bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Бібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких у системі Scopus ≥
20
30 40
(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Установа Відомство Кіль-
кість
вчених
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
13
2 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
10
3 Інститут фізики
НАН
8
4 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
7
5 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
5
6 Інститут ядерних досліджень
НАН
5
7 Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
МОН
5
8 Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
НАН
4
9 Інститут фізики конденсованих систем
НАН
4
10 Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
4
11 Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна
НАН
4
12 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН
3
13 Інститут колоїдної хімії та хімії води ім.А.В.Думанського
НАН
3
14 Інститут хімії високомолекулярних сполук
НАН
3
15 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН
3
16 Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова
МОН
3
17 Сумський державний університет
МОН
3
18 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
МОН
3
19 Головна астрономічна обсерваторія
НАН
2
20 Донецький фізико-технічний інститут ім.О.О.Галкіна
НАН
2
21 Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка
НАН
2
22 Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
НАН
2
23 Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка
НАМН
2
24 Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського
НАН
2
25 Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля
НАН
2
26 Інститут органічної хімії
НАН
2
27 Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
НАН
2
28 Національний науковий центр радіаційної медицини
НАМН
2
29 Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН
2
30 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
2
31 Державний фонд фундаментальних досліджень
інші
1
32 Дніпропетровська медична академія
МОЗ
1
33 Інститут біології клітини
НАН
1
34 Інститут магнетизму
НАН і МОН
1
35 Інститут математики
НАН
1
36 Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова
НАН
1
37 Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова
НАН
1
38 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ
1
39 Львівський національний університет імені Івана Франка
МОН
1
40 Науково-виробниче підприємство «Карат»
інші
1
41 Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
МОН
1
42 Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова
МОН
1
43 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
МОН
1
44 Національний університет «Львівська політехніка»
МОН
1
45 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
МОН
1
46 Радіоастрономічний інститут
НАН
1
47 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
МОН
1
48 Ужгородський національний університет
МОН
1
49 Український державний хіміко-технологічний університет
МОН
1
50 Херсонський державний університет
МОН
1


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua