• ДО РІЧНИЦІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
  • Новації у сфері податкового законодавства України: тактичні кроки чи стратегічні завдання?
  • Урочисте відзначення 100-річчя НАН України
  • Матеріали міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація»

Дистанційне зондування Землі

Дистанційне зондування Землі

Сучасні тенденції розвитку світової спільноти і розширення глобального інформаційного простору висувають на перший план завдання раціонального управління природними ресурсами. У цьому аспекті дедалі більшого економічного значення набувають методи дистанційного зондування, які стають потужним засобом як локальних досліджень окремих компонентів Землі, так і глобального вивчення планети в цілому. Докладніше про розвиток цього наукового напряму в Україні та практичне застосування окремих розробок у новому випуску інформаційно-аналітичного бюлетеня «Шляхи розвитку української науки» № 1.

Нанотехнології та наноматеріали

Нанотехнології та наноматеріали

Наприкінці 2014 р. завершилася п’ятирічна Державна цільова науково-технічна програма «Нанотехнології та наноматеріали». Під час роботи з виконання завдань програми науковці НАН України у своїх дослідженнях довели, що нанотехнології та наноматеріали можуть застосовуватися в різних галузях – медицині, інформатиці, енергетиці, промисловості – і запропонували численні рішення з використання своїх розробок. Докладніше про найбільш значущі нанотехнологічні розробки українських науковців у новому випуску інформаційно-аналітичного бюлетеня «Шляхи розвитку української науки» № 1.

Шляхи врегулювання

Шляхи врегулювання

Загострення ситуації на Донбасі, яке спостерігається від середини січня, спонукає Україну та світове співтовариство до більш активного пошуку шляхів припинення протистояння, а експертів – до прогнозування сценаріїв розвитку ситуації. Компетентно про політичні та військові можливості в оцінках експертів – аналітика від Н. Тарасенко в № 3 «Україна: події, факти, коментарі».

Права людини

Права людини

Права людини є пріоритетом для будь-якої демократичної держави світу. Сьогодні, коли наша країна долає бар’єри щодо членства в Європейському союзі, а частина території України окупована і на Сході військовий конфлікт, проблема захисту прав людини та громадянина в Україні стала вкрай гостро. З метою вдосконалення правових та організаційних засад у сфері прав людини, створення дієвого механізму всебічного забезпечення в Україні прав і свобод людини і громадянина Президент України П. Порошенко доручив розробити проект Національної стратегії у сфері прав людини. Про процес обговорення Національної стратегії у суспільстві читайте у матеріалі І. Беззуб, «Національна стратегія у сфері прав людини в Україні: оцінки експертів», «Громадська думка» № 2 (84).

Національний центр наукових досліджень Франції

Національний центр наукових досліджень Франції

10 лютого виходить черговий випуск інформаційно-аналітичного бюлетеня «Шляхи розвитку української науки», у якому ви дізнаєтеся про нові результати фундаментальних та прикладних досліджень учених НАН України, про нові можливості у співробітництві МОН України, НАН України, Фонду фундаментальних досліджень та українських науково-дослідних установ з Національним центром наукових досліджень Франції (CNRS), про впровадження системи надання цифрових ідентифікаторів об’єктів (The Digital Object Identifier) та багато іншого.