Результати фундаментальних досліджень

Незважаючи на вкрай скрутне становище, в якому українська наука перебуває останнім часом, вчені НАН України продовжують плідно працювати, свідченням чого є вагомі результати фундаментальних досліджень, отримані науковцями у минулому році. Докладніше читайте у випуску інформаційно-аналітичного бюлетеня «Шляхи розвитку української науки» № 1 (с. 34–37).