bibliometrics Національна бібліотека України
імені В.І. Вернадського
biblmetr

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Бібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких у системі Scopus ≥ 20 30
40


п/п
Топ-10 установ Відомство Кіль-
кість
вчених
1 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
6
2 Інститут ядерних досліджень
НАН
4
3 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
2
4 Інститут фізики
НАН
2
5 Дніпровський державний медичний університет
МОЗ
1
6 Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка
НАН
1
7 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім.В.П.Кухаря
НАН
1
8 Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
НАН
1
9 Інститут монокристалів
НАН
1
10 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
1Проект започатковано 2014 року
відділом бібліометрії і наукометрії