«МОЛОДЬ. НАУКА. ІННОВАЦІЇ: Роль та місце бібліотек в модернізації 
науково-освітнього простору»