В. Пальчук, ст. наук. співроб. СІАЗ НБУВ, канд. наук із соц. комунікацій

Особливості місцевих виборів в ОТГ: формування ТВК та виборчих округів

 

Активізація політичних партій найбільш виразною спостерігалася під час перших виборів в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) в кінці 2016 року, а саме 11 та 18 грудня. Особливе місце під час виборів в ОТГ займає етап формування територіальних виборчих комісій (ТВК), яке відбувається із дотриманням вимог законодавства, а саме Закону України «Про мiсцевi вибори». На цьому етапі, місцеві організації партій вносять подання до складу ТВК. Саме в процесі утворення виборчих комісій, як зазначають представники ОПОРИ, відбуваються перші значні порушення та конфлікти.

Зокрема, відповідно до ст. 22 Закону України «Про місцеві вибори» від 14.07.2015 № 595-VIII «1. Склад територіальних виборчих комісій формується за поданнями зареєстрованих у встановленому законом порядку місцевих організацій партій з урахуванням обмежень, встановлених частиною другою ст. 12 цього Закону, у кількості не менше 9 і не більше 18 осіб.

2. Право подання кандидатур до складу територіальних виборчих комісій мають:

1) місцева організація політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання;

2) зареєстрована в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці місцева організація політичної партії.

3. Суб’єкти подання кандидатур, зазначені у пункті 1 частини другої цієї статті, можуть запропонувати до складу відповідної територіальної виборчої комісії не більше ніж по дві кандидатури. Суб’єкти подання кандидатур, зазначені у пункті 2 частини другої цієї статті, можуть запропонувати до складу відповідної територіальної виборчої комісії не більше ніж по одній кандидатурі.

До складу територіальної виборчої комісії обов’язково включаються кандидатури, запропоновані суб’єктами подання, зазначеними у пункті 1 частини другої цієї статті.

Кандидатури від місцевих організацій партій – по одній кандидатурі від місцевої організації однієї політичної партії, зазначених у пункті 2 частини другої цієї статті, включаються до складу територіальних виборчих комісій за результатами жеребкування, що проводиться виборчою комісією, яка формує склад відповідної територіальної виборчої комісії, у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, перед формуванням складу комісії».

Найбільшу активність у формуванні ТВК під час організації виборів в ОТГ 11 і 18 грудня місцеві організації політичних партій проявляли в західних і центральних регіонах країни, а також у південних.

Так, у Миколаївській області парламентські партії отримали найбільше представництво у ТВК під час виборів в об'єднаних територіальних громадах 11 і 18 грудня. Відповідно, найбільше представництво в комісіях отримали парламентські партії: БПП – 24 %, Батьківщина – 24 %, Народний Фронт – 22 %, опозиційний блок – 11 %, РПЛ – 6 %. Також парламентські партії мали найбільше керівної посад в ТВК: БПП – 32 %, Батьківщина – 18 %, опозиційний блок – 14 %, Народний Фронт – 23 %. Усього 233 представників від місцевих організацій партій організовували перші вибори депутатів і голів об'єднаних громад.

На Миколаївщині представники «Батьківщини» мали найбільшу кількість керівних посад у ТВК, що були створені для проведення виборів в об’єднаних територіальних громадах 11 грудня. «Батьківщинівці» увійшли до складу всіх територіальних виборчих комісій, двоє з них стали головами комісій, один – заступник голови комісії та один – секретар. «Ми максимально заповнили комісії нашими партійцями, аби запобігти можливим провокаціям та фальсифікаціям», – зазначив очільник партійців Миколаївщини М. Соколов.

У Чернігівській області, як зазначали спостерігачі Громадянської мережі «ОПОРА», усі ТВК сформовані вчасно та без порушень. На перших виборах у об’єднаних територіальних громадах, які відбулися 11 грудня 2016 року, в Чернігівській області працювали 5 ТВК. Склaд ТВК сформовано зa пoдaннями зaреєстрoвaних у встaнoвленoму зaкoнoм пoрядку місцевих oргaнізaцій пaртій. Більше того, при формуванні ТВК не зафіксовано жодної заяви щодо порушення порядку розподілу посад між представниками різних місцевих oргaнізaцій пaртій.

На Вінниччині найбільше керівних посад у ТВК отримав БПП «Солідарність» (11 гoлів кoмісій, 4 пoсaди зaступників гoлів кoмісій тa 4 секретaрі). Всеукрaїнське oб'єднaння «Бaтьківщинa» мaло 4 гoлoви кoмісій, 5 зaступників тa 3 секретaрі кoмісій. Пaртія Нaрoдний фрoнт – 1 гoлoву кoмісії, 3 зaступників гoлів кoмісій тa 4 секретaрі. Рaдикaльну пaртію Oлегa Ляшкa в керівних склaдaх кoмісій предстaвляли 1 зaступник гoлoви кoмісії тa 2 секретaрі. Пaртію УКРOП в керівних склaдaх кoмісій oблaсті – 1 секретaр, Aгрaрну пaртію Укрaїни – 1 секретaр.

Як відомо, у Вінницькій oблaсті працювало 17 ТВК. 16 із них сфoрмoвaні з дoтримaнням встaнoвлених у ч. 6 ст. 22 Зaкoну Укрaїни «Прo місцеві вибoри» кaлендaрних стрoків (не пізніш як зa 42 дні дo дня вибoрів). Пізніше встaнoвленoгo зaкoнoдaвчoгo стрoку сфoрмoвaнo 1 вибoрчу кoмісію – Шпиківську селищну вибoрчу кoмісію, якa булa утвoренa Тульчинськoю рaйoннoю вибoрчoю кoмісією.

За словами кooрдинaтoра грoмaдськoгo спoстереження OПOРА зa вибoрaми у Вінницькій oблaсті Н  Величкo, відпoвіднo дo ч. 1 ст. 22 Зaкoну Укрaїни «Прo місцеві вибoри» склaд ТВК фoрмується зa пoдaннями зaреєстрoвaних у встaнoвленoму зaкoнoм пoрядку місцевих oргaнізaцій пaртій з урaхувaнням oбмежень у кількoсті не менше 9 і не більше 18 oсіб.

Тaк, нa Вінниччині з мінімaльним склaдoм членів кoмісії булo утвoренo 8 кoмісій (Ситкoвецькa селищнa вибoрчa кoмісія, Рaйгoрoдськa сільськa вибoрчa кoмісія, Бaбчинецькa сільськa вибoчa кoмісія, Сoкиринецькa сільськa вибoрчa кoмісія, Мельниківськa сільськa вибoрчa кoмісія, Тoмaшпільськa селищнa вибoрчa кoмісія, Кoвaлівськa сільськa вибoрчa кoмісія, Шпиківськa селищнa вибoрчa кoмісія). Із мaксимaльним склaдoм – 18 oсіб – працювало 2 кoмісії (Немирівськa міськa вибoрчa кoмісія, Бaрськa міськa вибoрчa кoмісія).

2 кoмісії працювали зі склaдoм 11 oсіб (Oрaтівськa селищнa вибoрчa кoмісія, Дaшівськa селищнa вибoрчa кoмісія). Склaдoм 13 oсіб утвoренo 1 кoмісію (Северинівськa сільськa вибoрчa кoмісія). 2 кoмісії утвoрені зі склaдoм 14 oсіб (Джулинськa сільськa вибoрчa кoмісія, Ждaнівськa сільськa вибoрчa кoмісія), 1 кoмісія утвoренa зі склaдoм 15 oсіб (Вoрoнoвицькa селищнa вибoрчa кoмісія) тa 1 кoмісія працювала зі склaдoм 16 oсіб (Тульчинськa міськa вибoрчa кoмісія).

За висновками Комітету виборців України (КВУ), який провів порівняльний аналіз між виборами у Вінницькому регіоні та в 4-х ОТГ Хмельниччини, активність партій у цих двох областях дуже різна. За словами представника КВУ В. Теленя, на Вінниччині у формуванні ТВК брали участь усього 3 партії, то на Хмельниччині –10. Там усі комісії формувалися партіями, і всі вони складалися з максимально можливих 18 членів. На Хмельниччині партії вишикувалися в чергу на формування дільничних виборчих комісій. На Вінниччині ж мали по 13–14 людей у ТВК. «Ось вам і різниця між заходом і центром: в них партії на місцях є, вони працюють, і практично усі кандидати на цих місцевих виборах в об'єднаних сільських/селищних громадах Хмельницької області йдуть від партій», – підкреслив експерт.

В Івано-Франківській області над підготовкою до проведення перших виборів у 7 об’єднаних територіальних громадах працювало 7 ТВК. Територіальні виборчі комісії з підготовки та проведення місцевих виборів утворили вчасно – в період з 3 по 5 листопада. Утім спостерігачі ОПОРИ зафіксували певні порушення щодо призначення керівництва однієї з ТВК. Під час розподілу керівних посад у Нижньовербізькій сільській виборчій комісії

Так, Коломийська районна виборча комісія призначила в Нижньовербізькій сільській виборчій комісії на посади заступника голови ТВК і секретаря ТВК представників однієї політичної сили. У цьому спостерігачі ОПОРИ вбачають ознаки порушення ч. 15 ст. 22 Закону «Про місцеві вибори», в якій йдеться – «голова, заступник голови та секретар територіальної виборчої комісії мають призначатися від різних суб’єктів подання».

Що стосується проведення перших засідань новоутворених ТВК, то всі, за винятком Витвицької сільської виборчої комісії, вчасно набули повноважень, провівши свої перші засідання в термін визначений законом, тобто не пізніш як на другий день з дня формування складу комісії.

Витвицька ТВК перше засідання провела на день пізніше, відтак у цьому є ознаки порушення ч. 3 ст. 27 Закону «Про місцеві вибори».

До складу ТВК області своїх представників делегували 11 політичних партій: «Українське об’єднання патріотів – УКРОП», ВО «Батьківщина», «Блок Петра Порошенка «Солідарність», «Радикальна партія Олега Ляшка», «Народний фронт», ВО «Свобода», Воля, Громадський рух «Народний контроль», Громадянська позиція, Народний Рух України та Об’єднання «Самопоміч».

Найменше у виборчих комісіях представлені Громадський рух «Народний контроль», Громадянська позиція, Народний Рух України. Партія Громадський рух «Народний контроль» та Громадянська позиція мали по одному представнику в Тлумацькій міській виборчій комісії, а Народний Рух України був представлений лише в Нижновербізькій сільській виборчій комісії. Об’єднання «Самопоміч» делегувало своїх представників лише у Космацьку сільську виборчу комісію.

У кожній з семи ТВК мали своїх представників «Українське об’єднання патріотів – УКРОП», ВО «Батьківщина» та «Народний фронт». Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» не подала жодної кандидатури до складу Більшовецької ТВК, «Радикальна партія Олега Ляшка» не подала кандидатур до складу Космацької і Нижньовербізької ТВК. ВО «Свобода» і «Воля» були представлені лише в 4 з 7 територіальних виборчих комісій.

З місцевих організацій парламентських партій максимально правом на внесення скористалася ВО «Батьківщина», делегувавши у кожну ТВК по 3 особи, мінімально таким правом скористалося «Об’єдання «Самопоміч», делегувавши 3 осіб лише в одну ТВК.

Що стосується розподілу посад, то найбільше керівних посад у ТВК Івано-Франківської області отримала політична партія ВО «Батьківщина» – 7, партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» отримала 4 керівні посади, «Народний фронт» і «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» – 2 керівні посади. Всі інші політичні партії, за винятком ВО «Свобода», отримали по 1 керівній посаді у ТВК. ВО «Свобода» у керівному складі ТВК не представлена.

Першi порушення зафіксовано під час перших вибори в Соколiвськiй (Кiровоградський район) i Великоандрусiвськiй (Свiтловодський район) об’єднаних сiльських громадах Кiровоградської областi. Кiлькiсний та керiвний склад сiльських ТВК сформовано 3-го та 4-го листопада. Саме формування однiєї з виборчих комiсiй вiдбувалося з порушеннями. Склад Соколiвської ТВК з 18 осiб було сформовано шляхом жеребкування мiж 11 кандидатами у члени комiсiї вiд мiсцевих органiзацiй полiтичних партiй. Керiвнi посади в цiй комiсiї отримали представники Аграрної партiї (голова), полiтичної партiї «Народний фронт» (заступник) та партiї «УКРОП» (секретар).

Формування Великоандрусiвської виборчої комiсiї вiдбулося з недотриманням одразу кiлькох норм Закону України «Про мiсцевi вибори». Зокрема, було вiдхилено подання щодо одного з членiв комiсiї вiд БПП «Солiдарнiсть». За словами заступника голови Свiтловодської районної виборчої комiсiї Д. Пелипенка, подання вiд цiєї партiї не прийняли тому, що «кiлькiсно комiсiя вже була сформована».

Громадянська мережа ОПОРА нагадує, що в такому випадку передбачена процедура жеребкування. Згiдно з п. 11 додатку до постанови ЦВК № 291 вiд 15 вересня 2015 року «Про Порядок проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу дiльничних виборчих комiсiй з виборiв депутатiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим, обласних, районних, мiських, районних у мiстах, сiльських, селищних рад, сiльських, селищних, мiських голiв та старост сiл, селищ», жеребкування проводиться в разi, якщо кiлькiсть внесених кандидатур, якi вiдповiдають вимогам Закону i можуть включатися до складу вiдповiдної територiальної виборчої комiсiї шляхом жеребкування, є бiльшою, нiж кiлькiсть вакантних мiсць у складi територiальної виборчої комiсiї, щодо заповнення яких проводиться жеребкування.

На розгляд районної виборчої комiсiї з формування Великоандрусiвської ТВК всього було винесено 17 подань. Нагадаємо, що максимальна кiлькiсть членiв комiсiї – 18 (ч.1 ст. 22 Закону України «Про мiсцевi вибори»).

Цiєю ж районною комiсiєю було прийняте подання щодо двох представникiв Партiї пенсiонерiв України, що також суперечить Закону України «Про мiсцевi вибори». Так, згiдно з ч. 2 та ч. 3 ст. 22 Закону України «Про мiсцевi вибори», мiсцева органiзацiя полiтичної партiї може запропонувати до складу вiдповiдної територiальної виборчої комiсiї не бiльше нiж по однiй кандидатурi. По двi особи мають право подавати мiсцевi органiзацiї полiтичної партiї, про утворення депутатської фракцiї якої оголошено на першiй черговiй сесiї Верховної Ради України поточного скликання.

Пiсля того, як спостерiгач ОПОРИ повiдомив комiсiю про порушення, одного представника Партiї пенсiонерiв було виключено зi складу комiсiї, а склад комiсiї сформовано з 16 осiб. Керiвнi посади у Великоандрусiвськiй ТВК отримали представники ВО «Батькiвщина» (голова), Партiї пенсiонерiв України (заступник) та Радикальної партiї Олега Ляшка (секретар).

У Тернопільській області 11 грудня перші вибори пройшли у Борщівській міській об’єднаній територіальній громаді. Через тиждень – 18 грудня – голосували мешканці у Більче-Золотецькій сільській громаді (Борщівський район), Трибухівській сільській громаді (Бучацький район), Гримайлівській селищній та Коцюбинській сільській громадах (Гусятинський район), Вишнівецькій селищній та Чернихівецькій сільській громадах (Збаразький район), Залозецькій селищній громаді (Зборівський район), Борсуківській сільській громаді (Лановецький район), а також Великодедеркальській сільській громаді (Шумський район).

У всіх перерахованих громадах вчасно створені відповідні територіальні виборчі комісії. Новостворені ТВК вчасно, 8 листопада, провели свої перші засідання та розпочали необхідні процедури для забезпечення волевиявлення громадян.

Щодо складу ТВК об’єднаних громад, то лише три – Коцюбинська, Трибухівська та Більче-Золотецька – були сформовані з поданням кандидатур від голови районної виборчої комісії. Інші сім комісій сформовані із членів, яких подали місцеві організації політичних партій.

Кардинально протилежне ставлення до створення та функціонування ТВК на противагу іншим регіонам країни, де відбувалися вибори, проявили місцеві осередки партій у Сумській області. Як зазначає координатор громадського спостереження ОПОРА за виборами в Сумській області
І. Стегній, у 14 об’єднаних територіальних громадах працювали ТВК на виборах, що відбудуться 18 грудня 2016 року. Проте, особливої зацікавленості в їх роботі місцеві осередки партій не виявили.

Зокрема, низькою активністю партій, відзначає координатор, супроводжувалося внесення подань до складу ТВК у Сумському районі. За словами голови Сумської районної виборчої комісії С. Зеленського, йому доводилось ледь не самому обдзвонювати партійні організації із закликом надати своїх кандидатів до ТВК, оскільки в деяких майбутніх громадах не вдавалось утворити мінімальний склад комісій.

У підсумку, у Сумському районі були таки утворені 4 виборчі комісії в мінімальному складі (жеребкування не проводилося). Але в новостворених комісіях робота належним чином не розпочалася. Керівний склад комісій пояснив це також тим, що оскільки фінансування відсутнє, вони не можуть полишити свої основні місця роботи.

У самій РВК на робочому місці в значну частину часу перебува лише голова – С. Зеленський. Заступник та секретар комісії не брали повноцінної участі в роботі РВК також через відсутність фінансування.

У Житомирській області для підготовки та проведення перших виборів депутатів рад об'єднаних територіальних громад і сільських, селищних, міських голів у Житомирській області працювали 22 районні виборчі комісії. На своїх перших засіданнях РВК сформували склад відповідних територіальних виборчих комісій. За інформацією Громадянської мережі «ОПОРА», Миропільська селищна ТВК була утворена з порушенням вимог чинного законодавства.

Найбільше керівних посад (включаючи голову, заступника та секретаря) у ТВК Житомирської області отримали представники партій «БПП «Солідарність» – 18, ВО «Батьківщина» – 17 та «Опозиційного блоку» – 11.

Аналіз процесу формування ТВК під час проведення перших виборів в об'єднаних громадах показав, що деякі громади утворилися шляхом об'єднання з декількох селищних рад. Це ускладнило сам виборчий процес. Як повідомив координатор громадського спостереження ОПОРА за виборами у Дніпропетровській області В. Головченко, усім відомо, що дороги в селах не найкращого стану. Є деякі поселення де по 15 – 25 виборців. Там ТВК не створювали. Організовували виїзд цих людей до комісій, особливо це стосувалося мешканців похилого віку.

Під час першого етапу виборів в ОТГ, що відбулися 11 та 18 грудня 2016 року, до 9 листопада ТВК утворили виборчі округи, щоб з 14 листопада розпочати процес висування кандидатів у депутати та на посади голів місцевих рад. Відповідно 23 листопада – значився останнім днем подання до ТВК документів для реєстрації кандидатів.

Примітним залишається факт встановлення терміну повідомлення партіями територіальних виборчих комісій про проведення відповідних конференцій та зборів, під час роботи яких висуваються кандидати для участі у перших виборах депутатів сільських рад об'єднаних територіальних громад і їх голів. Відповідно до ч. 1 та 5 ст. 37 Закону України «Про місцеві вибори» висування кандидатів місцевою організацією партії проводиться на зборах (конференціях) цієї організації, які проводяться в порядку, передбаченому статутом партії. Про дату, час і місце проведення зборів (конференції) з метою висування кандидатів місцева організація партії повідомляє у письмовій формі відповідну територіальну виборчу комісію не пізніш як за день до дня проведення зборів (конференції). На таких зборах (конференції) мають право бути присутніми члени відповідної територіальної виборчої комісії.

Зокрема, термін повідомлення партіями територіальних виборчих комісій про проведення відповідних заходів під час цієї виборчої кампанії завершився 15 листопада. Місцеві осередки політичних партій у регіонах країни, де відбулися перші вибори в ОТГ, провели партійні конференції (збори) з висування кандидатів для участі у перших виборах депутатів сільських рад об'єднаних територіальних громад і їх голів, які призначено на 11 і 18 грудня.

Так, ВО «Батьківщина» ще в кінці жовтня провела Всеукраїнське селянське віче в Києві, під час якого ця політична сила презентувала стратегічну програму розвитку села та висунула своїх кандидатів на вибори до місцевих рад та голів об’єднаних громад. Від «Батьківщини» на вибори делеговано 4 тис. кандидатів у місцеві ради та 184 претенденти на голів об’єднаних громад.

Під час виборчої кампанії лідер «Батьківщини» Ю. Тимошенко презентувала програму, у якій головна ставка – на сімейне фермерство. За її словами, в Україні всього 43 тис. фермерських господарств, а в Польщі їх 2,5 мільйони. Завдання, яке бачить «Батьківщина», збільшити кількість сімейних ферм щонайменше до 1,5 мільйонів.

Програмою визначені 11 ключових кроків, які мають бути покладені в основу державної стратегії розвитку села: формування селянина-господаря та розвиток сімейно-фермерського устрою господарювання; збереження та розвиток поселенської мережі; впровадження прозорих земельно-орендних відносин; ефективне землекористування, захист прав власників паїв; державна підтримка дрібних товаровиробників та поглибленої переробки; відшкодування відсотків на аграрні кредитні програми; стале оподаткування: єдиний податок з 1 га; підвищення рівня оплати праці в АПК; децентралізація податків і зборів на рівень громад; якісні освітні і медичні послуги; розвиток сільської інфраструктури, соціально-інженерних мереж.

Про свою готовність брати участь у виборах в ОТГ активно озвучували і місцеві організації партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП». Таке рішення одноголосно ухвалили під час Х з’їзду партії в Києві 2 листопада. «УКРОП йтиме на вибори в об’єднаних територіальних громадах. Це перші серйозні вибори після виборів 2015 року, які були успішними для нашої партії. Ми ставимося до них з усією серйозністю і маємо намір не просто брати участь, а й перемагати», – наголосив під час з’їзду голова політради партії УКРОП, народний депутат Т. Батенко.

Значну кількість кандидатів на перші вибори в ОТГ 11 і 18 грудня делегували місцеві парторганізації Опозиційного Блоку. Основна їх чисельність кандидатів на вибори голів та депутатів сільських і селищних рад ОТГ взяла участь на Сході країни.

Співголова фракції Опозиційного Блоку у Верховній Раді О. Вілкул відзначив високий рівень підтримки людей, яку має його політична сила у східних регіонах. «На майбутніх виборах ми висунемо і підтримаємо понад 300 кандидатів у депутати і голів сільських і селищних рад. Вони готові взяти на себе відповідальність, хочуть миру, єдності та розвитку Дніпропетровщини та України», – заявив О. Вілкул.

Свою позицію він формував на основі результатів виборів до Дніпропетровської обласної ради, які проходили 25 жовтня 2015 року. Опозиційний Блок «підтримали близько 360 тисяч жителів регіону (понад 38 % голосів). При цьому в 97 з 120 округів зафіксована абсолютна перемога депутатів Опозиційного Блоку. Також кандидати, висунуті Опозиційним Блоком, стали міськими головами в Кривому Розі, Павлограді, Марганці, Першотравенську, П'ятихатках і Зеленодольську.

Основна передвиборча риторика Опозиційного Блоку базувалася на критиці провладних партій та влади. «Згідно з результатами листопадового соціологічного дослідження, проведеного Центром «Софія» катастрофічно впала популярність провладних політиків і партій. Люди не просто більше не вірять нинішньої влади, майже 2/3 опитаних готові підтримати мирні акції протесту проти зростання цін і підвищення тарифів на комуналку. Опозиційний Блок системно критикує владу і виступає на захист людей, тому займає одну з лідируючих позиції за рівнем підтримки виборців», – заявляли представники Опоблоку.

Тільки на Дніпропетровщині на перші вибори, які відбулися 11 та 18 грудня в ОТГ Опозиційний Блок висунув 121 кандидата в депутати сільських і селищних рад, а також на посади голів об'єднаних територіальних громад Криничанського, Софіївського, Царичанського, Синільніковського, Томаківського районів.

У Донецькій області на вибори в Ільїнівську громаду Костянтинівського району від «Опозиційного блоку» йшло 26 представників. За чисельністю висунутих кандидатів на вибори в депутатський корпус громади вирізнилась політична партія «Батьківщина». Від неї балатувалося 24 кандидати. 19 – від БПП «Солідарність», 14 – від Політичної партії «Наш край», 2 - від Аграрної партії і ряд самовисуванців.

У Миколаївську громаду Донецької області в депутати до місцевої ради найбільшу кількість кандидатів висунули партії БПП «Солідарність», Опозиційний блок, «Стабільність», «Наш край» і Аграрна партія, – по 27. «Батьківщина» знайшла в своїх рядах 22 гідних кандидата, «Самопоміч» - 10, Радикальна партія трьох і «Патріот» одного.

Політичні сили ВО «Батьківщина», ВО «Свобода» та Рух Наливайченка «Справедливість» зареєстрували найбільше кандидатів на виборах в об’єднаних територіальних громадах Львівщини. За даними Громадянської мережі «ОПОРА» у розрізі аналізу міських виборів, то там партії ВО «Свобода», ВО «Батьківщина», Радикальна партія Олега Ляшка мають приблизно однакову кількість кандидатів.

У загальному рейтингу по 26-ти округах: 117 кандидатів від ВО «Батьківщина», 67 – від ВО «Свобода», НРУ, БПП «Солідарність» мають по 65 кандидатів.

Як зазаначають предаставники ОПОРИ, нетиповим для Львівщини є велика кількість кандидатів від Руху Наливайченка «Справедливість», який по загальному рейтингу кандидатів займає 3-тє місце.

Значна чисельність кандидатів від партій на вибори в депутати рад об’єднаних громад спостерігалася і в Херсонській області. Як повідомлялося в місцевих інформджерелах, Каланчак та Чаплинка били рекорди.

На перших виборах у цих об’єднаних громадах зареєстрована найбільша кількість кандидатів у депутати. У Каланчаку на селищного голову також рекорд. Так, на виборах голови ОТГ в Каланчаці зареєстровано 5 кандидатів і 127 кандидатів у депутати ради об’єднаної громади. Також 108 кандидатів у депутати ради Чаплинської об’єднаної громади.

Ще одна особливість виборів у Чаплинці. Саме там зареєстрована рекордна кількість бютівського десанту із Херсона. А в Асканії всього один кандидат на посаду голови ОТГ. Однак, кандидатами в депутати цих громад від Батьківщини зареєструвалися не мешканці відповідної території, а мешканці обласного центру. Як стало відомо, багато з цих кандидатів є працівниками оргструктур обласного партійного осередку ВО «Батьківщина», деякі в минулому були депутатами Херсонської міської ради. Ці кандидати мешкають в Херсоні та виставили свої кандидатури на виборах Чаплинської ОТГ.

Треба також зазначити, що значна частина кандидатів є самовисуванцями.

У Вінницькій області за кількістю поданих кандидатів на вибори до рад об’єднаних громад регіону лідирувала політична сила «Блок Петра Порошенка «Солідарність». За інформацією ОПОРИ, активно брали участь у виборчій кампанії 6–8 політичних сил.

На виборах депутатів міської ради усього у Тульчині, Бару та Немирові утворено 81 округ (по 27 округів у кожному місті). Кожна партія могла подати на округ одну кандидатуру. Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» зареєструвала 80 кандидатур із 81 можливих.

Хоча, зауважимо, на Вінниччині більшість цьогорічних кандидатів на посади сільських/селищних голів та депутатів цих рад якраз самовисуванці.

За даними Громадянської мережі ОПОРА, помітною тенденцією перших місцевих виборів у громадах стало висування як кандидатів чинних головних посадовців органів місцевого самоврядування – сільських, селищних, міських голів. Зокрема, у місті Тульчин на Вінниччині поборотися за право очолити об'єднану ОТГ зголосилися восьмеро кандидатів, серед яких чинний мер міста і секретар міської ради. У Барі серед шести зареєстрованих кандидатів у мери – нинішній очільник міста і голова місцевої РДА. Також учасниками виборчих перегонів є депутати рад різних рівнів, посадовці державних адміністрацій. «Вони ж бо найкраще знають, що в статусі керівника ОТГ, яка незабаром залишатиме собі податки на рівні міста обласного значення, матимуть у розпорядженні значно більше грошей, аніж до цього», – зазначають представники ОПОРИ.

У виборах до об’єднаних територіальних громадах Чернігівщини, які відбулися 11 грудня, брали участь усього 6 партій. Зокрема, до депутатського корпусу Батуринської міськради необхідно було обрати 22 депутати. Найменше кандидатів, 4, висунула «Свобода». Найбільше, по 23, – від «Нашого краю», «Блоку Петра Порошенка «Солідарність» і від Радикальної партії.

До депутатського корпусу Лосинівківської громади Чернігівщини обирали 26 депутатів. Зареєстрованих виявилося 103 кандидати. У списку зареєстрованих кандидатів представлено 5 партій. Найбільше, 22 кандидати, висунула Радикальнапартія Ляшка.

До Гончарівської селищної ради обирали 22 депутатів селищної ради, у перегонах брали участь 63 кандидати. Найбільше – від ВО «Батьківщина».

Щодо виконання функції утворення територіальних виборчих округів, то відповідно до п. 2 ст. 17 Закону України «Про місцеві вибори», для проведення виборів депутатів сільської, селищної ради відповідна сільська, селищна територіальна виборча комісія не пізніш як за 38 днів до дня перших місцевих виборів утворює одномандатні виборчі округи з приблизно рівною кількістю виборців в кожному в кількості, що дорівнює загальному складу відповідної місцевої ради.

Відповідно до п. 11 ст. 17, виборчі округи утворюються територіальною виборчою комісією з урахуванням меж звичайних виборчих дільниць, які використовуються для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів виборців. При включенні звичайної виборчої дільниці в межі територіального виборчого округу її межі не розриваються, за винятком випадків, коли кількість виборчих дільниць менше, ніж кількість територіальних виборчих округів.

Громадянська мережа ОПОРА проаналізувала, який відсоток відхилень кількості виборців в кожній об'єднаної територіальної громади, де відбудуться перші вибори 11 і 18 грудня. Найбільший показник відхилень виявився в Олександрівській об'єднаної громаді – 85 %, а найменший – у Коблівській громаді – 15 %.

Експерти з ОПОРИ зазначають, що законом не встановлено, яким може бути максимальний допустиме відхилення в кількості виборців між округами. Також територіальним комісіям на свій розсуд довелося розривати межі виборчої дільниці, так як не завжди кількість виборчих дільниць однакова з кількістю округів. Тому врегульовано законодавством чіткий поділ територіальних виборчих округів, робить маніпулювання межами виборчих округів, що призводить до значної кількості невдоволених серед суб'єктів виборчого процесу та виборців. Наприклад, в Баштанський міський об'єднаної громаді після поділу округів жителі села Добре залишилися незадоволені, тому що в селі зробили всього один округ замість двох, хоча при середній кількості виборців в окрузі 687 виборців в селі Добре – 1145 виборців.

Висновки експертів підтверджує факт нерівномірного формування виборчих округів на виборах, що відбулися в об’єднаних громадах у Кіровоградській області 18 грудня. Усього сформовано 36 виборчих округів у 2-х громадах. Великоандрусівська територіальна виборча комісія (Світловодський район) сформувала 14 округів, у найменшому з яких зареєстрований 91 виборець, у найбільшому – 280 виборців. Соколівська територіальна виборча комісія (Кіровоградський район) визначила межі 22 округів, у найменшому з яких проживає 145 виборців, у найбільшому – 292.

Нерівномірний поділ округів утворено на виборах в ОТГ Чернівецької області. У новостворених територіальних громадах Чернівецької області окремі виборчі округи вдвічі, а то й, подекуди, вчетверо більші за розміром, аніж інші. Так, найбільша різниця між найменшим і найбільшим округом спостерігається у Чудейській об’єднаній громаді, де середня кількість виборців на округ становить 317, при цьому найбільший налічує 494 виборці, а найменший – 125.

Голова Чудейської ТВК І. Бурла зазначив, що деякі межі проводились з урахуванням проходження залізниці, розміщення полів і річки, і що комісія особливо не змінювала межі округів з минулих виборів.

Між тим, як йдеться у ч. 2 ст. 17 Закону України «Про місцеві вибори», територіальні виборчі комісії утворюють одномандатні виборчі округи з приблизно рівною кількістю виборців.

Диспропорція між округами спостерігалася також і в Сторожинецькій, Вижницькій та Вашківській територіальних громадах. У Сторожинці при середній кількості виборців на округ – 764, є округ, який налічує всього 470 виборців, при тому, що інші два округи мають по 1 087 людей з правом голосу.

У Вижницькій громаді, при середній кількості виборців – 566, два округи налічують 922 і 956 осіб. У Вашківській громаді найбільший округ має 528 виборців, а найменший – 216.

Голова Сторожинецької міської виборчої комісії В. Чоботар пояснив таку ситуацію тим, що найбільші округи – це просто не поділені окремі населені пункти. В іншому разі це б потребувало зайвих витрат часу, коштів і людських ресурсів. А найменші округи – це також окремі населені пункти, які не можна «доліпити» до інших округів.

Прокоментувала систему поділу округів і голова Вижницької ТВК Т. Шпак. З її слів, членами комісії вирішено «затвердити саме такі межі, оскільки такі виборчі округи були створені давно – два округи на одну дільницю. Інакше потрібно було б переробляти все».

Голова Вашківської міської виборчої комісії Т. Аронець стверджує, що територіальний округ № 15 – це село Вали, – складається з одної дільниці. Відстань між селами досить велика та горбиста, і тому для зручності виборців комісія вирішила не розділяти найбільший округ, до якого входить територія усього села Вали.

Різниця в кількості виборців між певними округами спостерігається і в межах Тереблечанської громади, де найменший округ становить – 111 виборців, а найбільший – 229.

Порівняно рівномірно розподілені округи Красноїльської громади, де при середній кількості виборців на округ – 302, найбільший нараховує 428 виборців, а найменший – 233.

Водночас, зафіксовано випадки порушення ТВК законодавства України в частині утворення територіальних виборчих округів у деяких регіонах країни. Так, Чернігівський окружний адміністративний суд визнав протиправною та скасував постанову Носівської міської виборчої комісії Чернігівської області у частині утворення 5 територіальних виборчих округів та зобов’язав ТВК сформувати ці округи відповідно до вимог чинного законодавства.

13 листопада в Чернігівському окружному адміністративному суді відбулося судове засідання за позовом п’яти суб’єктів виборчого процесу, представників громади села Володькова Дівиця, до Носівської міської виборчої комісії Чернігівської області щодо розподілу виборчих округів.

Суть порушення норм законодавства полягає в тому, що до складу Носівської міської ради Носівської об’єднаної територіальної громади Чернігівської області увійшли місцеві ради територіальних громад із загальною кількістю виборців 17668 чоловік. Постановою Центральної виборчої комісії від 20 жовтня 2016 року за № 449 визначено 26 територіальних виборчих округів, що утворюються для організації виборів депутатів місцевих рад під час проведення перших виборів депутатів Носівської міської ради Носівської об’єднаної територіальної громади Чернігівської області 18 грудня 2016 року. У ч. 5 ст. 17 Закону України «Про місцеві вибори» зазначається, що для проведення виборів депутатів міської (міста з районним поділом, міста, до складу якого входить інше місто, село, селище) ради відповідна міська територіальна виборча комісія не пізніш як за 37 днів до дня чергових або перших місцевих виборів утворює на території кожного району в місті, міста, села, селища, що входить до складу цього міста, територіальні виборчі округи. Кількість виборців у таких округах має бути за можливості максимально наближеною до середньої кількості виборців у територіальному виборчому окрузі відповідного багатомандатного округу, що обчислюється шляхом ділення кількості виборців, виборча адреса яких віднесена до відповідного багатомандатного виборчого округу, на загальний склад відповідної місцевої ради. Тож середня кількість виборців у територіальному виборчому окрузі багатомандатного виборчого округу з виборів депутатів Носівської міської ради Носівської об’єднаної територіальної громади Чернігівської області 18 грудня 2016 становить 680 (17668:26=680). Орієнтуючись на це число, міська ТВК мала б утворити відповідні територіальні виборчі округи.

Однак, на думку позивачів, округи було створено з порушенням зазначеної вище норми законодавства, до того ж, йдеться у позові, частина громадян взагалі не зможе взяти участі у голосуванні, оскільки Носівська МВК своєю постановою від 9 листопада 2016 року № 5 «Про утворення територіальних виборчих округів для проведення перших місцевих виборів депутатів Носівської об’єднаної територіальної громади» не включила частину с. Володькова Дівиця до виборчих округів.

Суд, розглянувши позовну заяву, частково задовольнив вимоги позивачів, зокрема визнав протиправною та скасував постанову Носівської міської виборчої комісії Чернігівської області від 9 листопада 2016 № 5 «Про утворення територіальних виборчих округів для проведення перших місцевих виборів депутатів Носівської об’єднаної територіальної громади» у частині утворення територіальних виборчих округів №№ 19, 20, 22, 23, 24. А відтак зобов’язав Носівську міську виборчу комісію утворити територіальні округи №№ 19, 20, 22, 23, 24 з перших місцевих виборів депутатів Носівської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства (ст. 17 Закону України «Про місцеві вибори»).

Окремою ухвалою суд зобов’язав Центральну виборчу комісію розглянути законність дій Носівської міської виборчої комісії.

У Донецькій області створення виборчих округів відбулося, попри значні застереження, вчасно і без значних порушень щодо розподілу орієнтовної кількості виборців. Зокрема, ТВК виконали вимоги ст. 17 Закону України «Про місцеві вибори» – виходячи з орієнтовної кількості виборців відповідно до даних Державного реєстру виборців. Так, кількість виборців в Соледарській міській громаді становить 16 618 осіб, в Миколаївській міській громаді – 11 953 осіб, в Ільїнівскій сільській громаді – 7873 чоловік. Відповідно, у кожній з трьох громад в Донецькій області, де відбулися перші вибори в об'єднаних територіальних громадах, ТВК утворили по 26 одномандатних округів.

Підсумовуючи перший етап виборів, експерти стверджують, що як і у 2015-му році, на цих виборах спостерігалися певні проблеми в організації виборчого процесу. Найбільша із них – поділ округів. «Є ст. 17 Закону України, яка передбачає, що для проведення виборів виборчі округи мають поділятися на округи із приблизно рівною кількістю виборців. І це насправді камінь спотикання багатьох виборчих комісій. Причин цьому декілька. Наприклад, є об’єктивні причини, коли населений пункт не можна розірвати чи доєднати інший населений пункт чи частину його. А є незрозумілі причини, коли населений пункт є досить великий, але разом з тим, для обрання депутатом в одному окрузі потрібно 200 голосів, а в іншому майже вдвічі більше», – пояснює представник ГО «ОПОРА» Н. Радиш.

Як відомо, для визначення кількості мандатів існує певна формула, яка була прописана для виборчого процесу до обласної ради, але її застосовують для визначення і у інших виборах. Є загальна кількість виборців, які є в населеному пункті, вона ділиться на середню кількість виборців, яка має вагу голосу кожного депутата. Так визначається кількість депутатів, якою має бути представлений той чи інший округ.

Існує також певна специфіка зі сторони законодавства. Адже, є різниця між міськими та сільськими виборами. Зокрема, експерти наводять приклад Львівської області, де є Винники, Брюховичі, Рудно. Має бути депутатський мандат від кожного міста. Не залежно від того, скільки там є виборців. Для сільських населених пунктів – інша специфіка. Поділ мандатів йде тільки за кількістю виборців.

Експерти звертають увагу на необхідність коригувань законодавства щодо місцевих виборів саме в частині формування виборчих округів. На їхню думку, чинний закон не врегульовує цю ситуацію так, наприклад, як закон про парламентські вибори. Під час місцевих виборів в ОТГ, виникла ситуація, коли ТВК, розподіляли виборчі округи за населеними пунктами, які мали невелику кількість виборців, тобто доли їм депутата. Вони виходили з тієї логіки, що кожен населений пункт має бути представлений депутатом. Тобто, населений пункт із кількістю виборців у 200 осіб матиме свого депутата. Цю ситуацію законодавчо потрібно врегулювати.

Таким чином, практика порушення законодавства в частині формування територіальних виборчих комісій зафіксована і під час проведення перших виборів в територіальних об'єднаних громадах. Саме на цьому етапі зафіксовані порушення законодавства про місцеві вибори та спостерігалася значна конкуренція між місцевими політичними організаціями під час розподілу керівних посад у ТВК.

Водночас, питання формування меж вибочих оуругів ТВК потребує законодавчого коригування, оскільки більшість виборчих комісій не хотіли розривати межі виборчих округів, які були утворені на минулих місцевих виборах. І тому на цих виборах в ОТГ спостерігався значний дисбаланс в кількості виборців на різних округах. Це, у свою чергу, створювало нерівні умови балотування кандидатів до органів місцевого самоврядування під час місцевих виборів 11 та 18 грудня (Матеріал підготовлено за інформацією таких джерел: Незалежний громадський портал (https://ngp-ua.info); Високий вал (http://val.ua/uk/90779.html ); ВО «Батьківщина» (http://ba.org.ua); BukNews (http://buknews.com.ua/page/na-bukovyni-ukrop-bratyme-uchast-u-pershykh-mistsevykh-vyborakh-v-obiednanykh-terytorialnykh-hromadakh.html); Інформ-агенція «Чернігівський монітор» (http://monitor.cn.ua); Vinnitsa.INFO (http://www.vinnitsa.info); «Репортер» (http://reporter.com.ua); Рідний край http://rk.kr.ua/pershi-vibori-v-ob-ednanih-silskih-gromadah-kirovogradschini-i-pershi-porushennja); ТЕРНОПІЛЬ LIVE (http://ternopillive.com.ua/ternopillive/); МОСТ-ДНЕР (http://most-dnepr.info/news/politics/142036.htm); Сумські Дебати (http://debaty.sumy.ua);  (http://konkurent.in.ua/news/volin/9296/u-pershih-viborah-u-gromadah-na-volini-vizmut-uchast-10-politichnih-partij.html); Весь Кіровоград (http://www.kirovograd.net ); Новости Донбасса (http://novosti.dn.ua); ХЕРСОН Онлайн (http://khersonline.net); Політична партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» (http://solydarnist.org/?lang=ru)).

 

Пальчук В. Особливості місцевих виборів в ОТГ: формування ТВК та виборчих округів  [Електронний ресурс] /  В. Пальчук // Україна: події, факти, коментарі. – 2016. – № 24. – С. 27–41. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2016/ukr24.pdf. – Назва з екрану.