bibliometrics Національна бібліотека України
імені В.І. Вернадського
biblmetr

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Бібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких ≥ 30
40

(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Топ-10 установ Відомство Кіль-
кість
вчених
1 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
10
2 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
6
3 Інститут ядерних досліджень
НАН
4
4 Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
НАН
3
5 Інститут фізики
НАН
3
6 Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
3
7 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
МОН
3
8 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
3
9 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
МОН
3
10 Інститут економіки та прогнозування
НАН
2


Проект започатковано 2014 року
відділом бібліометрії і наукометрії