Відповідно до поданих відділеннями НАН України пропозицій всім установам Академії було виділено їх обсяги фінансування на 2018 р. за бюджетною програмою «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об’єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності наукових бібліотек» (КПКВК 6541030).  На жаль, виділених за зазначеною бюджетною програмою коштів не достатньо для забезпечення роботи наукових установ у режимі повної зайнятості. Про базове бюджетне фінансування НАН України у 2018 р. та його вплив на стан зайнятості науковців читайте у новому випуску інформаційно-аналітичного бюлетеня «Шляхи розвитку української науки» № 1 (С. 18).