ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ «Шляхи підвищення ефективності функціонування соціальних комунікацій в умовах посилення глобальних інформаційних впливів» (заключний)

Актуальність теми пов'язана з розвитком суспільної інформатизації, зростаючим значенням якісних показників в процесі продукування та використання інформаційних ресурсів, що використовуються в системі соціальних інформаційних комунікацій.