bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Бібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких у системі Scopus ≥ 20 30
40

(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Топ-10 установ Відомство Кіль-
кість
вчених
1 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
4
2 Інститут ядерних досліджень
НАН
3
3 Дніпропетровська медична академія
МОЗ
1
4 Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка
НАН
1
5 Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
НАН
1
6 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
1
7 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
1
8 Інститут сцинтиляційних матеріалів
НАН
1
9 Інститут фізики
НАН
1
10 Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
1


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua