bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Про проект

  До уваги науковців! Профілі Google Scholar, що містять праці у яких власник профілю не є їх автором (співавтором), будуть видалені з Бібліометрики. Перевірте достовірність інформації.

Проект започатковано 2014 року
відділом бібліометрії і наукометрії СІАЗ
Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського

  Система «Бібліометрика української науки» призначена для надання суспільству комплексу бібліометричних показників для цілісного уявлення про потенціал науки та якість освіти в Україні.

  Библиометрика  

  Система — це:
 • єдиний реєстр наукових декларацій (бібліометричних профілів) вчених і дослідницьких колективів у системі Google Scholar;
 • статистична інформація про галузеву, відомчу та регіональну структуру науки України;
 • бібліометрична складова джерельної бази для оцінювання результативності наукової діяльності;
 • національний сегмент проекту Ranking of Google Scholar Profiles.

  Для реєстрації у Системі: надсилайте повну інформацію про профіль (прізвище, ім’я, по батькові, місто, установа, відомство, галузь науки, рубрика Google Scholar та інтернет-адресу профілю) на електронну адресу bibliometrics@ukr.net.

  Телефон для уточнень: (044) 524-95-01.

 • Оновлення значень індексів Гірша від Google Scholar здійснюється щомісячно. Статистика оновлень: упродовж одного місяця індекси Гірша змінюються в 5 % науковців (у 4,5 % - зростають, у 0,5 % - зменшуються).


рейтинг  Матеріали з бібліометрії та наукометрії


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua