Друк

Фонд Президентів України

Автор: Artur. Posted in Uncategorised

Основні функції та завдання Фонду

Адміністрація Президента України

Фонд Президентів України (далі — Фонд) є структурним підрозділом Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі — Бібліотека), заснованим Указом Президента України від 5 квітня 1996 року N 244 (244/96) "Про надання Центральній науковій бібліотеці імені В. І. Вернадського статусу національної". Фонд діє на правах науково-дослідного інституту. Фонд як спеціальна бібліотечно-архівна колекція є основним центром, що забезпечує збирання, збереження та запровадження в науковий і культурний обіг документальних матеріалів, які відображають державну, суспільно-політичну діяльність, творчість та життя президентів України.

Напрями діяльності

Фонд Президентів України (далі — Фонд) — перше в Україні зібрання документів на всіх видах носіїв інформації (видань, архівних документів, кіно-відео-фотоматеріалів, електронних видань, баз даних, тощо), які відображають:

 • історичні форми організації державної влади на території України;

 • процеси становлення та функціонування інституту президентства в Україні;

 • вибори Президента України;

 • державну, суспільно-політичну діяльність, творчість та життя Президентів України;

 • діяльність громадських організацій і осіб, які так чи інакше пов'язані з реалізацією ідеї президентської влади в Україні, у тому числі Президентів України, обраних політичними об'єднанями діаспори, президентів Західноукраїнської Народної Республіки, Карпато-Української республіки, кандидатів у Президенти України;

 • функціонування інституту президентства за кордоном;

 • діяльність президентів іноземних держав.

Фонд забезпечує:

 • збирання, збереження документальних матеріалів та створення необхідних умов для користування ними;

 • наукове опрацювання документів і створення науково-довідкового та довідково-пошукового апарату;

 • формування системи електронних інформаційних ресурсів, зокрема, повнотекстової бази даних "Президент України: послання, звернення, доповіді…." та фактографічної бази даних "Президенти країн світу";

 • інформування про систему електронних інформаційних ресурсів органів державної влади в Україні, електронних інформаційних ресурсів президентів держав світу та інформаційних ресурсів бібліотек президентів США;

 • запровадження матеріалів у науковий, освітній, культурний обіг.

Для належного виконання своєї роботи Фонд одержує від Секретаріату Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, громадян відомості про наявність документів та інших матеріалів, пов'язаних з життям і діяльністю Президентів України; розробляє, за погодженням з Головархівом України та Бібліотекою, нормативно-методичні документи, що стосуються роботи Фонду; скликає конференції, наради, семінари з питань роботи з документальними матеріалами Фонду; визначає, відповідно до законодавства, порядок користування документами та іншими матеріалами, що знаходяться на зберіганні.