bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


РБібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких у системі Scopus ≥ 20
30
40
(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Установа Відомство Кількість
вчених
1 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
5
2 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
4
3 Інститут ядерних досліджень
НАН
4
4 Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
3
5 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
2
6 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
МОН
2
7 Головна астрономічна обсерваторія
НАН
1
8 Державний фонд фундаментальних досліджень
інші
1
9 Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка
НАН
1
10 Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
НАН
1
11 Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка
НАМН
1
12 Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
НАН
1
13 Інститут фізики
НАН
1
14 Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
НАН
1
15 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
1
16 Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН
1
17 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН
1
18 Сумський державний університет
МОН
1
19 Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
МОН
1


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua