Political games, або створення Державного бюро розслідувань в УкраїніВийшла друком монографія «Politicalgames, або створення Державного бюро розслідувань в Україні».

Автор монографії –  Олена Бусол  –  доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Центру досліджень соціальних комунікацій НБУВ НАН України.

Книга актуальна та затребувана як ніколи тепер, у період створення та становлення в Україні нового правоохоронного органу – Державного бюро розслідувань. У книзі розглянуто український аналог Федерального бюро розслідування Сполучених Штатів Америки через теорію поля політики із застосуванням методів аналітичної розвідки, зокрема у мережі Інтернет.

Словоcполучення political games у назві цієї книги перекладається з англійської мови як «політичні ігри», інакше кажучи, це – ігри на політичному полі. Автор дослідив політичне поле, а саме: гру політиків на цьому полі під час процесу створення Державного бюро розслідувань, адже багатьох українців цікавлять причини, за якими цей орган створювався протягом майже двох десятиліть!

Використання методів аналітичної розвідки в мережі Інтернет дозволило  реконструювати загальну картину політичного та наукового дискурсу щодо ДБР у сучасний період, виявити ключові фігури процесу створення зазначеного бюро, простежити інтереси окремих фігур з політичної спільноти щодо ДБР, виявити причини тривалого застою в роботі «мертвонародженого» органу протягом періоду незалежності України.

Еволюцію створення Державного бюро розслідувань розглянуто через призму політичних процесів в Україні від 1993 р. до цього часу. Книга є принципово новим поглядом на проблему, відзначається новаціями в методах кримінологічного дослідження політичної злочинності та дає відповідь на питання, чому влада та політики йшли таким довгим шляхом, щоб нарешті у 2015 році ця інституція з’явилася, та які заходи треба вжити для того, щоб вона ефективно функціонувала.

В книзі приділено увагу проблемі криміналізації медіа-корупції. Розглянуто юридичні колізії законодавства щодо ДБР, проблеми незалежності, спеціального статусу цього органу, деофшоризації України у світлі нової світової тенденції, міжнародний досвід створення державних інституцій з повернення корупційних активів. Окреслено умови та перспективи подальшого функціонування ДБР.

 

НЮБ