Друк

Мобільні додатки в бібліотечній практиці: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії

Автор: redaktor7. Posted in Статті

Вікторія Бондаренко, канд. наук із соц. комунікацій, наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Мобільні додатки в бібліотечній практиці: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії

У статті проаналізовано види, особливості та специфіку бібліотечних мобільних додатків, окреслено можливості розширення бібліотечних послуг за їхньою допомогою. Досліджено зарубіжний досвід функціонування бібліотечних мобільних додатків, вивчено та проаналізовано їх затребуваність серед користувачів. Розглянуто підходи до адаптації такого виду бібліотечних послуг у вітчизняних реаліях.

Друк

Формування гендерної толерантності – місія сучасної бібліотеки

Автор: redaktor7. Posted in Статті

Ліна Чернявська, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Формування гендерної толерантності – місія сучасної бібліотеки

Стаття присвячена визначенню місця бібліотеки в системі гендерно-орієнтованих інформаційно-комунікаційних процесів в умовах переходу до інформаційного суспільства. Звернається увага на необхідність активної співпраці між бібліотеками, передусім з тими, що є світовими лідерами в акумулюванні та репрезентації документаційно-інформаційних ресурсів з гендерних питань. Обґрунтовано роль бібліотек у зміні сформованих гендерних стереотипів у суспільстві та різноманіття комунікативних практик сучасної бібліотеки в контексті формування гендерної свідомості людини у суспільстві знань.

Друк

Бібліотечна складова у розвитку інформаційного суспільства

Автор: redaktor7. Posted in Статті

Наталія Тарасенко, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Бібліотечна складова у розвитку інформаційного суспільства

Стаття присвячена визначенню місця бібліотеки в системі інформаційно-комунікаційних процесів в умовах переходу до інформаційного суспільства. Акцентується увага на трансформації функцій і ролі сучасної бібліотеки. Відзначається, що нові технологічні умови функціонування бібліотек, визначені розвитком інформатизації, створили засади для перетворення цих наукових установ з пасивного інформаційного посередника на продуктивну систему управління знаннями. Обґрунтовано зміни сформованих стереотипів відносин між бібліотекою й суспільством та різноманіття комунікативних практик сучасної бібліотеки в контексті формування суспільства знань.

Друк

Методология исследования контента библиотечных страниц в социальных медиа

Автор: redaktor7. Posted in Статті

Валерія Струнгар, аспірант, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Методологія дослідження контенту бібліотечних сторінок у соціальних медіа

У статті йдеться про методологію дослідження контенту бібліотечних представництв у соціальних медіа. Основну увагу зосереджено на сутності та процедурі cтатистичних методів, контентного (за типами контенту) методу та методу дискурс-аналізу бібліотечних сторінок у інтерактивному медіа-середовищі. Розглянуто шляхи підвищення ефективності бібліотечного представництва в соціальних медіа.

Друк

Використання комп’ютерних технологій бібліотек в опрацюванні вітчизняних періодичних видань

Автор: redaktor7. Posted in Статті

Ірина Соколова, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Використання комп’ютерних технологій бібліотек в опрацюванні вітчизняних періодичних видань

У статті розглянуто використання електронних технологій та кооперування в організації роботи бібліотек з періодичними виданнями. Окрему увагу приділено розвитку електронних текстових ЗМІ як сегмента українського інформаційного простору, а також використання цього ресурсу в роботі бібліотек.