Друк

Оцінювання ефективності діяльності бібліотек у соціальних мережах: методика, критерії, досвід

Posted in Статті

Наталія Тарасенко, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Україна, Київ

Оцінювання ефективності діяльності бібліотек у соціальних мережах: методика, критерії, досвід

Обґрунтовано необхідність розроблення системи оцінювання ефективності діяльності бібліотек у соціальних мережах. Висунуто пропозиції щодо критеріїв і методик, доречних для застосування в такій системі, проаналізовано сучасний досвід їх використання. На основі проведеного аналізу визначено, що оцінку ефективності діяльності бібліотеки в соціальних мережах можливо здійснити, використовуючи методи, пропоновані бібліотекознавцями для загального оцінювання роботи бібліотеки. Досить результативним для визначення ефективності мережевого представництва бібліотеки варто визнати також збір і аналіз показників статистичних сервісів інтернет-платформ, які є найбільш інформативними щодо ступеня активності користувачів та задоволення їхніх інформаційних потреб завдяки участі в мережевій комунікації з бібліотекою.

Друк

Використання академічними бібліотеками соціальних мереж як платформи для наукової комунікації (на прикладі представництв Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у Facebook)

Posted in Статті

Олег Натаров, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Україна, Київ

Використання академічними бібліотеками соціальних мереж як платформи для наукової комунікації (на прикладі представництв Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у Facebook)

У статті розглядається питання використання академічними науковими бібліотеками соціальних мереж як платформи наукової комунікації. Відзначається значення соціальних мереж як оптимального засобу для інтерактивної комунікації із цільовою аудиторією наукової бібліотеки в сучасних вітчизняних реаліях. Висвітлюється досвід використання Національною бібліотекою України ім. В. І. Вернадського соціальної мережі Facebook як важливого мережевого каналу для поширення наукової інформації, засобу взаємодії з потенційними споживачами ресурсів і послуг.

Друк

Інформаційно-комунікаційна модель бібліотечного представництва в соціальних медіа

Posted in Статті

Валерія Струнгар, наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Україна, Київ

Інформаційно-комунікаційна модель бібліотечного представництва в соціальних медіа

Запропоновано інформаційно-комунікаційну модель бібліотечного представництва в соціальних медіа, яка представляє структуру елементів та функціональні взаємозв’язки між ними відповідно до мети й завдань бібліотечного представництва в соціальних медіа, зокрема по лінії комунікації: бібліотека – бібліотека, бібліотека – користувач, користувач – користувач за посередництвом бібліотеки. Також з огляду на такі види діяльності, як створення, наповнення та модерація, виокремлено види контенту (бібліотечний, користувацький) і його зміст. Розроблена модель дає змогу простежити взаємозв’язок між цими елементами та їхній взаємовплив, визначити напрями підвищення ефективності використання бібліотекою соціальних медіа.

Друк

Використання агрегаторів новин у практиці підготовки бібліотечних інформаційно-аналітичних продуктів

Posted in Статті

Вікторія Бондаренко, канд. наук із соц. комунікацій, ст. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;

Ольга Пестрецова, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Україна, Київ

Використання агрегаторів новин у практиці підготовки бібліотечних інформаційно-аналітичних продуктів

У статті висвітлено питання актуальності використання сучасних веб-агрегаторів в інформаційно-аналітичній діяльності. Розкрито особливості та специфіку використання агрегаторів новин, окреслено їхні переваги в процесі підготовки бібліотечного інформаційно-аналітичного продукту. Обґрунтовано зручність їх використання на прикладі інформаційно-аналітичного продукту.

Друк

Сучасні аспекти нормативного забезпечення стандартизації у бібліотечній сфері

Posted in Статті

Олена Яковенко, канд. іст. наук, ст. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Україна, Київ

Сучасні аспекти нормативного забезпечення стандартизації у бібліотечній сфері

У статті визначено основні поняття, мету, принципи, ключові напрями стандартизації. Висвітлено окремі аспекти діяльності органів стандартизації: центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації; центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації; національного органу стандартизації; технічних комітетів стандартизації; підприємств, установ, організацій, які здійснюють стандартизацію. Розглянуто нормативне забезпечення стандартизації в незалежній Україні, зокрема Закон України «Про стандартизацію» (2014), інші нормативні документи – ДСТУ, накази центрального органу виконавчої влади у сфері стандартизації, Положення про ТК, Положення про ПК. Визначено, що одним з основних результатів стандартизації є розроблення, впровадження, розповсюдження міжнародних і національних стандартів, зокрема в бібліотечній сфері. Охарактеризовано нові міжнародні стандарти, яким надано статус національних: ДСТУ ISO 2789:2016 (ISO 2789:2013, IDT) Information and documentation – International library statistics. Інформація та документація. Міжнародна бібліотечна статистика, ДСТУ ISO 11620:2016 (ISO 11620:2014, IDT) Information and documentation – Library performance indicators. Інформація та документація. Показники функціонування бібліотек, ДСТУ ISO 16439:2016 (ISO 16439:2014, IDT) Information and documentation – Methods and procedures for assessing the impact of libraries. Інформація та документація. Методи та процедури оцінювання впливу бібліотек.