bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Бібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких ≥ 20 30
40

(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Топ-10 установ Відомство Кіль-
кість
вчених
1 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
8
2 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
4
3 Інститут ядерних досліджень
НАН
4
4 Інститут фізики
НАН
3
5 Інститут математики
НАН
2
6 Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
НАН
2
7 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
2
8 Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
2
9 Сумський державний університет
МОН
2
10 Державний фонд фундаментальних досліджень
Інші
1


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua