ФОНД ПРЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ

Фонд Президентів України (ФПУ) – структурний підрозділ Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, заснований Указом Президента України від 5 квітня 1996 року № 244 (244/96) «Про надання Центральній науковій бібліотеці імені В.І. Вернадського статусу національної». ФПУ забезпечує збирання, збереження та запровадження в науковий і культурний обіг документальних матеріалів, які відображають державну, суспільно-політичну діяльність, творчість та життя президентів України. Пріоритетними напрямами науково-дослідної роботи ФПУ є також пошук, аналіз, синтетична обробка інформації для формування бібліографічних та аналітичних матеріалів з проблематики функціонування інституту президентства в Україні та за кордоном з подальшим їх введенням у суспільний, науковий та культурний обіг.

Основні завдання:

– вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду функціонування інституту президентства та президентських структур, відображення їхньої діяльності в системі сучасних електронних комунікацій;

– дослідження напрацювань спеціалізованих бібліотечних зібрань у країнах світу щодо формування документальної спадщини інституту президентства;

– інформаційно-аналітичне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування Президентів України та їхніх служб;

– формування та інформаційна підтримка електронних науково-інформаційних баз даних з тематики інституту президентства;

– інформування широкої громадськості про діяльність Президентів України, формування у суспільній думці поваги до інституту президентства, особи Президента України як глави держави та символів державної та президентської влади;

– вивчення досвіду функціонування та діяльності президентських бібліотек, фондів, архівів і аналогічних їм установ іноземних держав;

Інформаційно-аналітична продукція:

«Інститут президентства в зарубіжних ЗМІ»;

«Україна у відгуках зарубіжної преси»;

«Стратегія – 2020»: практика суспільних перетворень»;

«Стратегія – 2020»: інформаційні технології в державному управлінні»;

«Ініціативи Президента України Петра Порошенка (шляхи реформування)»;

«Ініціативи Президента України Петра Порошенка (електронне урядування)».

Видання ФПУ призначені для науковців, політологів, соціологів, юристів та журналістів, які займаються вивченням та аналізом питань функціонування державної влади в Україні, проблем внутрішньої та зовнішньої політики України, а також для співробітників відповідних державних служб у ході виконання ними безпосередніх функціональних повноважень, вирішення актуальних проблем та вдосконалення роботи державних структур і їхніх підрозділів.