bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Бібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких ≥
20
30 40
(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Топ-10 установ Відомство Кіль-
кість
вчених
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
34
2 Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна
НАН
23
3 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
17
4 Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
МОН
17
5 Інститут математики
НАН
16
6 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
15
7 Інститут фізики
НАН
15
8 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
14
9 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН
12
10 Інститут фізики конденсованих систем
НАН
10


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua