bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Бібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких у системі Scopus ≥
20
30 40
(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Установа Відомство Кіль-
кість
вчених
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
12
2 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
10
3 Інститут фізики
НАН
8
4 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
7
5 Інститут ядерних досліджень
НАН
5
6 Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
МОН
5
7 Інститут фізики конденсованих систем
НАН
4
8 Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
4
9 Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна
НАН
4
10 Інститут колоїдної хімії та хімії води ім.А.В.Думанського
НАН
3
11 Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
НАН
3
12 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
3
13 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН
3
14 Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова
МОН
3
15 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
МОН
3
16 Головна астрономічна обсерваторія
НАН
2
17 Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка
НАН
2
18 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН
2
19 Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
НАН
2
20 Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка
НАМН
2
21 Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського
НАН
2
22 Інститут органічної хімії
НАН
2
23 Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
НАН
2
24 Національний науковий центр радіаційної медицини
НАМН
2
25 Сумський державний університет
МОН
2
26 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
2
27 Державний фонд фундаментальних досліджень
інші
1
28 Дніпропетровська медична академія
МОЗ
1
29 Донецький фізико-технічний інститут ім.О.О.Галкіна
НАН
1
30 Інститут біології клітини
НАН
1
31 Інститут магнетизму
НАН і МОН
1
32 Інститут математики
НАН
1
33 Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля
НАН
1
34 Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова
НАН
1
35 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ
1
36 Львівський національний університет імені Івана Франка
МОН
1
37 Науково-виробниче підприємство «Карат»
інші
1
38 Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
МОН
1
39 Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН
1
40 Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова
МОН
1
41 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
МОН
1
42 Національний університет «Львівська політехніка»
МОН
1
43 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
МОН
1
44 Радіоастрономічний інститут
НАН
1
45 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
МОН
1
46 Ужгородський національний університет
МОН
1
47 Український державний хіміко-технологічний університет
МОН
1
48 Херсонський державний університет
МОН
1


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua