bibliometrics Національна бібліотека України
імені В.І. Вернадського
biblmetr

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Про проект

  До уваги науковців! Профілі Google Scholar, що містять праці у яких власник профілю не є їх автором (співавтором), будуть видалені з Бібліометрики. Перевірте достовірність інформації.

  Система «Бібліометрика української науки» призначена для надання суспільству комплексу бібліометричних показників для цілісного уявлення про потенціал науки в Україні.

  Библиометрика  

  Система — це:
 • єдиний реєстр наукових декларацій (бібліометричних профілів) вчених у системах Google Scholar, Scopus, Publons;
 • статистична інформація про галузеву, відомчу та регіональну структуру науки України;
 • бібліометрична складова джерельної бази для оцінювання результативності наукової діяльності;
 • національний сегмент проекту Ranking of Google Scholar Profiles.

  Для реєстрації у Системі надсилайте повну інформацію: прізвище, ім’я, по батькові, місто, установа, відомство, галузь науки, рубрика Google Scholar та інтернет-адреси профілів Google Scholar, Scopus, Publons на електронну адресу bibliometrics@ukr.net. Профіль Publons реєструємо, якщо вчений має публікації в Web of Science і вони внесені в профіль.

  Телефон для уточнень: (044) 524-95-01.

 • Оновлення значень індексів Гірша від Google Scholar здійснюється щомісячно. Статистика оновлень: упродовж одного місяця індекси Гірша змінюються в 5 % науковців (у 4,5 % - зростають, у 0,5 % - зменшуються).Проект започатковано 2014 року
відділом бібліометрії і наукометрії