Друк

Адміністративно-правове регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади: монографія

Автор: Redaktor. Posted in Монографічна література

Адміністративно-правове регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади: монографіяКіцул Ю. С. Адміністративно-правове регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади: монографія / Ю. С. Кіцул. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – 200 с.

Обґрунтовано адміністративно-правове регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади в Україні, на основі здійсненого аналізу надано пропозиції та рекомендації щодо удосконалення системи правового регулювання їхньої діяльності.

 

Друк

Роль і місце органів внутрішніх справ України в умовах формування громадянського суспільства: монографія

Автор: Redaktor. Posted in Монографічна література

Роль і місце органів внутрішніх справ України в умовах формування громадянського суспільства: монографіяДашо Т. Ю., Гарасимів Т. З. Роль і місце органів внутрішніх справ України в умовах формування громадянського суспільства: монографія / Т. Ю. Дашо, Т. З. Гарасимів. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 212 с.

Розкрито значущість органів внутрішніх справ у процесах становлення громадянського суспільства, виокремлено і проаналізовано роль і місце ОВС в інтеграції України у світове та європейське співтовариство.

 

Друк

Реєстраційна діяльність публічної адміністрації: ор- ганізаційно-правовий аспект: монографія

Автор: Redaktor. Posted in Монографічна література

Реєстраційна діяльність публічної адміністрації: ор- ганізаційно-правовий аспект: монографіяГурковський М. П. Реєстраційна діяльність публічної адміністрації: організаційно-правовий аспект: монографія / М. П. Гурковський. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – 204 с.

Ця робота є першим монографічним дослідженням реєстраційної діяльності публічної адміністрації в організаційно-правовому аспекті. В ній представлено авторську позицію щодо сутності реєстраційної діяльності публічної адміністрації. Розкрито правову природу реєстраційної діяльності публічної адміністрації. Розглянуто питання щодо місця інституту реєстрації в системі адміністративного права; змісту і особливостей реєстраційної діяльності та її видів; принципів реєстраційної діяльності публічної адміністрації, а також реформування реєстраційної діяльності відповідно до європейських стандартів. Визначено особливості правового регулювання реєстраційної діяльності публічної адміністрації. Окреслено місце реєстраційного провадження у структурі адміністративного процесу. Досліджено зміст і особливості, а також стадії реєстраційного провадження.

 

Друк

Кримінальна відповідальність юридичних осіб: порівня- льно-правове дослідження: монографія

Автор: Redaktor. Posted in Монографічна література

Кримінальна відповідальність юридичних осіб: порівняльно-правове дослідження: монографіяГрищук В. К., Пасєка О. Ф. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: порівняльно-правове дослідження: монографія / В. К. Грищук, О. Ф. Пасєка. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 248 с.

У монографії розглядаються питання кримінальної відповідальності юридичних осіб. Розглянуто підходи вчених щодо правової природи та сутності юридичної особи; проаналізовано становлення кримінальної відповідальності юридичних осіб у деяких зарубіжних державах та нормативне врегулювання такої відповідальності у чинних законодавствах цих держав; проаналізовано аргументи як прихильників, так і опонентів запровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб в Україні.

Друк

Провадження в справах про адміністративні проступки: проблемні питання структури: монографія

Автор: Redaktor. Posted in Монографічна література

Провадження в справах про адміністративні проступки: проблемні питання структури: монографіяГнатюк С. С. Провадження в справах про адміністративні проступки: проблемні питання структури: монографія / С. С. Гнатюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 156 с.

У монографії сформульовано положення, узагальнення та висновки, рекомендації та пропозиції, обґрунтовані на підставі особистих досліджень проблематики, пов’язаної з вирішенням актуальних питань структури провадження у справах про адміністративні проступки, опрацюванням та аналізом відповідного законодавства, науково-правових джерел, емпіричного матеріалу.