Влада для громадян

Юридичні роз'яснення

Громадська думка про правотворення
Бюлетень оперативних матеріалів на базі аналізу правової електронної інформації

Безпека підприємництва
Інформаційно-аналітичний бюлетень. Додаток до журналу "Україна: події, факти, коментарі"

Економічна діяльність: нові орієнтири і ризики
Інформаційно-аналітичний бюлетень, присвячений висвітленню та аналізу найактуальніших подій суспільного життя в економічній сфері

Автореферати дисертацій
4,5 тис. текстів авторефератів дисертацій з правової проблематики, захищених в Україні

Реферативна інформація
27 тис. реферативних записів про публікації вітчизняних фахівців з юридичної тематики

Юридичні інформаційні ресурси
Електронний каталог, повнотекстові ресурси, бібліографічна довідка

Видання благодійної організації "Центр комерційного права"

Антропологія права : філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи)
Матеріали Міжнародних "круглих столів" на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка

Конституційне правосуддя в країнах СНД і Балтії
Понад 70 дайджестів офіційних матеріалів і публікацій у періодичних виданнях (2009-2011)