• ДО РІЧНИЦІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
  • Новації у сфері податкового законодавства України: тактичні кроки чи стратегічні завдання?
  • Урочисте відзначення 100-річчя НАН України
  • Матеріали міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація»

Кримінальний процес

Кримінальний процес

Закон №725-VII «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо заочного кримінального провадження)» неоднозначно сприйнятий як громадськістю, так і експертним середовищем.  Головною метою прийнятого закону є  недопущення випадків, коли особа яка вчинила злочин на території України та переховується поза межами нашої держави, стала б фактично недосяжною для застосування по відношенню до неї норм вітчизняного кримінального кодексу. В той же час проблемою є дотримання принципу незвужування процесуальних прав підозрюваного чи обвинувачуваного, оскільки пункт 3 ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод передбачає, що кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має, як мінімум, такі права: бути негайно і докладно сповіщений зрозумілою для нього мовою про характер обвинувачення; мати достатній час для підготовки свого захисту; захищати себе особисто, або через обраного чи призначеного захисника; допитувати свідків обвинувачення та мати право на виклик та допит свідків захисту. C. Полтавець, Громадська думка №20 (78)

Агропромисловий сектор

Агропромисловий сектор

Особисті селянські господарства є структурним елементом агропромислового комплексу України і виробляють 46 % валової продукції сільського господарства (за результатами 2013 р.). Отже, особисті селянські господарства мають поступово змінювати статус фізичних осіб і реєструватися як юридичні особи. Держава не може залишатись осторонь цієї багатомільйонної категорії виробників і має забезпечити підняття їхнього правового, податкового, соціального статусу на рівень, не нижчий за інші категорії сільськогосподарських товаровиробників. Мінагропрод підготувало зміни до Закону «Про фермерські господарства», якими легалізує невеликі фермерські господарства сімейного типу. Після реєстрації сімейні фермери отримують право продавати свою продукцію і на продовольчих ринках, і великим агрохолдингам. Це особливо важливо з огляду підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Адже для того, щоб українська агрокомпанія мала право постачати свою продукцію на ринки Євросоюзу, поставка сировини (а нині практично всю сировину великі агрохолдинги закуповують у селянських господарствах) повинна бути сертифікована і перебувати в правовому полі. І. Беззуб, Громадська думка №20 (78)

Закони 16 вересня

Закони 16 вересня

Порушення правил розробки законів призводить до появи декларативних (недіючих) законів. Правознавці вже назвали Закон України «Про недопущення переслідування та покарання осіб – учасників подій на території Донецької та Луганської областей» від 16.09.2014 № 5082 псевдоправовим і дорікають виконавцям  на волюнтаристській підхід до його розробки.

Про думки юристів з цього приводу читайте в матеріалі О. Бусол, Громадська думка № 20 (78).

Всеукраїнське об'єднання «Свобода»

sv

29 жовтня мають відбутися позачергові вибори до Верховної Ради України. Думки експертів і оглядачів стосовно того, чи потрапить до нового парламенту Всеукраїнське об'єднання «Свобода», дізнавайтесь з аналітичного огляду А. Потіхи в № 78 «Резонансу».

Міланські переговори П. Порошенка і В. Путіна

m

Впродовж 16-17 жовтня в Італії тривав 10-й самміт форуму «Азія-Європа» (ASEM),  для участі в якому були запрошені президенти України П. Порошенко та Росії В. Путін. Детальніше про результати міланських переговорів президентів України і РФ читайте в аналітичній статті Н. Тарасенко в № 78 «Резонансу».