bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Про проект

Розробник — Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського,
Відділ бібліометрії і наукометрії СІАЗ

  Система «Бібліометрика української науки» призначена для надання суспільству цілісного уявлення про наукове та науково-педагогічне середовище України.

  Библиометрика

  Система — це:
 • єдиний реєстр наукових декларацій (бібліометричних профілів) вчених і дослідницьких колективів;
 • статистична інформація про галузеву, відомчу та регіональну структуру науки України;
 • бібліометрична складова джерельної бази для оцінювання ефективності наукової діяльності;
 • національний сегмент проекту Ranking of Google Scholar Profiles (56 countries).

  Інформаційні ресурси Системи формуються шляхом опрацювання:
 • бібліометричних профілів, створених науковцями на платформі Google Scholar;
 • бібліометричних показників комерційних систем Scopus і Web of Science.

  Оновлення значень індексів Гірша від Google Scholar здійснюється щомісячно. Для оперативного оновлення індексів Гірша від комерційної системи Scopus просимо інформувати про їх зміни.

  Систематизація напрямів дослідницької діяльності вчених у «Бібліометриці української науки» здійснюється за рубриками Google Scholar (їх кількість близько 300). Це має сприяти гармонізації структури вітчизняних і світових наукових спеціальностей. Пропонуємо науковцям уточнити рубрики, проставлені адміністраторами Системи.

  Створюйте та надсилайте інформацію про бібліометричні профілі (прізвище, ім’я, по батькові та інтернет-адресу профілю в Google Scholar) на поштову адресу bibliometrics@ukr.net . Телефон для уточнень: (044) 524-95-01.


рейтинг  Матеріали з бібліометрії та наукометрії


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua