Друк

Забезпечення науковою бібліотекою доступу до знань як форма реалізації конституційного права людини і громадянина

Автор: Redaktor. Posted in Статті

Олег Натаров, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Забезпечення науковою бібліотекою доступу до знань як форма реалізації конституційного права людини і громадянина

Стаття присвячена визначенню місця наукової бібліотеки серед основних організаційних форм реалізації конституційного права людини і громадянина на свободу наукової творчості в Україні. Акцентовано увагу на нових можливостях бібліотечних установ в умовах інформаційного суспільства, на перевагах бібліотек у конкурентній боротьбі з аналогічними структурами. На прикладі діяльності НБУВ обґрунтовано провідну роль наукових бібліотек у процесі забезпечення доступу до наукових знань.

Друк

Сучасна бібліотека як мультисервісний заклад

Автор: Redaktor. Posted in Статті

Тетяна Миськевич, аспірант, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Сучасна бібліотека як мультисервісний заклад

У статті розглядається трансформація соціальної місії та інформаційної функції бібліотеки в сучасних умовах, висвітлюється вітчизняний та закордонний досвід розширення бібліотечного обслуговування шляхом впровадження нових послуг та інформаційних продуктів. Розкривається роль і можливості сучасної бібліотеки в запобіганні деструктивним соціальним та інформаційним процесам у суспільстві.

Друк

Особливості процесу соціалізації особистості в умовах інформаційного суспільства

Автор: Redaktor. Posted in Статті

Валентина Медведєва, канд. іст. наук, ст. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Особливості процесу соціалізації особистості в умовах інформаційного суспільства

У статті досліджуються особливості соціалізації людей різних вікових категорій у сучасному інформаційному суспільстві. Обґрунтовується необхідність розробки нових соціальних технологій ефективної соціалізації представників похилого віку.

Друк

Аналіз системи оцінювання діяльності наукових закладів в Україні

Автор: Redaktor. Posted in Статті

Анжеліка Медведєва, аспірант, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Аналіз системи оцінювання діяльності наукових закладів в Україні

У статті розглядаються основні напрями оцінювання наукової діяльності для виявлення перетину дослідницьких інтересів, налагодження контактів та розширення міжнародних наукових комунікацій. Приділяється увага дослідженням, які спрямовані на створення системи науково-аналітичного забезпечення оцінювання дослідницької діяльності та прогнозування розвитку вітчизняної науки.

Друк

Методичні аспекти соціально-комунікативного дослідження фінансових відносин у науковій бібліотеці

Автор: Redaktor. Posted in Статті

Сергій Кулицький, канд. екон. наук, доцент, ст. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Методичні аспекти соціально-комунікативного дослідження фінансових відносин у науковій бібліотеці

У статті обґрунтовується доцільність соціально-комунікативного дослідження фінансових відносин, з урахуванням трансформаційного характеру українського суспільства, структурним підрозділом наукової бібліотеки. Як методичний прийом дослідження використано моделі комунікації за Шенноном, Якобсоном, Лотманом, модель «брамника». Використання моделей комунікації дало можливість на конкретних прикладах відстежити зв’язок між потоками інформації, кодами, контекстом повідомлень і поведінкою економічних агентів на фінансовому ринку України. У статті показано можливості великих наукових бібліотек як суспільних інститутів соціальної пам’яті в соціально-комунікативному дослідженні фінан- сових відносин.