• ДО РІЧНИЦІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
  • Бібліотека в інформаційному суспільстві
  • Фінансування НАН України у 2018 р.
  • До 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Партія «Відродження»

Партія «Відродження»

Напередодні виборчої кампанії, як правило, активізуються різні політичні сили, пропонуючи виборцям  нові проекти. Не  будуть  винятком і  вибори  до місцевих органів влади  в Україні,  які  плануються на жовтень цього року, адже це хороша можливість для перевірки нового проекту.

Одним з таких політичних проектів може бути і партія «Відродження», яка активізувалась  і  зміцнилася  за  рахунок  колишніх  членів  Партії  регіонів,  які залишаються досить впливовими політиками. Докладніше – див. аналітичний огляд А. Потіхи в № 15 «Україна: події, факти, коментарі» (с. 35-40) http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2015/ukr15.pdf

Гірничо-металургійний комплекс

Гірничо-металургійний  комплекс

Гірничо-металургійний  комплекс (ГМК) у цілому  й  чорна  металургія, зокрема, є провідними секторами української економіки. Утім, у  2014–2015  рр.  потужного  удару  по  вітчизняному  ГМК  завдали військово-політичний та економічний конфлікт із Росією та війна на Донбасі. Ґрунтовний науковий аналіз особливостей розвитку вітчизняного ГМК у складних умовах сьогодення – у статті С. Кулицього в № 14 (початок, с. 37–49) та № 15 (закінчення, с. 41–62) «Україна: події, факти, коментарі» http://www.nbuviap.gov.ua/images%5Cukraine%5C2015%5Cukr14.pdf http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2015/ukr15.pdf

Україна і Друга світова війна

Україна і Друга світова війна

Друга світова війна, яка входить до конструкції національної ідентичності українства як на суспільному так і на індивідуальному рівнях, є однією із знакових у розвитку української нації подій.

Розкриттю особливостей представлення проблематики Другої світової війни в соціокультурному дискурсі вітчизняних національних бібліотек в ув’язанні із сучасними науковими підходами до осмислення участі в ній України присвячено статтю Т. Гранчак в № 15 «Україна: події, факти, коментарі» (с. 68–83)  http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2015/ukr15.pdf

Зміни до Конституції

Зміни до Конституції

Конституційний Суд України приступив до розгляду законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади), поданий Президентом України як невідкладний, з метою надання висновку щодо відповідності його вимогам ст. 157 і 158 Конституції України.

Згідно з проектом закону Верховна Рада України постановляє внести до Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст. 141) зміни до таких статей Основного закону – 118, 119, 132, 133, 140–144.

Більш детально про пропоновані зміни, а також про те, як саме вони пов’язані з Мінськими угодами, дізнавайтесь зі статті В. Пальчук в № 54 Резонансу (с. 3–18)  http://nbuviap.gov.ua/images/rezonans/2015/rez54.pdf

Наукова діяльність

Наукова діяльністьЗавершено трирічний цикл наукових досліджень, проведених об’єднаним науковим колективом служби інформаційно-аналітичного забезпечення  органів державної влади.

Протягом трьох років науковці служби інформаційно-аналітичного забезпечення  органів державної влади (СІАЗ) займались вивченням інформаційних процесів на постіндустріальному етапі суспільних перетворень. Були проведені дослідження  закономірностей розвитку інформаційного суспільства, висловлені пропозиції  підвищення ефективності використання інформаційних ресурсів як важливої умови суспільного прогресу, вдосконалення загальносуспільного механізму інформаційних обмінів.