Cпівробітники Центру досліджень соціальних комунікацій взяли участь у роботі науково-практичної конференції26 травня 2017 року співробітники Центру досліджень соціальних комунікацій Бусол О. Ю і Закірова С. Г. взяли участь у роботі науково-практичної конференції «Розвиток Національної системи нормативно-правової інформації: комунікаційний та правовий аспекти» (в контексті децентралізації влади в Україні), яка проводилася в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Співорганізаторами конференції виступили Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України і Факультет соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Модератори конференції – Пилипчук В. Г. , доктор юридичних наук, директор Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України і Фурашев В.М., директор Навчально-наукового центру інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 

Бусол О. Ю. наголосила на необхідності підвищення кваліфікації для юристів в IT-сфері, аргументуючи широким застосуванням в державах СНД у різних сферах (медицині, біології, правохоронних органах тощо) аналітичних комплексів і ситуаційних центрів, які здатні видавати готове рішення. Але для України важливий пошук фінансування для застосування таких систем з метою оптимізації роботи юристів з нормативно-правовими актами.

Бусол О. Ю. навела приклад, що у низці держав, у тому числі  США і  Великий Британії проводяться розробки систем Штучного інтелекту, які здатні аналізувати і прогнозувати результати судових рішень. Велика Британія веде підготовку до  запуску предиктивної системи штучного інтелекту, яка буде визначати, чи потрібно тримати підозрюваного під вартою.

Бусол О. Ю. висловила сумніви щодо необхідності формування баз даних  нормативно-правових актів силами селищних рад та звернула увагу на існуючі бази даних ВР України, які добре себе зарекомендували на практиці, а також підтримала думку  Головного консультанта Секретаріату Комітету з питань свободи слова та інформації ВРУ Селецького П.І. щодо розвитку існуючих напрацювань уряду в цій сфері.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Національної юридичної бібліотеки Закірова С. Г. під час обговорення зазначила, що важливою складовою функціонування національної системи нормативно-правової інформації виступає правова комунікація влади і суспільства. Національна юридична бібліотека як суб’єкт правової комунікації забезпечує прямий, опосередкований і зворотній зв’язок українських громадян і державних інституцій. Об’єктивною потребою сучасного стану функціонування нормативно-правової інформації в умовах децентралізації влади стає підвищення рівня комунікації органів право- і нормотворення з метою поширення обізнаності населення з можливостями веб-порталів органів державної влади і місцевого самоврядування. Важливою умовою широкого доступу громадян України до нормативної і правової бази є необхідність створення певного стандарту наповнення нормативною інформацією сайтів і ресурсів як загальнонаціональних, так і регіональних і місцевих органів і інституцій.

У конференції взяли участь науковці, представники вищих органів державної влади і громадських організацій, експерти, аспіранти та студенти.