Проблеми підготовки наукових кадрів

Формування інноваційної економіки потребує удосконалення системи підготовки кадрів вищої кваліфікації. Водночас, на противагу світовим тенденціям залучення та мотивації молодих науковців, Україна втрачає талановитих учених, а проблема якісної підготовки фахівців набуває все більшої гостроти. Про врегулювання проблемних питань у сфері підготовки кадрів для наукової і науково-технічної сфери читайте у випуску інформаційно-аналітичного бюлетеня «Шляхи розвитку української науки» № 1 (с. 41–44).