеки може виступати портал, що наповнює інтерактивний простір інформацією, яка оперативно циркулює в мережі.

Серед основних функцій вебсайту бібліотеки В. Бондаренко у науковій праці виділяє [7]: представницьку функцію, інформаційну функцію, комунікаційну функцію, навігаційну функцію, функцію вивчення соціальної структури користувачів. Водночас А. Струнгар характеризуючи портал, комунікативний потенціал якого дає змогу відрізнити його від вебсайтів [5], відзначає такі його функції, як інтеграційна, функція індексування та пошуку в інтегрованому інформаційному масиві порталу, функція категоризації та функція профілювання.

Одним із провідних електронних ресурсів як в якості наслідування певного досвіду щодо створення інформаційних ресурсів, так і в якості їх представлення в інформаційному просторі з виокремлення відповідних форм роботи бібліотеки необхідно розглянути портал Бібліотеки Конгресу США [8]. Важливим у представленні доробку Бібліотеки Конгресу на порталі є представлення своїх продуктів – надання можливості користувачам перегляду видання Бібліотеки Конгресу, у якому висвітлено історію бібліотеки, продемонстровано її талановитих співробітників, а також популяризовано використання ресурсів найбільшої у світі бібліотеки. Наприклад, видання бібліотеки «Голос війни» (том 9, № 3, липень – серпень 2020 р.) присвячене 75-й річниці Другої світової війни і служінню чоловіків і жінок, які боролися з нею. Крім того, на єдиній японській карті докладно описаний збиток, завданий Перл-Гарбору, а в колекціях відділу рукописів зберігаються світлини, зроблені в цій області генералом Дж. С. Паттоном [9].

Варто наголосити на тому, що Бібліотека Конгресу особливу увагу приділяє питанню авторського права. На порталі бібліотеки можна знайти різноманітні матеріали зокрема щодо права використання інформації порталу бібліотеки; політики конфіденційності користувачів порталу та колекцій; вебсайтів, сервісів та додатків бібліотеки; політики коментування і публікації тощо. Наприклад, політика конфіденційності Бібліотеки Конгресу США для соціальних мереж диференційована й залежить від типу соціальних мереж, мобільних додатків, інструментів зворотного зв’язку, відеоконференцій тощо. [10].

Цікавим для користувачів є надання Бібліотекою Конгресу США освітніх – безкоштовних онлайн-ресурсів для вчителів. Бібліотека Конгресу пропонує навчальні матеріали та професійний розвиток, щоб допомогти вчителям ефективно використовувати першоджерела з цифрових колекцій бібліотеки при навчанні. Бібліотека надає робочі години офісу, де обговорюються певні теми і поточні події, щоб поділитися ідеями серед викладачів, зокрема: «Введення в Національну бібліотечну службу для сліпих та інвалідів друку», «Політичні мультфільми XX ст. в Бібліотеці Конгресу», «Краудсорсинг в Бібліотеці Конгресу» та ін. Важливим в якості комунікаційного каналу з користувачами виступає матеріал «Краудсорсінг в Бібліотеці Конгресу», який надає можливість дізнатися про віртуальне волонтерство та переваги навчання для студентів у рамках краудсорсингового проєкту бібліотеки By the People (https://crowd.loc.gov/). Проєкт бібліотеки демонструє значні функціональні можливості порталу та його використання в класних кімнатах для підвищення впевненості учнів під час вивчення першоджерел і аналізу історичного контексту. Тобто користувач може робити свій внесок у проєкт, покращити доступ до історії, розшифровуючи, переглядаючи і позначаючи документи Бібліотеки Конгресу [11].

Серед освітніх ресурсів важливим також є надання бібліотекою серії безкоштовних вебінарів для викладачів, зацікавлених у використанні першоджерел своїми учнями, зокрема: «Перетворення запиту в дію: як залучити молодших учнів за допомогою KidCitizen», «Основи: вибір першоджерел», «Навчання цивільним ідеалам з першоджерел» та ін. Наприклад, вебінар «Навчання цивільним ідеалам з першоджерел» демонструє конкретні приклади громадянських принципів, із зазначенням способів перевірки, інтерпретації та застосування цивільного ідеалу протягом усієї американської історії [12].

Однією з характерних ознак розвитку порталу Бібліотеки Конгресу США є його доступність. Бібліотека Конгресу прагне бути лідером і зразком для наслідування доступності.

Актуальною на сайті Бібліотеки Конгресу США є суспільно значуща інформація, яка сьогодні відображає проблему пандемії коронавірусу. На сьогодні у зв’язку з пандемією коронавірусу Бібліотека працює у дистанційному режимі. Користувачі можуть отримувати доступ до багатьох її ресурсів через вебсайти loc.gov, Ask the Librarian і congress.gov в онлайн-режимі 24/7. Також доступні послуги щодо тлумачення авторських прав США
(US Copyright Office), для цього потрібно відправити свої заявки та актуальні питання онлайн або електронні листи із запитаннями за допомогою вебсайту copyright.gov [13].

Дуже важливим є те, що бібліотека пропонує доступ до вебсайту Національної бібліотечної служби для сліпих і осіб з порушеннями зору NLS (https://www.loc.gov/nls), який допомагає виконати місію з надання безкоштовних бібліотечних послуг з шрифтом Брайля і книг, що «говорять», для людей з тимчасовою або постійною слабкозорістю, сліпотою або інвалідністю.

Цікавою складовою комунікаційного забезпечення Бібліотеки Конгресу є мобільний додаток BARD Національної бібліотечної служби для інвалідів і сліпих у бібліотеці, за допомогою якого користувачі отримують доступ до книг зі шрифтом Брайля та аудіоматеріалів. Відрадно, що доступ до бібліотечної служби для сліпих та інвалідів BARD надається за допомогою різних мобільних додатків в iTunes, Google Play, Amazon [14]. Серед популярних бібліотечних ресурсів, які пропонує Бібліотека Конгресу, є надання мультимедійних матеріалів – сенсорних турів для сліпих та інвалідів по зору [15].

Національна бібліотечна служба для сліпих і осіб з порушеннями зору допомагає сліпим і слабозрячим музикантам продовжувати свою кар’єру. Сьогодні бібліотечна служба зберігає понад 25 тис. транскрипцій Брайля з нотами і навчальними текстами; партитури, лібрето, довідкові роботи і біографії; навчальні записи з теорії музики, оцінки та виконання; книги, які пов’язані з музикою, що «говорять», і журнали [16].

Крім того, на порталі бібліотечної служби можна ознайомитись з історією виникнення підрозділу, каталогом служби, джерелами допоміжних технологій; освітою; порадами з працевлаштування тощо та отримати відповіді на запитання, як придбати матеріали спеціального формату з багатьох джерел; джерелами допоміжних технологій; освітою; порадами з працевлаштування та ін. [17].

Відвідувачі можуть завантажувати брайлівські книги та ті, що «говорять», через вебсервіс для читання шрифтів Брайля, який надає доступ до тисячі доступних шрифтів і книг, що «говорять», журналів і музичних партитур. Вони можуть бути завантажені через мобільний додаток BARD. Бібліотека також надає поради користувачам щодо того, які програвачі цифрових аудіокниг можна використати.

Важливим щодо залучення читачів Бібліотеки Конгресу може виступати бета-версія нового додатку для створення музики Citizen DJ. Вебдодаток з відкритим вихідним кодом дозволяє користувачам глибоко зануритися у велику колекцію історичного звуку бібліотеки. Пісні, семпли, мови, театральні вистави, історичні аудіозаписи і навколишні звукові ландшафти доповнюють широкий спектр звуків, доступних для користувачів [18]. Перевагами для користувачів щодо використання цього додатку може слугувати: дослідження різних звуків із колекцій бібліотеки, створення реміксів онлайн, завантаження та використання створених звуків.

Однією з найважливіших характерних ознак розвитку порталу є комунікація з користувачами та інтенсивність зворотного зв’язку з користувачем. Важливим інструментом надвисокої інтерактивності можуть виступати інтернет-представництва бібліотеки в соціальних мережах. Бібліотека Конгресу представлена в шістьох соціальних мережах, зокрема:
Facebook (https://www.facebook.com/libraryofcongress/),
Twitter (https://twitter.com/librarycongress),
Youtube (https://www.youtube.com/user/LibraryOfCongress),
Pinterest (https://www.pinterest.com/LibraryCongress/),
Flickr (https://www.flickr.com/photos/library_of_congress/),
Instagram (https://www.instagram.com/librarycongress/), в яких розміщує контент у залежності від типу мережі. Сьогодні Бібліотека Конгресу – єдина бібліотека, яка має широкий вибір галерей у Flickr – 15 галерей щодо бібліотечних будівель, бібліотечних фондів, читальних залів тощо, які наповнюють фотографіями користувачі. Наприклад, Бібліотека Конгресу створила у Flickr колекцію «Історичні фотографії (пілотний Flickr проєкт бібліотеки Конгресу)» (https://www.flickr.com/photos/library_of_congress/collections/
72157601355524315/), яка містить 23 альбоми та запрошує вивчати історію візуально, дивлячись на цікаві фотографії з колекцій,
і закликає до коментування та написання тегів користувачів, щоб допомогти знаходити та використовувати зображення [19].

У зв’язку зі стиранням меж між статичними та динамічними порталами, їм стають притаманні нові характерні особливості, що надають можливість інтегрувати інтерактивні медіа.

Бібліотека Конгресу на порталі представляє різноманітні блоги,
а саме: «Блог Бібліотеки Конгресу», «Авторське право: креативність на роботі», «Юридична бібліотека» та ін. Наприклад, у блозі
«Блог Бібліотеки Конгресу» (https://blogs.loc.gov/loc/) представлено до 75-ї річниці перемоги у Другій світовій війні проєкт «Історії ветеранів: День пам’яті» (допис від 8 травня 2020 р., Н. Такер). проєкт «Історія ветеранів» бібліотеки представлений до 75-ї річниці – закінчення Другої світової війни в Європі – новітній експонат онлайн-виставки Experiencing War. У новій онлайновій функції «Проект історії ветеранів» вміщено особисті історії 15 ветеранів Другої світової війни і розповідається про те, що для кожного з них означав кінець війни. Більшість з цих усних історій вперше публікуються в мережі Інтернет. Водночас бібліотека пропонує відвідати сторінку бібліотеки (loc.gov/vets/stories/ex-war-end-wwii-75.html), щоб отримати доступ до колекцій цих ветеранів, а також до інших розповідей часів Другої світової війни. До матеріалу блогу можна залишити коментар, який показує інтенсивність зворотного зв’язку з користувачем. Бібліотека виступає як адміністратор представленого блогу та контролює відгуки. У цьому разі блог бібліотеки виступає як інтегроване інтернет- представництво, якому характерна ознака інтерактивності. Крім того, бібліотека залишає за собою право на власний розсуд скасувати право користувача розміщувати контент на сайті бібліотеки. Також бібліотека пропонує користувачам ознайомитись із політикою щодо розміщення коментарів [20].

Цікавим є те, що користувачам надається можливість переглянути мобільні додатки Бібліотеки Конгресу, зокрема: «Колекції LOC», «Національний фестиваль книги», BARD Mobile, «Езоп для дітей». «Запис Конгресу» (рис. 1). Наприклад, мобільний додаток «Езоп для дітей» являє собою інтерактивну книгу, яка містить понад 140 класичних байок, що супроводжуються прекрасними ілюстраціями та інтерактивною анімацією.

Сучасні тенденції розвитку інтернет-представництва бібліотеки конгресу США

Рис. 1. Представленість мобільних додатків Бібліотеки Конгресу США.
Джерело: URL: https://www.loc.gov/apps/

 

Сьогодні віртуальним помічником для бібліотеки, який надає релевантний контент та актуальні пропозиції, може виступати чат-бот. Цікавим є те, що чат-бот прикріплений до фейсбук-сторінки Юридичної бібліотеки Конгресу (http://www.facebook.com/lawlibraryofcongress) (рис. 2).
За допомогою чат-бота можна переглянути першоджерела з питань права, посібник з досліджень Юридичної бібліотеки і звіт по зарубіжному праву. Чат-бот має інтерактивний інтерфейс, який проведе через базове довідкове інтерв’ю [21]. Перевагами використання бібліотекою новітніх технологічних рішень є доступність, зручність та оперативність, які надають можливість швидко і зручно знайти інформацію для користувачів у будь-який час.

Одним з ефективних каналів поширення інформації та комунікації з користувачами можуть виступати підкасти. Бібліотека Конгресу пропонує підкасти, які можна послухати і подивитися, закачавши в онлайн-режимі, зокрема: «Народне життя сьогодні», «Бібліотека», «2016 Національний книжковий фестиваль», «Цифрове збереження» та ін. Наприклад, підкасти «Народне життя сьогодні» представляють історію про культурні традиції і фольклор різних спільнот, поєднуючи абсолютно нові інтерв’ю і розповіді з піснями, історіями, музикою і усною історією з колекцій Американського центру фольклорного життя Бібліотеки Конгресу. Бібліотека також пропонує ознайомитись із блогом «Народне життя сьогодні», у якому більш детально представлено фольклорний контент. Важливим є те, що надається можливість підписатись на підкасти [22]. Так, бібліотека пропонує підкаст «Що надихає співробітників Американського фольклорного центру під час вірусної кризи» в межах проєкту «Народне життя сьогодні». Бібліотека пропонує підкаст, у якому
С. Вінік і Дж. Фенн розмовляють зі співробітниками Американського центру фольклорного життя про те, що надихає їх на колекції, коли вони працюють з дому у зв’язку з пандемією COVID-19.

Сучасні тенденції розвитку інтернет-представництва бібліотеки конгресу США

Рис. 2. Представленість чат-бота Бібліотеки Конгресу в соціальній мережі «Фейсбук».
Джерело: URL: https://www.facebook.com/lawlibraryofcongress

 

Таким чином, вебсайт бібліотеки можна охарактеризувати як інтегроване бібліотечно-інформаційне інтернет-представництво – інструмент обслуговування користувачів, платформа для подання та структурування бібліотекою ресурсів, можливість здобуття нових партнерів, і нарешті, стратегічний напрям розвитку інтернет-представництва бібліотеки.

Отже, перспективою розвитку інтернет-представництва в інформаційно-комунікаційному просторі слід визначити поліпредставленість інтернет-представництва бібліотеки, що акумулює інформацію за допомогою різних комунікаційних каналів залежно від їх призначення. Не менш важливою складовою розвитку порталу є створення бібліотеками інтернет-представництва, з метою забезпечення різно- манітних послуг для категорії громадян з особливими потребами. Інтенсивний розвиток мобільних технологій уможливлює створення мобільних додатків та чат-ботів задля просування певних проєктів бібліотеки, організації оперативного дистанційного обслуговування читачів та ефективної комунікації з користувачами. Як альтернативний канал поширення інформації та комунікації з користувачами варто використовувати підкасти в бібліотеці.

 

Список бібліографічних посилань

1. Горовий В. Перспективи глобальної інформатизації в національному вимірі. Наук. пр. Нац. б-ки України
ім. В. І. Вернадського.
2018. Вип. 53. С. 19–28.

2. Лобузіна К. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності : [монографія]. НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2012. 252 с.

3. Шемаєва Г. Електронні ресурси бібліотек України в інформаційному забезпеченні науки: стан та перспективи розвитку. Бібл. планета. 2006. № 4. С. 21–25. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2006_4_6.

4. Половинчак Ю. Конвергентні процеси в сучасному інфопросторі: трансформації текстів, практик, ієрархій. Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. 2017. Вип. 46. С. 31–44. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2017_46_4.

5. Струнгар А. Інформаційно-аналітичний портал бібліотеки як засіб наукової комунікації : дис. . канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.03. Київ, 2016. 210 с.

6. Струнгар В. Еволюція інтернет-представництва інформаційно-аналітичних структур. Наук. пр. Нац. б-ки України
ім. В. І. Вернадського.
2020. Вип. 57. С. 176–191.

7. Бондаренко В. Бібліотечне інтернет-обслуговування: стан та перспективи : монографія. Київ, 2016. 278 с.

8. Trending. Library of Congress. URL: https://www.loc.gov/.

9. Library of Congress Magazine. URL: https://www.loc.gov/lcm/.

10. Library of Congress Legal. URL: https://www.loc.gov/legal/.

11. Teachers. Online Office Hours. URL: https://www.loc.gov/teachers/professionaldevelopment/office-hours/.

12. Professional Development Webinars and Workshops. URL: https://www.loc.gov/teachers/professionaldevelopment/webinar/.

13. For the Public. URL: https://www.loc.gov/about/pandemic-information/for-public/.

14. Library Resources. URL: https://www.loc.gov/accessibility/library-resources/.

15. Braille and Talking Book Library Service. Library of Congress URL: https://www.loc.gov/accessibility/library-resources/.

16. Reading Music in Braille. Library of Congress. URL: https://blogs.loc.gov/loc/2020/04/reading-music-in-braille/.

17. NLS at the Library of Congress. URL: https://www.loc.gov/nls/.

18. Make music using the free-to-use audio and video materials from the Library of Congress. URL: https://citizen-dj.labs.loc.gov/.

19. Струнгар В. Використання бібліотеками соціальних мереж та медіа-хостингів. Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. 2019. Вип. 53. C. 90–106.

20. Blogs. The Veterans History Project: Remembering V–E Day. Library of Congress. URL: https://blogs.loc.gov/loc/2020/05/the-veterans- history-project-remembering-v-e-day/.

21. We are Excited to Announce the Release of the Law Library of Congress Chatbot. Library of Congress. URL: https://blogs.loc.gov/law/2017/10/we-are-excited-to-announce-the-release-of-the-law-library-of-congress-chatbot/.

22. Folklife Today. URL: http://www.loc.gov/podcasts/folklife-today/index.html.

 

References

1. Horovyi, V. (2018). Perspektyvy hlobalnoi informatyzatsii v natsionalnomu vymiri [Prospects for global informatization in the national dimension]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho – Transactions of V. I. Vernadsky National Library of Ukraine, issue 53, pp. 19–28. Kyiv [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/np.53.019

2. Lobuzina, K. (2012). Tekhnolohii orhanizatsii znannievykh resursiv u bibliotechno-informatsiinii diialnosti [Technologies for knowledge resources organization in library and information activities]. NAN Ukrainy, Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho, 252 p. Kyiv [in Ukrainian].

3. Shemaieva, H. (2006). Elektronni resursy bibliotek Ukrainy v informatsiinomu zabezpechenni nauky: stan ta perspektyvy rozvytku [Electronic resources of libraries of Ukraine in information support of science: state and prospects of development]. Bibliotechna planeta – Library Planet, no. 4, pp. 21–25. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2006_4_6 [in Ukrainian].

4. Polovynchak, Yu. (2017). Konverhentni protsesy v suchasnomu infop- rostori: transformatsii tekstiv, praktyk, iierarkhii [Convergent processes in modern infospace: transformations of texts, practices, hierarchies]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho – Transactions of V. I. Vernadsky National Library of Ukraine, issue 46,
pp. 31–44. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_
2017_46_4 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/np.46.031

5. Strunhar, A. (2016). Informatsiino-analitychnyi portal biblioteky yak zasib naukovoi komunikatsii [Information and analytical portal of the library as a means of scientific communication]. Extended abstract of candidate’sthesis. Kyiv [in Ukrainian].

6. Strunhar, V. (2020). Evoliutsiia internet-predstavnytstva informatsiino-analitychnykh struktur [Evolution of Internet representation of information and analytical structures]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho – Transactions of
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine
, issue 57, pp. 176–191. Kyiv [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/np.57.176

7. Bondarenko, V. (2016). Bibliotechne internet-obsluhovuvannia: stan ta perspektyvy [Library Internet services: status and prospects]. Kyiv
[in Ukrainian].

8. Trending. Library of Congress. Retrieved from https://www.loc.gov/ [in English].

9. Library of Congress Magazine. Library of Congress. Retrieved from https://www.loc.gov/lcm/ [in English].

10. Library of Congress Legal. Library of Congress. Retrieved from https://www.loc.gov/legal/ [in English].

11. Teachers. Online Office Hours. Library of Congress. Retrieved from https://www.loc.gov/teachers/professionaldevelopment/office-hours/
[in English].

12. Professional Development Webinars and Workshops. Library of Congress. Retrieved from https://www.loc.gov/teachers/professionaldevelopment/webinar/
[in English].

13. For the Public. Library of Congress. Retrieved from https://www.loc.gov/about/pandemic-information/for-public/
[in English].

14. Library Resources. Library of Congress. Retrieved from https://www.loc.gov/accessibility/library-resources/ [in English].

15. Braille and Talking Book Library Service. Library of Congress. Retrieved from https://www.loc.gov/accessibility/library-resources/
[in English].

16. Reading Music in Braille. Library of Congress. Retrieved from https://blogs.loc.gov/loc/2020/04/reading-music-in-braille/ [in English].

17. NLS at the Library of Congress. Library of Congress. Retrieved from https://www.loc.gov/nls/ [in English].

18. Make music using the free-to-use audio and video materials from the Library of Congress. Library of Congress. Retrieved from https://citizen-dj.labs.loc.gov/ [in English].

19. Strunhar, V. (2019). Vykorystannia bibliotekamy sotsialnykh merezh ta media-khostynhiv [Use of social networks and media hosting by libraries]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy
imeni V. I. Vernadskoho – Transactions of V. I. Vernadsky National Library of Ukraine
, issue 53, pp. 90–106. Kyiv [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/np.53.090

20. Blogs. The Veterans History Project: Remembering V-E Day. Library of Congress. Retrieved from https://blogs.loc.gov/loc/2020/05/the-veterans-history-project-remembering-v-e-day/ [in English].

21. We are Excited to Announce the Release of the Law Library of Congress Chatbot. Library of Congress. Retrieved from https://blogs.loc.gov/law/2017/10/we-are-excited-to-announce-the-release-of-the-law-library-of-congress-chatbot/ [in English].

22. Folklife Today. Library of Congress. Retrieved from http://www.loc.gov/podcasts/folklife-today/index.html [in English].

Стаття надійшла до редакції 03.01.2020.

 

Galyna Bulakhova,

Junior Researcher,

V. I. Vernadsky National Library of Ukraine

3 Holosiivskyi Ave., Kyiv 03039, Ukraine

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://orcid.org/0000-0002-4223-1646

Current Trends in the Development of Library Internet Representation (the Library of Congress Experience)

The article summarizes the modern foreign experience in performing Internet representation in the information and communication space using the case of the Library of Congress. The study found that libraries need to focus on an interactive media environment using a variety of communication channels. Prospects for the development of Internet representation in the information and communication space are identified.

Today, one of the library effective communication channels could be a portal that fills the interactive space with information that quickly circulates through the information flows of the network.

The most important in presenting the Library of Congress on the portal is the presentation of the library products to enable users to get a sense of the Library of Congress, the presentation covers the history of the library, demonstrates its talented staff, and promotes the use of resources of the world’s largest library.

The Library of Congress pays special attention to the issue of copyright. On the library portal one can find a variety of materials on copyright, in particular: the use of information from the library portal; privacy policies of users of the portal and collections; library websites, services and applications; commenting and publishing policies, etc.

Importantly, the library offers access to the National Library Service for the Blind and Visually Impaired (NLS) website, which helps fulfill the mission of providing free Braille library services and books for people with temporary or permanent disabilities. low vision, blindness or disability.

Keywords: Library of Congress, website, Internet representation, mobile applications, chatbots, podcasts, blogs.

 

Булахова Г. Сучасні тенденції розвитку інтернет-представництва бібліотеки конгресу США. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 2020. Вип. 58. C. 357–369. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/naukprazi/58.pdf.