bibliometrics

Бібліометрика української науки


Бібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких ≥ 20 30
40

(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Установа Відомство Кількість
вчених
1 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
6
2 Інститут ядерних досліджень
НАН
3
3 Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
2
4 Головна астрономічна обсерваторія
НАН
1
5 Державний фонд фундаментальних досліджень
інші
1
6 Дніпропетровська медична академія
МОЗ
1
7 Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка
НАН
1
8 Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
НАН
1
9 Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи
НАН
1
10 Інститут економіки та прогнозування
НАН
1
11 Інститут математики
НАН
1
12 Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка
НАН
1
13 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
1
14 Інститут фізики
НАН
1
15 Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
НАН
1
16 Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН
1
17 Президія Національної академії наук України
НАН
1
18 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
МОН
1


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua