Відділ пошуку та обліку документів
 • здійснює формування та облік документного фонду ФПУ виданнями (творами друку), архівними та електронними документами відповідно до Профілю комплектування ФПУ;
 • проводить бібліотечно-бібліографічне та науково-довідкове обслуговування користувачів документно-інформаційними ресурсами ФПУ;
 • організує науково-дослідну та методичну роботу з питань діяльності відділу.
Інформаційно-аналітичний відділ
 • досліджує науково-інформаційні джерела про президентів та інститут президентства в Україні та країнах світу;
 • організує запровадження матеріалів Фонду в науковий, освітній та культурний обіг;
 • займається вивченням й узагальненням досвіду діяльності інформаційно-аналітичних структур при президентських бібліотеках, фондах, архівах та аналогічних установах провідних країн світу;
 • забезпечує інформаційно-аналітичне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування Президентів України та їхніх служб;
 • здійснює популяризацію наукових знань з проблематики інституту президентства шляхом проведення наукових конференцій, семінарів та круглих столів.
Відділ організації та використання документального фонду
 • проводить пошук, облік та збереження мережевих ресурсів з проблематики інституту президентства, державотворення, конституціоналізму та історії політичної думки в Україні та за кордоном;
 • здійснює формування бази даних газетних публікацій з тематики ФПУ;
 • проводить наукове опрацювання документів на традиційних та електронних носіях з метою створення інформаційно-пошукових систем