• ДО РІЧНИЦІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
  • Процес входження України і РФ в інформаційне суспільство як джерело міждержавних суперечностей
  • Проблеми підготовки наукових кадрів
  • Результати фундаментальних досліджень

Інформаційні війни

Інформаційні війни

Набуває популярності ініціатива українських користувачів Facebook спрямована на пошук і викриття російських ботів, у відповідь на блокування проукраїнських активістів. Про інформаційні війни в соціальних мережах, поширення неправдивої інформації в проросійських групах з метою провокування суспільної напруги читайте у інформаційно-аналітичному бюлетені «Соціальні мережі як чинник інформаційної безпеки» № 19".

«Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору»

«Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору»

Продовжив роботу щорічний науковий форум Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського — міжнародна наукова конференція «Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору». 22 жовтня відбулися секційні засідання. Наукові співробітники інформаційно-аналітичних підрозділів НБУВ, а саме служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади, Національної юридичної бібліотеки та фонду Президентів України,  взяли  участь у обговоренні проблеми «Інформаційно-аналітична діяльність як чинник організації сучасного національного інформаційного простору».

Бібліотечні стратегії

k

Розпочав роботу щорічний науковий форум Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського — міжнародна наукова конференція «Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору». Організаторами  конференції виступили :

• Інформаційно-бібліотечна рада НАН України;
• Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;
• Асоціація бібліотек України;
• Рада директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів Міжнародної асоціації академій наук.

Кримінальний процес

Кримінальний процес

Закон №725-VII «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо заочного кримінального провадження)» неоднозначно сприйнятий як громадськістю, так і експертним середовищем.  Головною метою прийнятого закону є  недопущення випадків, коли особа яка вчинила злочин на території України та переховується поза межами нашої держави, стала б фактично недосяжною для застосування по відношенню до неї норм вітчизняного кримінального кодексу. В той же час проблемою є дотримання принципу незвужування процесуальних прав підозрюваного чи обвинувачуваного, оскільки пункт 3 ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод передбачає, що кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має, як мінімум, такі права: бути негайно і докладно сповіщений зрозумілою для нього мовою про характер обвинувачення; мати достатній час для підготовки свого захисту; захищати себе особисто, або через обраного чи призначеного захисника; допитувати свідків обвинувачення та мати право на виклик та допит свідків захисту. C. Полтавець, Громадська думка №20 (78)

Агропромисловий сектор

Агропромисловий сектор

Особисті селянські господарства є структурним елементом агропромислового комплексу України і виробляють 46 % валової продукції сільського господарства (за результатами 2013 р.). Отже, особисті селянські господарства мають поступово змінювати статус фізичних осіб і реєструватися як юридичні особи. Держава не може залишатись осторонь цієї багатомільйонної категорії виробників і має забезпечити підняття їхнього правового, податкового, соціального статусу на рівень, не нижчий за інші категорії сільськогосподарських товаровиробників. Мінагропрод підготувало зміни до Закону «Про фермерські господарства», якими легалізує невеликі фермерські господарства сімейного типу. Після реєстрації сімейні фермери отримують право продавати свою продукцію і на продовольчих ринках, і великим агрохолдингам. Це особливо важливо з огляду підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Адже для того, щоб українська агрокомпанія мала право постачати свою продукцію на ринки Євросоюзу, поставка сировини (а нині практично всю сировину великі агрохолдинги закуповують у селянських господарствах) повинна бути сертифікована і перебувати в правовому полі. І. Беззуб, Громадська думка №20 (78)