Розділ IIIІнформаційний супровід державного управління в умовах поширення електронних технологій

УДК 004.774.6БЛОГ:342.511

Володимир Удовик,

директор Фонду Президентів України НБУВ, канд. іст. наук

Представлення глави держави в сучасному інформаційному просторі: досвід провідних країн

У статті розглядаються нові форми комунікації глави держави з виборцями та міжнародним співтовариством шляхом використання інтернет-простору, зокрема блогосфери й соціальних мереж.

Ключові слова: президент, інформаційні ресурси, блогосфера, соціальні мережі.

УДК 342.5:004.77

Людмила Галаган,

заввідділу Фонду Президентів України, канд. політ. наук

Специфіка інформаційно-аналітичних систем органів державної влади в контексті впровадження технології електронного урядування

У статті проаналізовано основні рівні електронної підтримки процесів державного управління та забезпечення широкого доступу до документів та їх проектів на всіх стадіях впровадження технології електронного врядування. Визначено, що у зв’язку з упровадженням технології електронного урядування інформаційно-аналітичні системи органів державної влади повинні розглядатись як відкриті системи, що забезпечують умови для інтерактивної участі громадськості в процесі прийняття управлінських рішень.

Ключові слова: органи державної влади, інформація, інформаційно-аналітичні системи, електронне урядування.

УДК 02(477):342.7

Олег Натаров,

мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Роль сучасних бібліотек у процесі забезпечення культурних прав та свобод в Україні

У статті розглядається проблема забезпечення основних культурних прав та свобод в Україні, аналізується роль сучасної бібліотеки як елементу системи організаційно-правових гарантій людини і громадянина.

Ключові слова: культурні права і свободи, гарантії прав та свобод людини й громадянина, бібліотечна система України.

УДК 021.1:305

Ліна Чернявська,

мол. наук. співроб. НЮБ НБУВ

Інформаційно-аналітичний супровід гендерної політики як завдання бібліотеки в інформаційному суспільстві

У статті досліджується гендерно-інформаційна роль бібліотеки в інформаційному суспільстві на прикладі як закордонних, так і вітчизняних бібліотек. Підкреслюється необхідність формування гендерної культури як спеціально організованого, керованого процесу, розкриваються можливості бібліотек у формуванні гендерної культури громадян.

Ключові слова: гендер, бібліотека, інформація, інформаційне забезпечення, інформаційний простір, інформаційні ресурси, інформаційно-комунікативна діяльність.

УДК 021.8:004.77

Наталія Вітушко,

заввідділу НЮБ НБУВ

Роль бібліотечних установ у створенні та підтримці електронного діалогу: влада – суспільство

У статті розглядаються окремі аспекти правового діалогу влади та суспільства, роль бібліотек у підтримці цього діалогу, його активізації за допомогою електронного інформаційного простору (на базі практики СІАЗ та Національної юридичної бібліотеки НБУВ).

Ключові слова: бібліотека, інформаційний простір, інформація, органи влади, суспільство, електронний діалог, співробітництво, інформаційно-аналітичне партнерство.

УДК 025.5:35.075.5

Лілія Присяжна,

наук. співроб. НЮБ НБУВ

Роль сучасної бібліотеки в інформаційному супроводі діяльності органів державної влади

У статті на прикладі діяльності Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади розглядається роль сучасної бібліотеки в інформаційному супроводі діяльності органів державної влади.

Ключові слова: бібліотека, контент-аналіз, моніторинг, інформаційно-аналітична довідка, аналітична доповідь, реферативна інформація, проблемно- інформативна довідка, інформаційно-довідкова інформація, прогнозно-аналітична інформація, оглядово-аналітичний документ, СІАЗ.

УДК 004.77:35.075.5 (477.61)

Катерина Троїцька,

редактор I кат. НЮБ НБУВ

Інформаційне забезпечення веб-сайтів для висвітлення роботи органів державної влади Луганської області

Метою статті є систематизація критеріїв оцінки офіційних інтернет-ресурсів як засобів регіонального інтернет-маркетингу, а також надання конкретних рекомендацій для вдосконалення офіційних інтернет-представництв Луганської області.

Ключові слова: офіційне інтернет-представництво, органи державної влади, інтернет-ресурси, інформаційні матеріали.

УДК 070:(008+7)

Марина Костенко,

викладач кафедри документальних комунікацій

Рівненського державного гуманітарного університету

Бібліографічні посібники в системі засобів інформаційного забезпечення художньої культури та мистецтва

Висвітлено аспекти інформаційного забезпечення галузі художньої культури та мистецтва. Проаналізовано особливості типовидової класифікації галузевих бібліографічних посібників. Представлено результати бібліометричного аналізу вітчизняного мікропотоку бібліографічних посібників з художньої культури та мистецтва періоду 2009 р.

Ключові слова: художня культура та мистецтво; інформаційне забезпечення; бібліографічний посібник, бібліометричний аналіз.