• ДО РІЧНИЦІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
  • Новації у сфері податкового законодавства України: тактичні кроки чи стратегічні завдання?
  • Урочисте відзначення 100-річчя НАН України
  • Матеріали міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація»

Інтелектуальна власність

Інтелектуальна власність

За словами фахівців, сьогодні ми є свідками кардинальних змін у сприйнятті ролі інтелектуальної власності у світовій економіці. Якщо раніше інтелектуальна складова вартості товару становила від 0,5 % до 5 %, то нині – уже 95 %. Лише правильне управління цією сферою дає можливість державі гідно конкурувати на світовій арені. Впровадження Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності сприятиме подальшому розвитку та функціонуванню національної системи інтелектуальної власності на якісно новому рівні та призведе до розвитку економіки України на базі інноваційної моделі, збереження та розвитку інтелектуального потенціалу нації, інтеграції України до світового співтовариства як його повноправного члена, покращення міжнародного іміджу України та її інвестиційної привабливості. Про проблеми та перспективи розвитку інтелектуальної власності в Україні читайте в матеріалі І. Беззуб, «Національна стратегія розвитку сфери інтелектуальної власності: оцінки експертів», Громадська думка» № 23 (81).

Новий склад уряду

Новий склад уряду

Вже тиждень Україна живе з новим Кабінетом Міністрів, склад якого Верховна Рада затвердила 2 грудня. Новацією цього разу стало запрошення до роботи на посадах очільників ряду міністерств фахівців-іноземців. Чого чекати від нового Кабміну? Які виклики стоять перед міністрами-урядовцями? Експертний погляд на новий український уряд узагальнювала в аналітичному огляді Н. Тарасенко – читайте в № 92 «Резонансу».

Cоглашение о партнерстве

Cоглашение о партнерстве

Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского и Национальная парламентская библиотека Грузии  в последнюю декаду ноября 2014 года заключили Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое предусматривает  использование потенциала национальных библиотек в интересах развития библиотечного дела, науки, культуры и образования, осуществление информатизации, развитие информационного пространства Грузии и Украины.

Шляхи розвитку української науки (випуск 8)

Готується до випуску черговий 8 випуск інформаційно-аналітичного бюлетеня «Шляхи розвитку української науки», у якому ви дізнаєтеся про нові можливості для українських вчених щодо участі у міждисциплінарних конкурсах програми ЄС «Горизонт-2020», міжнародне співробітництво НАН України в рамках програми НАТО «Наука заради миру і безпеки», про інформаційно-аналітичну систему «Бібліометрика української науки» та багато іншого.

Промисловість

Промисловість

У аналітичному огляді О. Рябоконя (Резонанс № 91) розглядається стан і функціонування металургійної промисловості України в 2014 році, аналізуються вплив воєнних дій на сході України і тенденцій на світових ринках, які спричинили падіння виробництва в металургійній галузі та висвітлюються експертні думки щодо перспектив відновлення обсягу виробництва і експорту.