bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Бібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких ≥ 20 30
40

(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Топ-10 установ Відомство Кіль-
кість
вчених
1 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
8
2 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
4
3 Інститут ядерних досліджень
НАН
4
4 Інститут математики
НАН
2
5 Інститут фізики
НАН
2
6 Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
2
7 Сумський державний університет
МОН
2
8 Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна
НАН
2
9 Головна астрономічна обсерваторія
НАН
1
10 Державний фонд фундаментальних досліджень
інші
1


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua