ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас та Ваших студентів взяти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність», яка відповідно до наказу МОН України № 1247 від 27.11.2015 р. «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2015/2016 навчальному році» проводиться 13-14 квітня 2016 року в Одеському національному політехнічному університеті.

 

Dear colleagues!
We invite You and Your students to participate in the II stage of Ukrainian student Olympiad on specialty "documentology and information activities", which according to the order of MES of Ukraine № 1247 from 27.11.2015 G. "On holding all-Ukrainian student Olympiad in 2015/2016 academic year," held on 13-14 April 2016 at the Odessa national PolytechnicUniversity.

 

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас и Ваших студентов принять участие во II этапе Всеукраинской студенческой олимпиады по специальности «Документоведение и информационная деятельность», которая согласно приказу МОН Украины № 1247 от 27.11.2015 г. «О проведении Всеукраинской студенческой олимпиады в 2015/2016 учебном году» проводится 13-14 апреля 2016 года в Одесском национальном политехническом университете.

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» у 2015/2016 н.р.