bibliometrics

Бібліометрика української науки


РБібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких у системі Scopus ≥
20
30 40
(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Установа Відомство Кількість
вчених
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
12
2 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
9
3 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
7
4 Інститут фізики
НАН
6
5 Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
4
6 Інститут ядерних досліджень
НАН
4
7 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН
3
8 Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова
МОН
3
9 Головна астрономічна обсерваторія
НАН
2
10 Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
НАН
2
11 Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
НАН
2
12 Інститут фізики конденсованих систем
НАН
2
13 Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
НАН
2
14 Національний науковий центр радіаційної медицини
НАМН
2
15 Сумський державний університет
МОН
2
16 Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
МОН
2
17 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
2
18 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
МОН
2
19 Державний фонд фундаментальних досліджень
інші
1
20 Дніпропетровська медична академія
МОЗ
1
21 Донецький фізико-технічний інститут ім.О.О.Галкіна
НАН
1
22 Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка
НАН
1
23 Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка
НАМН
1
24 Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського
НАН
1
25 Інститут магнетизму
НАН і МОН
1
26 Інститут математики
НАН
1
27 Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля
НАН
1
28 Інститут органічної хімії
НАН
1
29 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
1
30 Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова
НАН
1
31 Кримська астрофізична обсерваторія
МОН
1
32 Науково-виробниче підприємство «Карат»
інші
1
33 Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН
1
34 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
МОН
1
35 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
МОН
1
36 Український державний хіміко-технологічний університет
МОН
1
37 Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна
НАН
1
38 Херсонський державний університет
МОН
1


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua