bibliometrics

Бібліометрика української науки


Про проект

Розробник — Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського

  Система "Бібліометрика української науки" призначена для надання суспільству цілісного уявлення про стан вітчизняного наукового середовища.

  Библиометрика

  Система — це:
 • реєстр вчених і наукових колективів України, які представили в Інтернеті свої бібліометричні профілі;
 • аналітична інформація для експертного оцінювання результативності дослідницької діяльності;
 • національна складова проекту Ranking of Scientists (Cybermetrics Lab).

  Інформаційні ресурси Системи формуються шляхом опрацювання:
 • бібліометричних профілів, створених науковцями на платформі Google Scholar;
 • бібліометричних показників комерційних систем Scopus і Web of Science.

  Оновлення значень індексів Гірша, що наводяться в бібліометричних профілях учених, установ і підрозділів установ здійснюється щомісячно (індекс Гірша науковця дорівнює h, якщо він має h публікацій, кожна з яких цитується не менше h разів).

  Для гармонізації структури вітчизняних і світових наукових спеціальностей у "Бібліометриці української науки" систематизація напрямів діяльності вчених здійснюється за рубриками Google Scholar (їх кількість близько 300). Пропонуємо науковцям уточнити рубрики, проставлені адміністраторами Системи.

  Створюйте та надсилайте інформацію про свої бібліометричні профілі (прізвище, ім’я, по батькові та інтернет-адресу профілю в Google Scholar) на поштову адресу bibliometrics@nbuv.gov.ua або повідомляйте за телефоном (044) 524-95-01.

Бібліометричний профіль — декларація про наукову діяльність!


рейтинг  Матеріали з бібліометрії та наукометрії


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua