bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Бібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких у системі Scopus ≥ 20
30
40
(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Установа Відомство Кіль-
кість
вчених
1 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
5
2 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
5
3 Інститут ядерних досліджень
НАН
4
4 Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
3
5 Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка
НАМН
2
6 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
2
7 Інститут фізики
НАН
2
8 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
2
9 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
МОН
2
10 Головна астрономічна обсерваторія
НАН
1
11 Державний фонд фундаментальних досліджень
інші
1
12 Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка
НАН
1
13 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН
1
14 Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
НАН
1
15 Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
НАН
1
16 Інститут органічної хімії
НАН
1
17 Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова
НАН
1
18 Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
НАН
1
19 Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН
1
20 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН
1
21 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
МОН
1
22 Сумський державний університет
МОН
1
23 Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
МОН
1
24 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
1


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua