Лауреат преміїВітаємо!

25 лютого 2015 року постановою Президії НАН України № 44 за цикл праць з проблем соціокультурної трансформації українського суспільства, Горовому Валерію Микитовичу, доктору історичних наук, заступнику генерального директора Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, присуджено Премію імені Д. І. Чижевського [1].

 


[1] Премія імені Д. І. Чижевського заснована постановою Президії НАН України від 20.06.1997 р. № 228 за видатні наукові роботи в галузі філософських наук.

21На всіх стадіях розвитку суспільства соціальні взаємовпливи, що відображають різні сторони всієї багатогранності людського буття, базуються на інформацій ній складовій кожного з видів діяльності. Її функціональне призначення полягає в окресленні мети, формулюванні відповідних ідей, планів дій, у передбаченні можливих проміжних результатів, що мають сприяти успішному досягненню поставленої мети, аналізу досягнутих результатів. Хоча й порізному, але ця інформаційна складова суспільних впливів орієнтована, як правило, і на суб’єк тів, і на ту час тину людей, що прямо чи побічно нале жать до об’єктів впливу....