bibliometrics

Бібліометрика української науки


Топ 20 установ за кількістю бібліометричних портретів учених


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua