Науковці СІАЗ – учасники Міжнародної науково-практичної конференції «Грант 2015»1-2 жовтня 2015 року в м. Києві за сприяння Державного фонду фундаментальних досліджень було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Грант 2015». У ній взяли участь понад 50 наукових структур і дослідницьких фундацій з Австрії, Бельгії, Німеччини, Польщі, Туреччини, Угорщини, Франції та країн Східного партнерства.

Мета проведення конференції – обговорення прогресивного світового досвіду стосовно грантового (конкурсного) фінансування науки з метою вироблення шляхів синхронізації даного досвіду з країнами пострадянського простору.

Серед зареєстрованих учасників форуму – співробітники Відділу бібліометрії та наукометрії СІАЗ. Вони виступили на Круглому столі  «Наукометрія – оцінка результативності чи спекуляція на кількості» з доповіддю «Scientometrics is an instrument for monitoring and support of research».

У підсумкову резолюцію конференції було включено подану ними  пропозицію «при оцінюванні результативності наукової діяльності та визначенні критеріїв відбору конкурсних проектів ураховувати принципи Лейденського маніфесту наукометрії, який надає пріоритет експертним висновкам над бібліометричними показниками».