Друк

Нові обрії інтеграції національного науково-інформаційного простору

Автор: Redaktor. Posted in Від першої особи

Нові обрії інтеграції національного науково-інформаційного простору1.  Зміни, які відбуваються у інформаційному просторі, настійно вимагають пошуку нових дієвих стратегій інформаційно-бібліотечної діяльності. Сьогодні одним з найважливіших напрямів у цій справі виступає розвиток координації, кооперації та інтеграції зусиль не лише між самими бібліотеками, але й з іншими учасниками комунікативних процесів.

Друк

Проблеми адаптації бібліотек до умов цифрової культури

Автор: Redaktor. Posted in Від першої особи

Проблеми адаптації бібліотек до умов цифрової культуриПроблемою проблем розвитку бібліотечної галузі є її адаптація до умов цифрової культури. Процес переходу на електронні технології і носії інформації йде прискореними темпами і недалекий той час, коли цифрова культура стане панівною. Вона визначатиме характер суспільних і міжлюдських відносин, інформаційних обмінів. Звичайно, це викликає необхідність суттєвих змін у діяльності бібліотек як історично сформованих центрів накопичення, збереження і поширення знань, інформації, культурних надбань.

Друк

Інтерв’ю з членом Конституційної комісії О. Л. Копиленком

Автор: Redaktor. Posted in Від першої особи

Олександр Копиленко: …Якщо ми виходимо з того, що Крим був, є та залишається українською територією, а нинішній конфлікт на Донбасі буде розв’язаний, то внесення в нову редакцію Конституції України норми про те, що Крим та Донбас є окупованими частинами території України, я вважаю недоцільним

Друк

Критерії якості наукових досліджень у контексті забезпечення національного інтересу

Автор: Redaktor. Posted in Від першої особи

Критерії якості наукових досліджень у контексті забезпечення національного  інтересуВ. Горовий, заст. гендиректора Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, д-р іст. наук, проф.

У статті розглянуто проблеми пошуку сучасних критеріїв визначення ефективності вітчизняних наукових досліджень з урахуванням інтересів національного розвитку в умовах зростаючих викликів  глобалізації.

Друк

Аудиторський рубікон

Автор: Redaktor. Posted in Від першої особи

Аудиторський рубіконУ 1996 р. була утворена Рахункова палата України як незалежний державний орган зовнішнього фінансового контролю. За цей час авторитет і здобутки інституції визнані на національному та міжнародному рівнях. Але чи вдалося Рахунковій палаті стати легітимним інструментом зовнішньої, незаангажованої та реальної оцінки системи управління публічними фінансами? Що потрібно безпосередньо Рахунковій палаті для посилення її позицій як ефективного інструменту, щоб запобігти корупції у бюджетній сфері та забезпечити прозорість використання коштів платників податків?

Для пошуку відповідей на ці питання редакція звернулася до головного контролера  – директора департаменту з питань оборони та правоохоронної діяльності, члена колегії Рахункової плати, заслуженого юриста, доктора юридичних наук  Невідомого Василя Івановича.