Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспектШановні колеги та користувачі!

В рамках роботи Міжнародної наукової конференції  «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» розпочалась робота секції 4 «Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект» (науковий керівник – заступник генерального директора НБУВ, доктор історичних наук, професор В. М. Горовий, учений секретар – старший науковий співробітник відділу обслуговування інформаційними ресурсами Національної юридичної бібліотеки НБУВ, кандидат історичних наук, доцент C. Г. Закірова, модератори –  завідувач відділу НБУВ, кандидат наук із соціальних комунікацій В. В. Струнгар, молодший науковий співробітник НБУВ, кандидат наук із соціальних комунікацій О. О. Пестрецова).

Програма конференції

Тези конференції

Відкрив засідання Валерій Микитович Горовий. Привітавши всіх присутніх, він звернув увагу фахівців на той факт, що вирішення проблеми управління електронних інформаційних ресурсів сьогодні здійснюється в основному створенням відповідного програмного забезпечення, пошукових систем. Також зазначив, що ефективне використання інформаційних ресурсів для сучасної суспільної діяльності, включаючи гармонійне поєднання напрацьованих минулими поколіннями і нових, необхідність досягнення змістової точності інформаційних продуктів розвитку, забезпечення міждисциплінарної співмірності у виробленні нового теоретичного матеріалу потребують удосконалення процесу управління змістовими характеристиками інформаційних процесів. На думку В. М. Горового, зазначену проблему треба  вирішувати з обов’язковим залученням бібліотечної складової.

Продовжили наукову конференцію виступи провідних фахівців. А саме:

Горовий Валерій Микитович,

заступник генерального директора НБУВ, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Орієнтири наукового пошуку оптимізації бібліотечної діяльності в умовах інформатизації

 

Закіров Марат Борисович,

завідувач відділу НБУВ, доктор політичних наук, доцент

Політейнмент у структурі політичних комунікацій

 

Закірова Світлана Геннадіївна,

старший науковий співробітник НБУВ, кандидат історичних наук, доцент

Роль міжнародних організацій у постконфліктному миробудівництві: комунікаційний вимір

 

Романенко Олена Валеріївна,

молодший науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії  НАН  України», кандидат політичних наук

Національна бібліотека Австралії:  зберігання, об’єднання та співпраця

 

Струнгар Валерія Валеріївна,

завідувач відділу НБУВ, кандидат наук із соціальних комунікацій

Використання бібліотеками рекомендаційних сервісів як інструменту користувацької активності

 

Дубас Тетяна Петрівна,

завідувач відділу НБУВ

Основні напрями розвитку професійних якостей редагування науково-інформаційних видань сучасної бібліотеки

 

Бондаренко Вікторія Іванівна,

старший науковий співробітник НБУВ, кандидат наук із соціальних комунікацій

QR-технології в бібліотечній практиці

 

Пальчук Валентина Едуардівна,

старший науковий співробітник НБУВ, кандидат наук із соціальних комунікацій

Інформаційний супровід розвитку стратегічних комунікацій: досвід зарубіжних бібліотек

 

Потіха Андрій Леонідович,

науковий співробітник НБУВ, кандидат наук із соціальних комунікацій

Дослідження і збереження інформації регіональних засобів масової комунікації політичних партій в бібліотеках України

 

Чернявська Ліна Павлівна,
молодший науковий співробітник НБУВ

Бібліотеки та об’єднання як центри жіночих і гендерних досліджень: зарубіжний досвід

 

Кулицький Сергій Петрович,

старший науковий співробітник НБУВ, кандидат економічних наук, доцент

Бібліотечний аналіз соціально-комунікативних аспектів функціонування української економіки в умовах міжнародних  криз

 

Аулін Олександр Анатолійович,

старший науковий співробітник НБУВ, кандидат філософських наук

Сек’юртизація ісламу в контексті стратегічних комунікацій з мусульманськими країнами

 

Симоненко Олена Василівна,

старший науковий співробітник НБУВ, кандидат політичних наук

Комунікаційна стратегія бібліотек в реалізації діалогу влади та суспільства

 

Желай Оксана Петрівна,

старший науковий співробітник НБУВ, кандидат наук із соціальних комунікацій наук

Інформаційно-аналітичний супровід державних інституцій: досвід Бібліотеки Конгресу США

 

Миськевич Тетяна Миколаївна,

молодший науковий співробітник НБУВ

Освітньо-дозвіллєві практики в діяльності сучасної бібліотеки

 

Санакуєв Микола Георгійович,

старший науковий співробітник НБУВ, кандидат філософських наук

Президентські бібліотеки США в контексті україномовного енциклопедознавства

 

Тимошенко Інесса Станіславівна,

директор Васильківського коледжу, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Сучасні електронні ресурси в системі наукових комунікацій медичної галузі

 

Спіріна Світлана Валентинівна,

головний бібліограф НБУВ

Зарубіжний досвід взаємодії бібліотек з органами влади

 

Маленко Яна Вікторівна,

молодший науковий співробітник НБУВ

Бібліотека як учасник соціокультурних комунікацій влади і громади: зарубіжний досвід

 

Булахова Галина Іванівна,

молодший науковий співробітник НБУВ

Інтернет-представництво Бібліотеки Конгресу США як інструмент комунікації

 

Федорчук Артур Григорович,
науковий співробітник  НБУВ

Зарубіжний досвід моніторингу змісту інформаційних потоків

 

Беззуб Ірина Олександрівна,

молодший науковий співробітник НБУВ

Публічна бібліотека як стратегічний партнер медіаосвіти дорослих

 

Кабаренкова Євгенія Григорівна,

молодший науковий співробітник НБУВ

Комунікація бібліотеки з владою та громадою задля сталого розвитку місцевої спільноти: цінність і успіхи

 

Натаров Олег Олександрович,

молодший науковий співробітник НБУВ

Роль наукової бібліотеки у популяризації науки

 

Гришина Тетяна Анатоліївна,

молодший науковий співробітник НБУВ

Роль літературознавчих бібліографічних покажчиків у міжкультурній комунікації

 

Взяти участь в  обговоренні доповідей можна за посиланням:

http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=78&Itemid=412