bibliometrics

Бібліометрика української науки


РБібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких у системі Scopus ≥ 20 30
40

(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Установа Відомство Кількість
вчених
1 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
2
2 Інститут ядерних досліджень
НАН
2
3 Державний фонд фундаментальних досліджень
інші
1
4 Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
НАН
1
5 Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
1


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua