• ДО РІЧНИЦІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
  • Процес входження України і РФ в інформаційне суспільство як джерело міждержавних суперечностей
  • Проблеми підготовки наукових кадрів
  • Результати фундаментальних досліджень

Реформування вітчизняної пенсійної системи

Реформування вітчизняної пенсійної системи

Пенсійне забезпечення займає важливе місце в соціально-економічному розвитку держави та слугує індикатором рівня життя і добробуту  населення. В Україні система обов’язкового пенсійного страхування є багатофункціональним організмом, який працює під керівництвом Пенсійного фонду України – інституції, що є складовою частиною бюджетно-фінансової системи. Оскільки діюча вітчизняна солідарна система пенсійного страхування стала малоефективною та соціально несправедливою, 14 вересня 2016 року КМУ  схвалив Стратегію модернізації та розвитку ПФУ на період до 2020 року, де визначено основні напрямки та завдання реформування пенсійної системи. Залишається сподіватися, що її не спіткатиме доля більшості попередніх реформ. Докладніше про нормативно-законодавчі акти; вимоги МВФ щодо проведення пенсійної реформи; основу реформи; джерела пенсійного забезпечення; зарубіжний досвід реформування пенсійної системи; коментарі експертів з цього приводу у статті Т.Миськевич «Громадська думка про правотворення», №3(128).

Результати фундаментальних досліджень

Результати фундаментальних досліджень

Незважаючи на вкрай скрутне становище, в якому українська наука перебуває останнім часом, вчені НАН України продовжують плідно працювати, свідченням чого є вагомі результати фундаментальних досліджень, отримані науковцями у минулому році. Докладніше читайте у випуску інформаційно-аналітичного бюлетеня «Шляхи розвитку української науки» № 1 (с. 34–37).

Проблеми підготовки наукових кадрів

Проблеми підготовки наукових кадрів

Формування інноваційної економіки потребує удосконалення системи підготовки кадрів вищої кваліфікації. Водночас, на противагу світовим тенденціям залучення та мотивації молодих науковців, Україна втрачає талановитих учених, а проблема якісної підготовки фахівців набуває все більшої гостроти. Про врегулювання проблемних питань у сфері підготовки кадрів для наукової і науково-технічної сфери читайте у випуску інформаційно-аналітичного бюлетеня «Шляхи розвитку української науки» № 1 (с. 41–44).

Черговий виток у процесі вирішення мовного питання

Черговий виток у процесі вирішення мовного питання

За роки новітньої історії України навколо мовного питання було зламано чимало списів, написано безліч наукових і публіцистичних праць, зароблено чимало політичних капіталів, але остаточної крапки досі не поставлено.

Детальніше про спроби врегулювання мовного питання читайте в аналітичному огляді А. Потіхи „Чергова спроба зміни мовного законодавства” в № 11 „Резонансу” (с. 4 - 10).

Україна: еволюція геополітичних настроїв

Україна: еволюція геополітичних настроїв

Глобальні та регіональні соціально-економічні трансформації, зіткнення геополітичних концепцій, демографічні, міграційні та інші процеси зумовлюють серйозні зрушення у міжнародних відносинах. На тлі зазначених загальних тенденцій цілком очікуваними є і еволюція відносин України зі світом, своїми сусідами та союзниками.

Детальніше про місце України в сучасній геополітиці дізнавайтеся з аналітичного огляду М. Закірова «Україна у мінливому світі Європи» в № 10 «Резонансу» (с. 3 – 8).