• ДО РІЧНИЦІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
  • Процес входження України і РФ в інформаційне суспільство як джерело міждержавних суперечностей
  • Проблеми підготовки наукових кадрів
  • Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії

Cоглашение о партнерстве

Cоглашение о партнерстве

Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского и Национальная парламентская библиотека Грузии  в последнюю декаду ноября 2014 года заключили Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое предусматривает  использование потенциала национальных библиотек в интересах развития библиотечного дела, науки, культуры и образования, осуществление информатизации, развитие информационного пространства Грузии и Украины.

Шляхи розвитку української науки (випуск 8)

Готується до випуску черговий 8 випуск інформаційно-аналітичного бюлетеня «Шляхи розвитку української науки», у якому ви дізнаєтеся про нові можливості для українських вчених щодо участі у міждисциплінарних конкурсах програми ЄС «Горизонт-2020», міжнародне співробітництво НАН України в рамках програми НАТО «Наука заради миру і безпеки», про інформаційно-аналітичну систему «Бібліометрика української науки» та багато іншого.

Промисловість

Промисловість

У аналітичному огляді О. Рябоконя (Резонанс № 91) розглядається стан і функціонування металургійної промисловості України в 2014 році, аналізуються вплив воєнних дій на сході України і тенденцій на світових ринках, які спричинили падіння виробництва в металургійній галузі та висвітлюються експертні думки щодо перспектив відновлення обсягу виробництва і експорту.

Металургія

Металургія

Металлургическая отрасль Украины в результате политических и экономических событий этого года, а также военных действий на востоке страны переживает рецессию и ощутимое падение в производстве и экспорте продукции. Более детально о современном состоянии и дальнейших перспективах развития отечественной металлургии читайте в аналитической статье А. Рябоконя в № 91.

Сільське господарство

Сільське господарство

В сьогоднішніх умовах військового протистояння й економічної кризи сільське господарство на тлі проблем в інших галузях демонструє позитивну тенденцію. Як зазначив Прем’єр-міністр України А. Яценюк, протягом останніх декількох місяців агропромисловість стала єдиною галуззю економіки в Україні, яка збільшила виробництво і експорт. Детальніше про ситуацію в аграрному секторі, секрети успіху та перспективи вітчизняних аграріїв читайте в аналітичній статті А. Потіхи в № 90 «Резонансу».