• ДО РІЧНИЦІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
  • Новації у сфері податкового законодавства України: тактичні кроки чи стратегічні завдання?
  • Урочисте відзначення 100-річчя НАН України
  • Матеріали міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація»

«Турецький потік»

«Турецький потік»

Після скандальної, зі звинуваченнями Європейського Союзу (ЄС), відмови керівництва Росії від реалізації проекту магістрального газопроводу «Південний потік» на початку грудня 2014 р. російська сторона публічно висунула ідею реалізації іншого аналогічного проекту, що отримав назву «Турецький потік». Докладно про питання, зокрема про співвідношення в ньому економічної та політичної складової, можливості та проблеми реалізації читайте в статті С. П. Кулицького в № 4 «Україна: події, факти, коментарі» (Початок. Завершення в наступному номері).

Реабілітація учасників АТО

Реабілітація учасників АТО

В умовах постійних військових дій на Сході України  одним з найбільш значущих питань, якому приділяється значна увага в засобах масової інформації та яке виноситься на порядок денний засідань урядових комітетів і громадських організацій стає необхідність розв’язання проблем реабілітації учасників АТО. Багатогранність завдань медичної реабілітації постраждалих в АТО потребує ефективного функціонування цієї системи як самостійного напряму клінічної та соціальної медицини. Докладніше про соціально-психологічну та медичну реабілітацію учасників АТО читайте в аналітичному огляді А. Потіхи в № 4 «Україна: події, факти, коментарі».

Боротьба з онкологічними захворюваннями

Боротьба з онкологічними захворюваннями

В Україні сьогодні однією з найбільш важливих медико-біологічних і соціально-економічних проблем є злоякісні новоутворення. За останні роки державою вжито деякі заходи по боротьбі з раком. Зокрема, законом України затверджена «Загальнодержавна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року». Однак обмежене фінансування охорони здоров'я продовжує стримувати діагностичні та лікувальні можливості онкологічної служби. Про ці та інші аспекти боротьби з онкологічними захворюваннями в Україні, в матеріалі Л. Присяжної  «Государственные программы по онкологии. Взгляд на проблему» ,  «Громадська думка» № 2 (84).

Статус громадянина

Статус громадянина

З розвитком останніх подій воєнного конфлікту на Сході України дедалі більше уваги приділяється аналізу правових підстав можливої реалізації втрати (позбавлення) громадянства України чи тимчасового його припинення – як реакція держави на завдання значної шкоди національній безпеці країни. У статті В. Пальчук  з цього приводу (див. № 4 «Україна: події, факти, коментарі») акцентується увага на сучасних підставах набуття громадянства України відповідно до Закону України «Про громадянство України», аналізуються основні проблеми, що виникають у міжнародному приватному праві та потребують свого вирішення щодо біпатридів, звертається увага на необхідність самої особи визначитись із власною самоідентифікацією у вирішенні правових питань біпатридів, висвітлюються сучасні погляди правників на перегляд принципу неможливості позбавлення громадянина України громадянства (оскільки відповідно до сучасного законодавства вихід із громадянства України відбувається за ініціативою особи, а припинення громадянства внаслідок його втрати потребує значних зусиль відповідних державних органів щоб розпочати цей процес у разі, коли особа самостійно та свідомо розірвала зв’язок з країною), окреслюються законодавчі ініціативи, які передбачають запровадження процедури тимчасового припинення громадянства України.

Інформаційно-психологічний вплив соцмереж

Інформаційно-психологічний вплив соцмереж

Психологи Міссурійського університету, США, відзначають, що заздрісним людям краще не заводити собі профілі в соціальній мережі Facebook щоб уникнути депресії. Детальніше про це та інші дослідження читайте у випуску «Соціальні мережі як чинник інформаційної безпеки» № 3.