bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Бібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких ≥
20
30 40
(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Топ-10 установ Відомство Кіль-
кість
вчених
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
36
2 Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна
НАН
25
3 Інститут математики
НАН
19
4 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
19
5 Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
МОН
18
6 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
16
7 Інститут фізики
НАН
15
8 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
14
9 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН
13
10 Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова
НАН
12


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua