Друк

Діяльність бібліотек у контексті подолання соціокультурних загроз в освітній та культурній сферах

Автор: redaktor7. Posted in Статті

Олег Кривецький, голов. ред., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Діяльність бібліотек у контексті подолання соціокультурних загроз в освітній та культурній сферах

Розглянуто діяльність бібліотек у боротьбі за інформаційний простір, у контексті подолання соціокультурних загроз в освітній та культурній сферах. Висвітлено соціальний імідж бібліотеки як некомерційного постачальника інформації у боротьбі за духовні цінності. Зроблено акцент на культурно-освітньому потенціалі бібліотеки, запропоновано шляхи підвищення якості діяльності і професійної компетентності бібліотечного персоналу на базі новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Обґрунтовується роль публічної бібліотеки як культурного, соціального та інформаційного, багатофункціонального центру.

Друк

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського в системі інформаційно-аналітичного забезпечення освітянської галузі

Автор: redaktor7. Posted in Статті

Андрій Селецький, канд. іст. наук, ст. наук. співроб., заввідділу, Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського в системі інформаційно-аналітичного забезпечення освітянської галузі

Висвітлено перебіг становлення та проаналізовано особливості здійснення інформаційно-аналітичного супроводу освітянської галузі з досвіду Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського Національної академії педагогічних наук України. Розглянуто здобутки, проблеми та запропоновано деякі шляхи вирішення перспективних завдань бібліотечної інформаційної аналітики. Акцентовано увагу фахівців у галузі науково-інформаційної діяльності бібліотек педагогічного профілю на алгоритмі запровадження інформаційно-аналітичного напряму роботи, що має забезпечувати якісний супровід наук про освіту, розвитку психолого-педагогічної теорії та практики. Зокрема, висвітлено процес визначення пріоритетних напрямів і перспективних завдань аналітичного підрозділу науково-педагогічної бібліотеки, його роль і місце в організаційній структурі закладу, права, відповідальність та взаємовідносини з іншими підрозділами.

Друк

Мобільні застосунки як засіб комунікації в суспільстві знань: освітній аспект

Автор: redaktor7. Posted in Статті

Вікторія Бондаренко, канд. наук із соц. комунікацій, ст. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Мобільні застосунки як засіб комунікації в суспільстві знань: освітній аспект

У статті досліджено вплив індивідуальних мобільних пристроїв на обслуговування освітніми інформаційними ресурсами, окреслено можливості розширення освітніх послуг за їх допомогою. Розглянуто сучасний стан та розвиток мобільних застосунків як одного із сучасних засобів комунікації в суспільстві знань. Проаналізовано особливості та специфіку використання мобільних застосунків як перспективного та дієвого інструмента поширення освітніх інформаційних ресурсів, а також популяризації наукових, освітніх та самоосвітніх процесів у суспільстві.

Друк

Проблема недопущення ксенофобії та дискримінації як складова інформаційної безпеки сучасного інформаційного простору

Автор: redaktor7. Posted in Статті

Ліна Чернявська, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Проблема недопущення ксенофобії та дискримінації як складова інформаційної безпеки сучасного інформаційного простору

Стаття присвячена ролі бібліотек у проблемі формування толерантних установок у суспільстві, спрямованих на недопущення розпалювання ксенофобії, дискримінації, пропаганди міжгрупової ворожнечі. Акцентується увага на тому, що толерантність у діяльності бібліотек є складовою частиною забезпечення інформаційної безпеки сучасного суспільства, спрямована на гармонізацію не лише міжнаціональних і культурних відносин, а й соціально-економічних, міжпоколінних, міжполітичних взаємин. Розкриваються форми і методи бібліотечної роботи в цій сфері.

Друк

Відображення діяльності бібліотек із правового інформування у сучасному бібліотекознавстві

Автор: redaktor7. Posted in Статті

Ольга Пестрецова, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Відображення діяльності бібліотек із правового інформування у сучасному бібліотекознавстві

У статті розглянуто історіографію проблем здійснення бібліотеками правового інформування в умовах розвитку соціальних інформаційних комунікацій як систему праць і досліджень (теоретичне напрацювання та узагальнення практичного досвіду).