Наукова діяльність СІАЗу

10-11 вересня 2015 р. Науково-технічна бібліотека НУ «Львівська політехніка» провела Шосту міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні проблеми діяльності бібліотек в умовах інформаційного суспільства» в якій взяли участь науковці СІАЗу.

Співорганізатори конференції: бібліотеки польських Технічних університетів м. Краків і м. Лодзь.

Основні проблеми, що були  винесені на цьогорічний захід:

Стратегії і тенденції розвитку сучасної бібліотеки.

Вищий навчальний заклад і бібліотека: шляхи інтеграції.

Електронні наукові ресурси бібліотеки вищого навчального закладу.

Інформаційно-аналітична діяльність бібліотеки.

Сучасний користувач і бібліотека: грані взаємодії.

Науково-бібліографічна діяльність бібліотеки.

Дослідження історії розвитку бібліотечної справи. Розкриття фондів бібліотек.

В роботі конференції взяли участь науковці НАУ ім. Вернадського.

Учасників конференції привітав Шишка Олександр Володимировичдиректор Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка»

Під час Пленарного засідання із доповіддю

«ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА ЯК ДИСКУРСИВНОГО ПРОСТОРУ» виступила Половинчак Юлія Миколаївна, завідувач відділу Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, кандидат історичних наук.

Крім того наші науковці виступили на секційних засіданнях.

1. Стратегія діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства

ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО ВЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ТА МЕХАНІЗМИ ЇХ ВИРІШЕННЯГоренко Тетяна Іванівна, старший науковий співробітник Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, кандидат економічних наук

КОРПОРАТИВНІ ОБ’ЄДНАННЯ ЮРИДИЧНИХ БІБЛІОТЕК У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ

Пестрецова Ольга Олександрівна, молодший науковий співробітник Національної юридичної бібліотеки НБУВ

РОЛЬ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ У ЗАДОВОЛЕННІ ПОТРЕБ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В ІНФОРМАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ НБУВ),

Присяжна Лілія Василівна , науковий співробітник Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, кандидат наук соціальних комунікацій

РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ У РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕК ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Копитко Тетяна Юріївна, бібліотекар І категорії Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського

2. Дослідження історії розвитку бібліотечної справи. Розкриття фондів бібліотек

РОЛЬ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ З «КОЗАЦЬКОЇ ТЕМАТИКИ» У ПІДВИЩЕННІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БІБЛІОТЕК, Полтавець Сергій Васильович, старший науковий співробітник Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, кандидат політичних наук

ДОКУМЕНТАЛЬНІ КОЛЕКЦІЇ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА КРАЇН СВІТУ: СПЕЦИФІКА ПРЕДСТАВЛЕННЯ

Дем'яненко Людмила Григорівна, науковий співробітник Фонду Президентів України Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, кандидат філологічних наук

3.ПОСТЕР-СЕСІЯ

РОЗВИТОК ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ,

Дубас Тетяна Петрівна, завідувач відділу Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського

4. Сучасний користувач і бібліотека: грані взаємодії, технології бібліотечного обслуговування

СОЦІАЛЬНІ МЕДІА ЯК ПРОСТІР ВЗАЄМОДІЇ БІБЛІОТЕКИ І ЧИТАЧА,Струнгар Валерія Валеріївна, аспірант Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ У БІБЛІОТЕЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІТарасенко Наталія Віталіївна, молодший науковий співробітник Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського

БІБЛІОТЕЧНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ПРОДУКТ ЯК ЧИННИК ВДОСКОНАЛЕННЯ ДИСТАНТНОГО ІНТЕРНЕТ–ОБСЛУГОВУВАННЯ — Бондаренко Вікторія Іванівна, науковий співробітник Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, кандидат наук соціальних комунікацій

Доповіді, українських та польських науковців викликали жваве обговорення. Виявили спільне у роботі бібліотек. За словами учасників бібліотека сьогодні вже не тільки пропонують читачам літературу. Вони, перш за все, стають науковими центрами. Серед послуг, які надає сучасна бібліотека , можна виділити великий спектр нестандартних послуг. Це  і надання інформаційно-аналітичної інформації, і конференц-сервіс, і проведення мастер-класів, і проведення дитячих свят. Майже всі наукові бібліотеки впроваджують активно такий сервіс як створення портрета науковця. Такий сервіс існує і в нашій бібліотеці- Бібліометрика. Крім того, сучасні виклики змінюють технології обслуговування читача-збільшується сектор дистантної діяльності. Важливу роль відіграють сайти бібліотек та інформаційно-аналітичних центрів, які наразі с кожним роком стають найбільш зручним варіантом роботи читача із літературою. До речі в багатьох наукових бібліотеках ці сервіси платні, що дозволяє бібліотекам   за рахунок одних послуг фінансувати інші. Наприклад фіто-санітарні —за рахунок друкарських.

Крім того бібліотека стає дискурсивним простором і на перший план виходить використання соціальних медіа та мереж.

Досвід однієї бібліотеки може стати корисним для іншої. Учасники говорили і про бенчмаркіг в цій сфері. Колеги із Польщі поділилися досвідом впровадження не тільки нестандартних послуг. Цікавий досвід  було запропоновано слухачам із практики роботи бібліотек в напрямку збереження культурної спадщини в реаліях інформаційного суспільства. Жвава дискусія відбулась щодо питання еволюції функціонування бібліотек, змін у культурному середовищі в добу цифрових технологій, а також особливостей політики пам’яті з точки зору формування культурно-історичної свідомості та зміцнення суспільного дискурсу про минуле.

За результатами роботи  організаторами буде підготовлено збірник наукових праць.

Робота конференції біла цікавою, плідною і завершилася екскурсією по університету, яку гостинно провів директор наукової бібліотеки пан Шишка Олександр Володимирович. А усі учасники домовились про співпрацю із багатьох напрямків.

Фотоматеріали