Бібліотеки та об’єднання як центри жіночих і гендерних досліджень: зарубіжний досвід

Бібліотеки та об’єднання як центри жіночих і гендерних досліджень: зарубіжний досвідУДК 304:327.5:316.77

Чернявська Ліна Павлівна,

https://orcid.org/0000-0002-7703-540X,

молодший науковий співробітник,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,

Київ, Україна

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

БІБЛІОТЕКИ ТА ОБ’ЄДНАННЯ ЯК ЦЕНТРИ ЖІНОЧИХ І ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

 

Висвітлено діяльність бібліотек та об’єднань США як центрів освіти, жіночих та гендерних досліджень у сучасному суспільстві.

Ключові слова: гендер, бібліотеки, об’єднання, інформаційно-комунікаційна діяльність, гендерні дослідження.

 

Гендерна рівність займає провідне місце в системі прав людини та є одним з найважливіших аспектів життя розвиненого суспільства. Бібліотеки здійснюють важливий вплив на формування нового гендерного стилю суспільної поведінки і мислення, частиною якої є система гендерних досліджень і гендерної освіти, де бібліотеки є важливою складовою навчального й дослідницького процесу.

Так, бібліотеки США вже понад 30 років системно працюють у цьому напрямі, створюючи нові формати спілкування студентів, викладачів і дослідників. Американська бібліотечна асоціація (American Library Association) створила Секцію жіночих і гендерних досліджень для обговорення, просування і підтримки колекцій, а також надання інформаційних послуг з Women’s studies в академічних та наукових бібліотеках [1, 3].

Привертають увагу до себе унікальні ресурсиБібліотеки Конгресу (Library of Congress), які налічують матеріали з жіночих та гендерних розвідок у всіх форматах, що досліджують культурні конструкції статі багатьма мовами та за всі періоди часу. Матеріали Бібліотеки Конгресу можуть використовуватися для дослідження досвіду будь-якого аспекту особистості чи колективу жінок [4]. Додавання міжнародних баз даних суттєво розширило дослідницькі можливості бібліотеки. Водночас ресурси Бібліотеки Конгресу для вивчення жіночих ролей у соціально-політичній реформі рухів ХІХ–ХХ століть не мають собі рівних у світі.

Через міждисциплінарний характер досліджень Women’s studies, зокрема, бібліотечні ресурси з цієї тематики розміщується в усіх бібліотечних колекціях, бібліотеки створюють окремі підрозділи із спеціально розробленими методиками допомоги користувачам у підборі потрібної їм інформації.

Цікавий приклад показує бібліотека Університету Вісконсин-Медісон (University of Wisconsin–Madison), яка створила представництво з Women’s studies (The Office of the Gender and Women’s Studies Librarian) [4], на сайті якого представлено безліч ресурсів для досліджень гендерних і жіночих проблем (GWS) та інших питань. Крім цього, на сайті університету представлено пропоновані бази даних, посилання на керування дослідженнями й проєкт «Основні книги», а також цифрову бібліотеку знань про жінок (WKDL) та надається широка збірка галузевих онлайн-ресурсів.

Cлід зазначити, що багато бібліотек престижних американських університетів надають в онлайн-доступі свої бази даних з жіночих та гендерних досліджень.

У результаті аналізу діяльності бібліотек та об’єднань США із супроводу жіночих та гендерних досліджень можна зробити висновок про те, що вони вiдiграють роль не лише провідних iнформацiйно-документаційних центрів, навчальних закладів, а є вагомими науково-доcлiдними уcтановами. Бiблiотечнi фонди деяких книгозбiрень є нацiональним і світовим надбанням. Фонди бiблiотек вражають cвоїми кiлькicними та якicними характериcтиками. Оcобливим доcягненням американських бiблiотек є зручна пошукова система, різновекторність інформаційних ресурсів, доcтупнicть та вiдкритicть iнформацiї. Бібліотечні фахівці розробили необхідний довідково-пошуковий апарат, який допомагає досліднику здійснити якісний пошук, оцінку, відбір, систематизацію, опрацювання й подальше поширення наукових досліджень. Сьогодні американські бібліотеки та бібліотечні об’єднання мають вражаючі напрацювання щодо розвитку, вдосконалення своїх фондів, а отже – найоптимальнішого забезпечення запитів користувачів. Спектр бібліотечних послуг постійно вдосконалюється, розширюється, перетворюючи бібліотеки на інформаційне ядро сучасної науки, забезпечуючи високий рівень наукових досліджень в умовах розвитку інформаційного суспільства.

 

Список використаної літератури

1. ACRL Women and Gender. American Library Association. URL: https://acrl.ala.org/wgss/.

2. Collection overview Women’s studies. Library of Congress. URL: https://www.loc.gov/acq/devpol/colloverviews/women.pdf.

3. Women’s Studies: A Guide to Library Research. 1996, 2000. University at Albany. URL: https://www.albany.edu/~dlafonde/women/wsdwyerbib.htm.

4. Libraries University of Wisconsin-Madison. URL: https://www.library.wisc.edu/gwslibrarian/about-gws/.

 

References

1. ACRL Women and Gender. American Library Association. Retrieved from https://acrl.ala.org/wgss/ [іn English].

2. Collection overview Women’s studies. Library of Congress. Retrieved from https://www.loc.gov/acq/devpol/colloverviews/women.pdf [іn English].

3. Women’s Studies: A Guide to Library Research. 1996, 2000. University at Albany.  Retrieved from https://www.albany.edu/~dlafonde/women/wsdwyerbib.htm [іn English].

4. Libraries University of Wisconsin-Madison. Retrieved from https://www.library.wisc.edu/gwslibrarian/about-gws/ [іn English].

 

UDC 304:327.5:316.77

Lina Chernjavskaja,

https://orcid.org/0000-0002-7703-540X,

Junior Researcher,

V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine

Kyiv, Ukraine

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

LIBRARIES AND ASSOCIATIONS AS CENTRES OF WOMEN’S AND GENDER STUDIES: FOREIGN EXPERIENCE

 

The study deals with the activity of US libraries and associations as centers of education, women's and gender studies in modern society.

Keywords: gender, libraries, information and communication activities, gender research.

 

Коментарі   

#5 Олег Натаров 09.10.2020, 17:39
Шановна Каменєва Татьяна! Щодо «обговорення на Заході 300 видів гендерних ідентичностей», то на мою думку, це зовсім не добре. І розмови про традиційність сім’ї аж ні як не пустопорожні балачки. Тут я цілком згодний з думкою колишнього секретаря РНБОУ О. Турчинова, який зазначав, що одна з реальних загроз для України - катастрофічне скорочення населення, а «міцна повноцінна сім’я, що здатна народити, захистити та виховати дітей, сьогодні один із найважливіших факторів національної безпеки».
#4 Каменєва Татьяна 08.10.2020, 17:52
Варто також зауважити, що сьогодні гендерний дискурс вже вийшов далеко за межі проблематики рівноправ`я жінок та чоловіків. Так, ще 2014 р. Facebook у США надав користувачам можливість у графі "стать" обирати потрібну з !58! наданих опцій. Вцілому, на Заході вже обговорюють 300 видів гендерних ідентичностей…
#3 Олена Романенко 07.10.2020, 20:19
Хотіла подякувати автору за цікаву доповідь. З власного досвіду можну сказати, що досліджуючи гендерну рівність стосовно переліку книжок, представлених у відкритому доступі в Національній бібліотеці Австралії, можу сказати що і в цій розвинений країни є певні недоліки.
З безлічі книжок лише невелика частина була присвячена жінкам (письменицям чи художницям), є поодинокі біографічні нотатки чи описи жінки, як додатку до відомого чоловіка (політика, дипломата тощо)

Можливо, ваші дослідження також будуть направлені на цю країну, адже не лише США має цікаву базу для аналізу.

Ще раз дякую за доповідь і за увагу.
#2 Оксана Пригорницька 07.10.2020, 12:12
Одним із основних напрямів державної політики щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, згідно Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», це виховання і пропаганда серед населення України культури ґендерної рівності, поширення просвітницької діяльності у цій сфері.
Бібліотеки, як інформаційні центри, забезпечують вільний доступ громадян до правової інформації, де надається інформація про нормативні акти і закони, що діють у сфері трудового, цивільного, сімейного та інших галузях права, можуть відігравати значну роль в інформуванні цільових аудиторій та широкого загалу про ключові концепції гендерної рівності та механізму захисту прав жінок.
#1 Ліна Чернявська 07.10.2020, 09:32
Для України цей досвід роботи бібліотек США є особливо актуальним. Адже історія нашого суспільства традиційно виглядає як справа чоловіків, яка відображається й аналізується чоловіками. Таке висвітлення ролі жінок в історичному процесі обумовлено специфікою представлення історії політичної, військової, відображенням розвитку державних інститутів, революційних рухів тощо. Тому аналіз ролі жінки у суспільстві залишається поза увагою дослідників. Українське суспільство характеризується не надто сильними і об’єднаними жіночими і феміністськими рухами, а також певною роз’єднаністю дослідників з цього питання. Тому в нашому суспільстві досі залишаються сильними негативні гендерні стереотипи. Для виправлення ситуації потрібно здійснювати вплив на людську свідомість, заохочувати громадян, особливо жінок, до отримання відповідних знань і через це сприяти самореалізації, створенню умов для гармонійного розвитку особистості. Тож бібліотека може стати місцем, де кожна людина зможе взяти участь у різних заходах і отримати базову інформацію з гендерних питань, у першу чергу правову, а також з інших питань гендерної проблематики. Крім того, бібліотека може стати місцем міжкультурної комунікації, у якому всі громадяни зможуть отримати інформацію про гендерні трансформації, що відбуваються в Україні, про український жіночий рух, про діяльність громадських організацій гендерного спрямування. Особливо плідною може стати ця діяльність бібліотек у співпраці як з органами державної, місцевої влади, так і з громадськими організаціями. Дуже широке поле діяльності відкривається перед бібліотеками із створенням у багатьох університетах України гендерних центрів – особливих структурних підрозділів, які проводять серйозну наукову й освітню роботу, зокрема створюють інформаційні ресурси з гендерної тематики для учасників освітньо-виховного процесу, готують інформаційні матеріали з актуальних гендерних проблем сьогодення. Для підвищення ефективності діяльності таких центрів актуальним є створення національних інформаційних ресурсів з гендерних питань.

Додати коментар

Захисний код
Оновити