Стан і проблеми вітчизняної наукової сфери

Сьогодні українська наука перебуває у вкрай складному становищі й потребує вжиття невідкладних заходів для збереження національного інтелектуального потенціалу. Обсяг бюджетного фінансування вітчизняної наукової сфери не відповідає законодавчо встановленій нормі (1,7 % ВВП) і є недостатнім не лише для примноження наукового потенціалу країни, а й для збереження наукових шкіл. Крім того, в Україні відсутній сприятливий інноваційний клімат для практичного впровадження розробок на виробництвах. Про актуальні проблеми та потреби вітчизняної наукової сфери читайте у випуску інформаційно-аналітичного бюлетеня «Шляхи розвитку української науки» № 11 (с. 70–73).