Видання Фонду Президентів України

 

Інформаційно-реферативний бюлетень
«Інститут президентства в зарубіжних ЗМІ»

 

Інформаційні матеріали бюлетеня «Інститут президентства в зарубіжних ЗМІ» висвітлюють проблеми функціонування інституту президентства на сучасному етапі як владної інституції, запровадженої в ряді країн світу.

Інформаційні матеріали бюлетеня, відібрані на основі систематичного моніторингу понад 50-ти зарубіжних інтернет-ресурсів, висвітлюють події та аналізують діяльність президентів світу з питань внутрішньополітичної діяльності, міжнародної політики, президентських виборів у їх країнах, взаємовідносини президентів з їх адміністраціями, парламентами країн, виконавчою владою та оцінюють імідж президентів.

Бюлетень виходить раз на місяць. Інформація у бюлетені структурована за тематичними рубриками, а в межах рубрик – у хронологічному порядку. Інформаційні повідомлення подано у вигляді змістовних рефератів українською мовою. Видання доповнене статистичними матеріалами щодо тематики публікацій про інститут президентства, висвітлення сфер діяльності президентів у ЗМІ, тональності повідомлень про президентів, активності країн у висвітленні діяльності президентів, рейтингу президентів за кількістю публікацій тощо.

Даний інформаційний продукт розрахований на широке коло користувачів, у тому числі представників органів державної влади, політиків, політологів, журналістів, юристів, соціологів, науковців, які досліджують проблеми інституту президентства як особливої форми правління політичної системи суспільства.

 

«СТРАТЕГІЯ – 2020» 
практика суспільних перетворень

 

Щотижневий огляд матеріалів ЗМІ «Стартегія – 2020»: практика суспільних перетворень» присвячений темі впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їх реалізації, відновлення інфраструктури звільнених територій, а також відображення у соціальних медіа найбільш актуальних та резонансних подій суспільно-політичного значення.

Бюлетень виходить раз на тиждень та містить повідомлення про ініціативи регіональних владних структур та громадських організацій, оцінку експертів, політиків, політологів здійснених кроків та загальної стратегії реформування країни, а також оцінку діяльності владних структур з питань відновлення життєдіяльності звільнених територій. Також у бюлетені подані прогнози експертів щодо перспектив та наслідків реалізації «Стратегії реформування – 2020».

Постійними рубриками бюлетеня є:

– Інформація з офіційних джерел;

– Повідомлення про ініціативи регіональних владних структур та громадських організацій;

– Новини з соціальних мереж та регіональних інтернет-представництв суспільнозначимих джерел інформації;

– Погляди експертів;

– Повідомлення з блогосфери;

– Прогнози;

– Аналітичні коментарі;

– Інфографічні матеріали.

У кожному випуску публікується аналітичний коментар, присвячений актуальним подіям у сфері розробки та впровадження програм реформування України та мирного врегулювання воєнно-політичної ситуації на Сході країни.

Підготовка бюлетеня здійснюється співробітниками інформаційно-аналітичного відділу Фонду Президентів України (ФПУ) спільно з Службою інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ).

Матеріали серії будуть корисними для науковців, політологів, соціологів, юристів, журналістів, а також для співробітників відповідних державних служб у ході виконання ними безпосередніх функціональних повноважень і вирішення актуальних проблем щодо вдосконалення роботи державних структур і їхніх підрозділів.

 

«СТРАТЕГІЯ – 2020» 
інформаційні технології в державному управлінні

 

Щотижневий огляд матеріалів ЗМІ «Стратегія – 2020»: інформаційні технології в державному управлінні» присвячений питанням модернізації державного управління на базі новітніх інформаційно-комунікативних технологій, розвитку систем електронного урядування та перспектив його впровадження в управлінські процеси України.

Бюлетень виходить раз на місяць та містить анонси форумів, семінарів, конференцій, присвячених проблематиці електронного урядування; інформацію з офіційних джерел щодо розвитку е-урядування в Україні; новини з регіональних джерел щодо обговорення та впровадження е-урядування в окремих регіонах країни; оцінки експертів; актуальні новини зарубіжного досвіду електронного врядування; новітню бібліографію зарубіжних та вітчизняних досліджень з даної проблематики.

Постійними рубриками бюлетеня є:

– Анонси заходів (семінари, конференції, круглі столи) щодо обговорення актуальних питань розвитку електронного урядування;

− Інформація з офіційних джерел;

− Регіональні ініціативи з впровадження практик електронного урядування;

− Погляди експертів та аналітиків;

– Інфографічні матеріали;

− Зарубіжний досвід функціонування систем е-урядування;

− Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних досліджень з проблематики електронного урядування.

Матеріали серії будуть корисними для науковців, політологів, викладачів та студентів, які займаються дослідженням проблем соціальних комунікацій, інформатизації, застосування ІТ-технологій у сучасному державному управлінні, а також для співробітників відповідних державних служб та вищих органів державної влади у ході виконання ними безпосередніх функціональних повноважень і вирішення актуальних проблем у сфері державної інформаційної політики.

 

«Україна у відгуках зарубіжної преси»

 

У бюлетені «Україна у відгуках зарубіжної преси» подається оперативна інформація про Україну, опублікована на сторінках зарубіжних ЗМІ, зокрема, про діяльність органів законодавчої, виконавчої та судової влади, місцевого самоврядування, актуальні питання міжнародного співробітництва та суспільно-політичного життя, економічний стан та правові відносини, події в соціальній сфері та проблеми науки і культури.

З метою всебічного аналізу та узагальнення інформації щодо висвітлення державної політики України та реакції міжнародної спільноти на українські актуальні події на постійній основі здійснюється моніторинг зарубіжних періодичних видань країн СНД, Європи, Азії та Америки (80 Інтернет-версій періодичних видань іноземною мовою, з них 67 – електронні версії щоденних газет з усього світу).

Бюлетень виходить раз на місяць. Інформація у бюлетені представлена за тематичними рубриками, а в межах рубрик – у зворотному хронологічному порядку. До всіх публікацій подано анотації українською мовою. Бібліографічні записи подаються мовою оригіналу зі збереженням особливостей бібліографічного опису. Заголовки публікацій, окрім публікацій російською мовою, подані з перекладом українською мовою.

У кінці бюлетеня представлено перелік використаних джерел з короткими відомостями про кожне видання.

Матеріали серії будуть корисними для науковців, політологів, соціологів, юристів та журналістів, які займаються вивченням та аналізом питань функціонування державної влади в Україні, проблем внутрішньої та зовнішньої політики України, а також для співробітників відповідних державних служб у ході виконання ними безпосередніх функціональних повноважень, вирішення актуальних проблем та вдосконалення роботи державних структур і їхніх підрозділів.