bibliometrics

Бібліометрика української науки


Бібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких ≥ 20
30
40
(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Установа Відомство Кількість
вчених
1 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
9
2 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
6
3 Інститут математики
НАН
4
4 Інститут ядерних досліджень
НАН
4
5 Інститут фізики
НАН
3
6 Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
3
7 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
3
8 Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
НАН
2
9 Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН
2
10 Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
МОН
2
11 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
МОН
2
12 Вінницький національний технічний університет
МОН
1
13 Головна астрономічна обсерваторія
НАН
1
14 Державний фонд фундаментальних досліджень
інші
1
15 Дніпропетровська медична академія
МОЗ
1
16 Інститут аграрної економіки
НААН
1
17 Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка
НАН
1
18 Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
НАН
1
19 Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи
НАН
1
20 Інститут економіки та прогнозування
НАН
1
21 Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка
НАМН
1
22 Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова
НАН
1
23 Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка
НАН
1
24 Інститут проблем виховання
НАПН
1
25 Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова
НАН
1
26 Інститут соціології
НАН
1
27 Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
НАН
1
28 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
МОН
1
29 Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
МОН
1
30 Національний науковий центр радіаційної медицини
НАМН
1
31 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН
1
32 Національний університет фізичного виховання і спорту України
МОН
1
33 Одеський національний політехнічний університет
МОН
1
34 Президія Національної академії наук України
НАН
1
35 Президія Національної академії педагогічних наук України
НАПН
1
36 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
МОН
1
37 Сумський державний університет
МОН
1
38 Університет банківської справи
інші
1
39 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
МОН
1
40 Харківський національний університет внутрішніх справ
МВС
1
41 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
1


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua