• ДО РІЧНИЦІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
  • Бібліотека в інформаційному суспільстві
  • Спеціалізований суд із розгляду справ у сфері інтелектуальної власності
  • Сучасна юридична освіта як вимога часу

Економіка

Економіка

У 2014 році вітчизняна економіка функціонувала за надзвичайно складних і вельми специфічних умов, аналогів яких не було з часів закінчення Другої світової війни. Про економічні підсумки року, що минає, йдеться у аналітичному матеріалі С. Кулицького, опублікованому у № 97 "Резонансу".

Виконавча влада

Виконавча влада

11 грудня Верховна Рада прийняла Програму дій нового уряду, у якій передбачено короткотермінові дії для реформування країни на 2015–2016 рр. Про те, як затверджений парламентом урядовий документ був сприйнятий серед політиків та в експертних колах, читайте в аналітичному огляді О. Симоненко ("Резонанс"№ 97).

Мінінформ

Мінінформ

Серед перших резонансних ініціатив Кабінету Міністрів підвищений інтерес громадськості викликало створення Міністерства інформполітики та призначення його очільником Ю. Стеця. Більш детально про завдання нової структури та застереження з цього приводу читайте в статті І. Рудя в № 96 "Резонансу".

Вільний доступ до інформації

Вільний доступ до інформації

Провідні бібліотеки України активно використовують можливості мережевих технологій з метою вдосконалення форм інформаційно-бібліотечного обслуговування користувачів, надання доступу до своїх фондів і різноманітних інтернет-ресурсів. Бібліотеки, інтегруючись у мережеве середовище, використовуючи його інструментарій для надання сучасних послуг користувачам і водночас еволюціонуючи в інформаційні центри, інфополіси, урізноманітнюючи та збагачуючи форми й методи реалізації своєї інформаційної функції, відіграють важливу роль у забезпеченні права людини на вільний доступ до інформації, без чого неможливо вести мову про громадянське суспільство. Докладніше про проблему забезпечення вільного доступу до інформації в контексті розвитку мережевих технологій і у новому випуску інформаційно-аналітичного бюлетеня «Шляхи розвитку української науки» № 8.

Гірничо-металургійний комплекс України

Гірничо-металургійний комплекс України

Гірничо-металургійний комплекс України (ГМК) є стратегічним національним ресурсом і складною науково-технічною та організаційною системою, що представлена численними підгалузями, починаючи з гірничодобувної промисловості й закінчуючи підприємствами з виробництва металовиробів. Однак в останні три десятиліття технологічна база ГМК практично не змінювалася, що зумовило зменшення потреби галузі в інноваціях і нових науково-технологічних розробках, не сприяло економічному й соціальному розвитку країни та посилило загрози для її національної безпеки. Докладніше про перспективний розвиток гірничо-металургійного комплексу України у новому випуску інформаційно-аналітичного бюлетеня «Шляхи розвитку української науки» № 8.