• ДО РІЧНИЦІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
  • Електронні петиції в Україні: досягнення і проблеми дворічного досвіду
  • Ринок електромобілів в Україні: становлення та перспективи
  • ХVII Мiжнародний фiнансовий форум

Високі технології та інноваційна діяльність у контексті реалізації Угоди про асоціацію з ЄС

Високі технології та інноваційна діяльність у контексті реалізації Угоди про асоціацію з ЄС

Угода про асоціацію між Україною та ЄС може сприяти збільшенню обсягів експорту та імпорту послуг «дослідження та розробки», наукових та технічних послуг. Науковці з Інституту економіки та прогнозування НАН України відзначають, що експорт послуг у сфері досліджень і розробок перевищує імпорт. Це свідчить, з одного боку, про певний власний науково-технічний потенціал, з іншого – про невеликий попит на науково-технічні послуги на внутрішньому ринку України. Про можливості та перешкоди, пов’язані з експортом та імпортом послуг із досліджень і розробок та продукції високотехнологічних секторів України читайте у випуску інформаційно-аналітичного бюлетеня «Шляхи розвитку української науки» № 4 (с. 152–155).

Cхвалено план роботи РМВ НАН України

Cхвалено план роботи РМВ НАН України

Учасники Загальних зборів Ради молодих вчених НАН України схвалили план її роботи на 2017 р. Зокрема, планом передбачено продовження практики проведення наукових і науково-популяризаційних заходів за участі представників академічної наукової молоді, налагодження співпраці з науковою молоддю органів виконавчої влади, національних галузевих академій наук України та вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями Європи та світу, подальшу участь у впровадженні Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Докладніше про підсумки минулорічної роботи Ради та плани її діяльності на наступний період читайте у випуску інформаційно-аналітичного бюлетеня «Шляхи розвитку української науки» № 4 (с. 51–58).

Вітчизняна енергетика: основні тенденції

Вітчизняна енергетика: основні тенденції

Країна продовжує жити в складних умовах трансформації енергетичного ринку, пов'язаного з припиненням торгівлі з ОРДЛО. 11 травня Кабінет Міністрів втретє продовжив режим дії тимчасових надзвичайних заходів на ринку електроенергії ще на один місяць.

Детальніше, про основні тенденції у вітчизняній енергетичній сфері читайте в аналітичному огляді О. Рябоконя «Украинская энергетика в условиях черезвычайного положения: летние тенденции» в № 10 «Україна: події, факти, коментарі» (с. 54 - 63).

Російсько-українське економічне протистояння

Російсько-українське економічне протистояння

Гібридна війна Росії проти України, активна фаза якої розпочалася в лютому 2014 р., нині вочевидь уже перейшла до свого наступного етапу. При цьому головна мета російської гібридної агресії проти нашої держави не змінилася.

Детальніше, про економічний аспект гібридної війни читайте в аналітичному огляді С. Кулицького «Гібридна війна Росії проти України: економічний вимір 2017 р.» в № 10 «Україна: події, факти, коментарі» (с. 43 - 54).

Проект «Новий шовковий шлях» у глобальному вимірі

Логіка розвитку цивілізації свідчить, про те, що незважаючи на протести антиглобалістів та інерцію традиційної системи взаємовідносин, процеси глобалізації в сучасному світі набувають незворотного характеру.

Детальніше про сучасні особливості міжнародної кооперації читайте в аналітичному огляді Р. Жангожі «Проект «Новый шелковый путь» как фактор диверсификации транснациональных торгово-экономических отношений» в № 10 «Україна: події, факти, коментарі» (с. 38 - 42).