Роль міжнародних організацій у постконфліктному миробудівництві: комунікаційний вимір

Роль міжнародних організацій у постконфліктному миробудівництві: комунікаційний вимірУДК 304:327.5:316.77

Закірова Світлана,

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5396-7210,

кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Київ, Україна

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ПОСТКОНФЛІКТНОМУ МИРОБУДІВНИЦТВІ: КОМУНІКАЦІЙНИЙ ВИМІР

 

Розглянуто роль інформаційно-комунікаційної діяльності ООН і міжнародних організацій у постконфліктному врегулюванні для подолання наслідків конфліктів і відновлення сталого миру у різних державах.

Ключові слова: комунікація, міжнародні організації, комунікаційні стратегії, постконфліктне миробудівництво.

 

За даними Центру демократичного контролю за збройними силами у Женеві, майже половина всіх держав, що пережили конфлікти різного роду, повертаються до конфліктного стану протягом п’яти років після підписання мирової угоди, що засвідчує недостатність інструментарію міжнародного співтовариства з питань миротворчості порівняно із складними викликами встановлення тривалого стійкого миру в постконфліктних суспільствах [1]. Відтак завданням державної влади у таких країнах є не просто формування моделей припинення військових дій, але і створення дієвої концепції відновлення мирного життя по завершенню конфлікту.

Активну роль у формуванні концепції постконфліктного миробудівництва відіграють міжнародні організації, серед яких провідна роль належить Організації об’єднаних націй. У 2005 р. була створена Комісія ООН з миробудівництва, що зосереджує свої зусилля на формулювання стратегій подолання конфліктних ситуацій і відновлення мирного життя після завершення конфлікту відповідно до умов конкретної держави. З того часу ООН напрацювала достатній досвід участі у створенні специфічних моделей подолання наслідків конфліктних ситуацій у різних країнах світу. Хоча стратегії постконфліктного врегулювання мають відповідати особливим потребам кожної держави, утім практика діяльності ООН свідчить, що існують загальні принципи і завдання, виконання яких сприятиме зменшенню ризику відновлення конфлікту, посиленню інституційних механізмів для подолання його наслідків та встановленню основ для сталого миру.

На сьогодні як в окремих державах, що постраждали від військових, громадянських чи релігійних конфліктів, так і в цілих регіонах світу створюються спеціальні установи та організації. Для вивчення можливостей стратегічних завдань комунікації у постконфліктному миробудівництві, запобіганні терористичним актам у сучасному світі працюють спеціалізовані наукові центри. Так, з 2015 р. функціонує «Оперативна група зі стратегічних комунікацій на Сході (East StratCom Task Force)», що покликана вирішувати завдання ефективної комунікації та просування політики ЄС щодо Східного партнерства; зміцнення медійного простору і сприяння свободі ЗМІ в цих країнах. Левова частка зусиль цієї організації спрямовується на забезпечення ефективного інформаційного супроводу позицій ЄС з питань, пов’язаних із анексією Криму, протистоянням на Сході України, проблем навколо конфліктів у Придністров’ї, Абхазії, Південній Осетії [2].

У 2000 р. за ініціативи Комісії правди і примирення Південної Африки для того, аби усвідомити уроки, здобуті в результаті переходу від апартеїду до демократії, і впровадити можливості для національного зростання у Південній Африці було засновано Інститут справедливості та примирення (IJR) у м. Кейптаун. Натепер географічні межі діяльності IJR охоплюють не лише ПАР, але й увесь регіон Центральної, Східної та Південної Африки.

Головною метою організації є формування національних підходів до правосуддя перехідного періоду і примирення в Африці. Робота організації зосереджена у чотирьох основних програмах: Сприяння миробудівництву; Сталі діалоги; Комунікація, адвокація та стратегія; Дослідження громадської думки і політики. Три з чотирьох напрямків діяльності Інституту справедливості та примирення спрямовано на інформаційну роботу, що лише підкреслює важливість комунікації у концепції правосуддя перехідного періоду і постконфліктного миробудівництва. IJR організовує і мотивує роботу щодо процесу суспільного примирення у різних сферах. Інститут присуджує щорічну Премію примирення окремим особам, громадам або організаціям Південної Африки, які так чи інакше сприяли примиренню. У 2019 р. премією «Мистецтво примирення» відзначили митців, що використовують творчість як інструмент примирення і соціальної згуртованості суспільства [3].

Важливу роль в організації суспільного примирення і відновлення справедливості у постконфліктних країнах відіграє Міжнародний Центр Правосуддя Перехідного Періоду (МЦППП), створений у 2001 р. за ініціативи Фонду Форда для допомоги країнам і суспільствам подолати наслідки різних за причинами походження важких конфліктів. Експерти центру консультують та спрямовують зусилля місцевих організацій і органів влади щодо запровадження правосуддя перехідного періоду в багатьох державах світу, навіть там, де відсутні офіси МЦППП.

Аналіз теоретичних засад і практичних світових кейсів свідчить, що першочерговим завданням постконфліктного повернення до мирного життя є поєднання багатьох елементів, утім стратегічно важливою виявляється роль саме комунікаційної складової. Інформаційно-комунікаційна діяльність міжнародних організацій та установ дозволяє різним державам світу ефективно використовувати світовий досвід подолання наслідків кризових станів, нівелювати гострі кути і болючі питання у постконфліктних суспільствах.

 

Список використаної літератури

1. A. Bryden, T. Donais and H. Hänggi. Shaping a Security Governance Agendain Post-Conflict Peacebuilding. Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2005. 36 p.

2. Закіров М.Б. Стратегічні комунікації у сучасному світі. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2019. Вип. 52. С. 30. https://doi.org/10.15407/np.52.024

3. Programmes. Institute for Justice and Reconciliation. URL: http://www.ijr.org.za/programmes/.

 

References

1. Bryden, A., Donais, Т. &Hänggi, Н. (2005). Shaping a Security Governance Agendain Post-Conflict Peacebuilding. Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces. 36 p. [in English].

2. Zakirov, M. (2019). Stratehichni komunikatsii u suchasnomu sviti [Strategic communications in the modern world]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho – Academic Papers of the Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, issue. 51, pp. 24–34. https://doi.org/10.15407/np.52.024 [in Ukrainian].

3. Programmes. Institute for Justice and Reconciliation. Retrieved from http://www.ijr.org.za/programmes/ [in English]

 

UDC 304:327.5:316.77

Zakirova Svitlana,

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5396-7210,

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Senior Researcher,

V. I. Vernadsky National Library of Ukraine

Kyiv, Ukraine

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

THE ROLE OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN POST-CONFLICT PEACEBUILDING: THE COMMUNICATION DIMENSION

 

The role of communication activities of the UN and international organizations in post-conflict settlement to overcome the consequences of conflicts and restore lasting peace in different countries are considered.

Keywords: сommunication, international organizations, communication strategies, post-conflict peacemaking.

Коментарі   

#3 Свілана Закірова 07.10.2020, 15:18
Дякую учасникам конференції за увагу до представленої доповіді.
Ефективність постконфліктного миробудівництва залежить від багатьох факторів, утім стратегічно важливою як на стадії формування національних засад моделі перехідного правосуддя, так і під час діяльності відповідно до її інструментарію та механізмів виявляється репрезентація суспільству принципових завдань і досягнень на шляху до мирного життя. Таке представлення можливостей постконфліктного врегулювання є вкрай актуальним для українського суспільства. Інформаційно-комунікаційна діяльність державних, громадських і міжнародних організацій дозволяє певним чином згладжувати гострі кути і болючі питання у суспільстві, спричинені конфліктною ситуацією в країні. Правильно вибудована стратегія комунікації дає можливість різним сторонам конфлікту почути одне одного, налагодити суспільний діалог і створити умови для відновлення миру і справедливості.
#2 Максим Хилько 07.10.2020, 14:11
Актуальна тема, особливо для нашого регіону Східного партнерства і України зокрема, дякую пані Закіровій за увагу до цієї теми.
У своєму коментарі хотів би відзначити три моменти.
1. На жаль, наразі ефективність діючих міжнародних інститутів та інструментів з постконфліктного миробудівництва невисока, що власне і підтверджується значною частотою повторних виникнень конфліктів, про що зазначила шановна пані Закірова.
2. East StratCom Task Force, на жаль, також працює малоефективно, зокрема, через те, що до минулого року отримував недостатні бюджети - і це віддзеркалювало недостатнє розуміння в ЄС важливості роботи цього органу.
3. Міжнародним структурам, зокрема ООН, ОБСЄ, ЄС, НАТО важливо більше уваги приділяти превентивній роботі з упередження виникнення конфліктів, у т.ч. комунікаційній складовій, що значно підвищило би ефективність їх роботи.
Дякую. Максим Хилько, с.н.с. ФПУ.
#1 Ірина Беззуб 07.10.2020, 13:09
Досвід залучення і використання можливостей, в тому числі й комунікаційних ресурсів, міжнародних організацій для нормалізації ситуації в постконфліктних регіонах є особливо актуальним для України. Це насамперед пов’язано з необхідністю вироблення державної стратегії і практичних планів реінтеграції окупованих територій нашої держави (Автономної Республіки Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей) унаслідок російської збройної агресії проти України. Це ж стосується й завдання подолання сепаратизму на деокупованих територіях. Не менш важливим видається збереження і розширення діючої міжнародної коаліції на підтримку суверенності і територіальної цілісності України в умовах гібридної війни РФ проти України як дієвого інструменту встановлення миру в Україні.

Додати коментар

Захисний код
Оновити