bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Про проект

Розробник — Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського,
Відділ бібліометрії і наукометрії СІАЗ

  Система «Бібліометрика української науки» призначена для надання суспільству цілісного уявлення про вітчизняне наукове середовище.

  Библиометрика

  Система — це:
 • єдиний реєстр наукових декларацій (бібліометричних профілів) вчених і дослідницьких колективів;
 • аналітична інформація про галузеву, відомчу та регіональну структуру науки України;
 • джерельна база для експертного оцінювання результативності наукової діяльності;
 • національна складова проекту Ranking of Google Scholar Profiles (56 countries).

  Інформаційні ресурси Системи формуються шляхом опрацювання:
 • бібліометричних профілів, створених науковцями на платформі Google Scholar;
 • бібліометричних показників комерційних систем Scopus і Web of Science.

  Оновлення значень індексів Гірша від Google Scholar здійснюється щомісячно. Для оперативного оновлення індексів Гірша від комерційної системи Scopus просимо інформувати про їх зміни.

  Для гармонізації структури вітчизняних і світових наукових спеціальностей у «Бібліометриці української науки» систематизація напрямів діяльності вчених здійснюється за рубриками Google Scholar (їх кількість близько 300). Пропонуємо науковцям уточнити рубрики, проставлені адміністраторами Системи.

  Створюйте та надсилайте інформацію про свої бібліометричні профілі (прізвище, ім’я, по батькові та інтернет-адресу профілю в Google Scholar) на поштову адресу bibliometrics@nbuv.gov.ua. Телефон для уточнень: (044) 524-95-01.


рейтинг  Матеріали з бібліометрії та наукометрії


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua