Розділ VІнформація та технології соціальних мереж як новий чинник інформаційної діяльності

УДК 004.77:02

Леонід Чуприна,

заввідділу СІАЗ НБУВ

Оперативна інформація в соціальних мережах: особливості обігу та використання бібліотеками

У статті розглядаються особливості обігу оперативної інформації в соціальних мережах та її використання інформаційно-аналітичними структурами бібліотек. Зокрема, досліджуються основні напрями взаємодії бібліотек і соціальних мереж, проблеми представлення бібліотек у соціальних мережах, активного використання соціальних мереж як засобу інтернаціонального обміну оперативною науковою інформацією. Значна увага приділяється розгляду соціальних мереж як джерела економічної, політичної інформації, чинника формування суспільних зв’язків нового виду, використанню їх як каналу інформаційно-психологічних впливів.

Ключові слова: оперативна інформація, соціальні мережі, взаємодія бібліотек і соцмереж, блоги,обмін оперативною науковою інформацією.

УДК 004.774.6БЛОГ:329

Юрій Якименко,

мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Соціальні мережі та соціальні рухи

У статті розглядаються альтернативні форми масової комунікації (соціальні мережі), їх інтеграція до загальної системи політичних та бізнес-комунікацій; перспективи розвитку соціальних мереж у зв’язку з функціонуванням та трансформацією громадських рухів; проблеми впливу інформації соціальних мереж на окремих індивідуумів та соціальні групи, аспекти побудови системи об’єктивної оцінки інформації соціальних мереж, роль у цих процесах інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотек.

Ключові слова: соціальні мережі, соціальні рухи, політичні комунікації, блогосфера.

УДК 004.773.2:021.1

Михайло Самсонов,

провід. бібліотекар НЮБ НБУВ

Реклама бібліотек в онлайнових соціальних мережах

У статті досліджується поняття соціальної мережі, історія розвитку в Інтернеті соціальних мереж, висвітлюється питання адаптації бібліотек до умов поширення й використання електронних технологій, а саме можливості їх діяльності і реклами в онлайнових соціальних мережах.

Ключові слова: бібліотека, реклама, соціальна мережа, онлайнові соціальні мережі, група (онлайнова соціальна мережа), віртуа́льні співтовариства, Twitter, «ВКонтакте», Facebook.

УДК 613.45:004.77:32

Олександр Рябоконь,

мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Маніпуляції масовою свідомістю в політичному сегменті соціальних мереж

У статті розглядаються основні принципи і форми функціонування політичного сегменту соціальних мереж, їх зростаючий вплив на суспільну свідомість і способи маніпулювання масовою свідомістю. Відзначається зростаюча потреба сучасного суспільства в отриманні ефективних механізмів щодо контролю та запобігання маніпуляційній діяльності деструктивних угруповань у соціальних мережах, а також актуалізується необхідність розвитку суспільних інститутів сприяння підвищенню інформаційної, правової та психологічної культури громадян.

Ключові слова: соціальні мережі, новітні медіа, маніпуляція масовою свідомістю, сугестія, психотехнології, інформаційна війна, блоги, політичний вплив.

УДК 021.6:004

Наталія Гриценко,

провід. бібліограф НЮБ НБУВ

Дистанційна зайнятість працівників бібліотек як один зі шляхів підвищення ефективності інформаційно-аналітичного виробництва

У статті розкриваються позитивні моменти дистанційної зайнятості бібліотечних працівників, які сприяють підвищенню ефективності виробництва інформаційної продукції.

Ключові слова: дистанційна зайнятість, фріланс, телеробота, інноваційна діяльність бібліотек.